АБВ ООД

АБВ ООД е най-големият дистрибутор на хранителни стоки, сладкарски изделия, цигари и други бързооборотни стоки за Централна и Северна България. Компанията има повече от сто служители, както и складови бази в гр. Свищов и гр. Велико Търново.

 BI
Проектът е реализиран за един месец, като след внедряването системата събира информацията за продажбите от работещото в АБВ решение Дейта плюс и дава разнообразна информация в реално време относно продажбите, видовете стоки, които се продават и наличностите.
Системата решава редица проблеми на клиента, свързани с оперативността на справките и позволява на мениджърите на АБВ да получават актуална информация за продажбите, маржът, печалбата, събираемостта на парите и много други важни бизнес данни. Актуализирането на данните става на всеки два часа, освен това на всеки цикъл се изчислява ново салдо на клиент, доставчик, средна доставна цена, наличности, движения на стоките за съответния период и други.