Начало | Клиенти | Елгека-Ферфелис България ООД

Елгека-Ферфелис България ООД

Елгека Ферфелис работи в сектора на търговията и логистиката на бързооборотни стоки. Фирмата предлага на потребителите широка гама от качествени хранителни и нехранителни продукти. Дистрибутор на водещи световни компании, като Reckitt Benckiser (търговски марки Vanish,Calgon, Calgonit, Cillit, Veet, Air Wick); Kimberly-Clark (търговски марки Huggies, Kleenex); Agros Nova (търговска марка Sonda),търговски марки Energizer, Wilkinson.

ERP

Atlantis ERP обслужва цялостната търговска, финансово- счетоводна, производствена и отчетна дейност на фирмата. Проектът беше реализиран в изключително кратки срокове с пренос на know-how и бизнес изисквания от фирмата майка в Румъния. Работата на системата е съобразена с българското законодателство. Справките на оперативно и управленско ниво са реализирани със средствата на Atlantis ERP, а ОПР се извършват по продукт, клиент, производител и клонове в страната. Резултатът е единна база данни, актуална и точна информация.

BI

В проекта е включено изготвянето на специфичен P&L отчет (Отчет за приходите и разходите) по модел на клиента и множество други оперативни отчети, подпомагащи по лесното синтезиране на финансовата информация за извършените разходи и получените приходи. Чрез съпоставянето и анализирането на двете фирмата има по-ясен поглед относно финансовото си състояние и резултатите за печалба или загуба.