Мартин Карловски
Търговски Мениджър

Клиент на Balkan Services

Чрез CRM системата успяхме да централизираме цялата информация на компанията, което ни позволи да овладеем една от най-критичните точки в бизнеса ни.

ЕЛВИ ООД

Създадена през далечната 2000 г. ЕЛВИ ООД е собственик на марките „ЕЛВИ“ и „БОЖЕНЦИ“, се развива в следните направления:

   1. Преработка на сурово краве мляко и производство на млечни продукти;
   2. Добив на мляко от собствена кравеферма;
   3. Обработка на земеделска земя, за да се осигури правилното подхранване на животните в кравефермата.

Основната цел на компанията е доставяне на своите потребители на висококачествени млечни продукти, запазвайки традиционните български вкусове чрез:
   - Изключителен подбор на суровината
   - Модерни методи за преработка и контрол
   - Предлагане на продукти с постоянни вкусови показатели.

Внедряване на CRM решение

Описание на проекта:

CRM проекта е базиран на два основни компонента:

     1.Back office (Microsoft Dynamics CRM Online), чрез който се управляват и контролират всички търговски дейности – клиентски номенклатури, ценови листи, данни за продуктите и информацията постъпваща от дистрибутора.
     2.Мобилно приложение (Resco Mobile CRM), интегрирано с back office компонента и обслужващо работата на търговските представители с дистрибуторите и клиентите.
На базата на зададени маршрути се извършват посещенията по обекти, като автоматично се регистрира мястото и времето (на база GPS координати). Резултата е лесна проследяемост и по-висок контрол, както и оптимизиране на доставките, в резултат на което е налице намаляване на оперативните разходи.
Посещението освен с вземане на поръчки и прилагане на различни търговски дейности може да се съчетае с извършване на мърчандайзинг.
Работи се основно офлайн, като синхронизацията се инициира ръчно или автоматично през определен интервал от време.
Резултата е пълна и точна картина на ниво „Обект-Клиент-Дистрибутор“.

Ползи (за компанията) от проекта:

Улесняване комуникацията между отделните търговски единици;
Структуриране на клиентската база;
Подобряване на отчетността;
Получаване на актуална информация за потребностите на клиентите.

Потребители:

Изпълнителен директор;
Търговски екип – търговски директор, регионални мениджъри и търговски представители;
Офис анализатори и оперативен отдел.