Начало | Клиенти | Брейктайм

Брейктайм

Брейктайм е компания специализирана в сферата на услугите и по-конкретно в доставката на машини за вода, кафе машини, вендинг автомати и консумативи за изброените.

Внедряване на CRM решение

Описание на проекта:

Проектът е създаден на базата на Microsoft Dynamics 365 и Resco Mobile CRM за управление на мобилното приложение. С проекта се поставиха основите на създаването и управляването на клиентската база данни.
Посредством мобилно устройство търговските представители посещават клиенти (съществуващи и нови), така при самото посещение освен отчитането на активността се допълва и базата от данни.
Оставянето на мостра за изпробване от клиента е свързано със задаването на задача за следващ контакт с клиента (планиране на посещение).
Водят се преговори за нова сделка (нова машина или нов клиент). В системата са заложени минимални изисквания, при покриването на които се получава автоматично одобрение за оставяне на вендинг автомат и сключване на договор на момента.
Налице е възможност за следене на активите (при кой клиент какви машини са доставени), както и извършването на инвентаризация им.

Ползи (за компанията) от проекта:

  • Изграждане на собствена база от данни с клиенти, която непрекъснато се въвеждат нови клиенти
  • Възможност за автоматично одобрение на сделка при покриване на минимални изисквания
  • Справки за потенциални и изгубени клиенти
  • Възможност за приоритизиране на клиенти
  • Подобрена комуникация между търговските представители


Потребители:

търговски представители и мениджъри