Начало | Клиенти | Consumer Intelligence Ltd. UK

Consumer Intelligence Ltd. UK

Consumer Intelligence предоставя бази за сравнение на цени и пазарно присъствие на доставчиците на финансови услуги. Изследването се използва за фирми, с цел да им помогне да разберат по-добре тяхната конкурентна позиция.В допълнение, Consumer Intelligence интервюира над 50,000 купувачи на застраховки, за да установи кои са, според тях, ключовите проблеми на застрахователния пазар. Това е най-подробното изследване на застрахователните тенденции Великобритания.Като независима компания, данните на Consumer Intelligence и резултатите са безпристрастни и не служат на интересите на никой застраховател или група от застрахователи.

BI

Balkan Services предостави на компанията консултантски услуги по внедряването на Business Intelligence решението Qlik.