Начало | Клиенти | Civitas Global Bulgaria

Civitas Global Bulgaria

Civitas Global Bulgaria предлага специализирано обслужване на компании и организации в публичния и частния сектор, включително корпоративна комуникация и изграждане на образ, връзки с медиите, медия тренинги, кризисен мениджмънт, консултации в сферата на комуникациите в областта на европейската интеграция и др.

 Месечна ИТ системна и хардуерна поддръжка

Поддръжка на преносими и стационарни компютри, сървърна система, UPS и офис техника. Инсталация и настройка на приложен софтуер и антивирусна програма. Администрация и управление на потребителите, създаване и съхранение на информационни архиви. Управление на информационната сигурност. Продажба и сервиз на хардуер.

Ползи: Непрекъснатост и сигурност на работния процес, превенция на проблемите на ниво потребители. Наличие на винаги актуален информационен архив.