Начало | Клиенти | Феста Холдинг АД

Феста Холдинг АД

"Феста Холдинг" АД е сред компаниите лидери в България за управление на активи и инвестиции. „Феста Холдинг” развива успешно своята дейност в няколко основни направления, приоритетни за България: финансови услуги, винарство и винопроизводство, туризъм и хотелиерство. Ефективното развитие на бизнес направленията в бъдеще изисква поддържане на наложените високи стандарти за инвестиции и управление. "Феста Холдинг" AД е символ на високо качество и стабилност за партньорите и клиентите си.

Внедряване на BI решение 

Описание на проекта:

Компанията използва Qlik View решение за анализ на продажбите на винарна Черноморско злато. Проследяват се изпълнение на бюджети/таргети и продуктово портфолио за страната и чужбина. Изградени са Dashboard, графични анализи и детайлни таблични справки.  

Ползи (за компанията) от проекта:

• Исторически и детайлни анализи
• Автоматизирано изготвяне на справки и отчети
• Зададено изчисление на KPI

Потребители:

Търговски директор и търговски отдел, ИТ директор

Интеграции:

Navison (Microsoft Dynamics Nav), Excel files