Начало | Клиенти | Crédit Agricole Bulgaria

Crédit Agricole Bulgaria

Креди Агрикол – България ЕАД е основана под името Българска Инвестиционна Банка през 1994 г. от Европейската Банка за Възстановяване и развитие и група български банки и други акционери. През 1998 г. Емпорики Банк – Гърция придобива контролния пакет акции. От 2003 г. Емпорики Банк – Гърция е основен акционер – 100%. През 2007 г. френската група Креди Агрикол (Le Groupe Crédit Agricole) придобива контролния пакет акции на Емпорики Банк - Гърция.

ATLANTIS ERP FINANCIALS

Внедрено вертикално финансово решение за банки Atlantis ERP Financials. Мащабният проект бе част от цялостна промяна на системи на банката, включващ банкова система, ERP и уеб банкиране и се управляваше от британската консултантска компания Accenture. Atlantis ERP Financials управлява цялостно разходите на банката (Accounts Payable), дълготрайните активи, както и издаването на фактури за облагаеми приходи чрез уеб интерфейс. Основен акцент в проекта е разпределението на разходи по cost центрове и интеграцията с новата банкова система Flex Cube. Автоматизиран е процесът по генериране на отчети към бюджета (ЗДДС). Решението е съобразено с възприетата счетоводна политика на банката за прилагане на Международни Стандарти за Финансово Отчитане. Той включва модулите Accounts Payable, Accounts Receivable (включително издаване на фактури през уеб интерфейс в клоновете), Управление на активите и модул за ДДС. Системата е интегрирана с  ТРЗ системата. Допълнително са реализирани Регистър на обезпеченията, Уеб базирана система за Credit Scoring, справки за управление на риска (CRR). Постигнато е високо ниво на автоматизация на процесите и пълно покритие на националните и международните счетоводни стандарти.

IT

Абонаментна компютърна поддръжка обслужваща цялостната система: мрежова свързаност, компютърна система (отделните машини и като цяло), принтери (на локално и мрежово ниво), мрежови устройства (суичове, рутери), сървъри и т.н., с което се гарантира работоспособността на цялата система, а не на отделни нейни компоненти. Всяко действие по отделен компонент (настройки на компютър, принтер, сървър или суич) е съобразено със системата като хомогенно цяло.

 

BI

CRR проект