Начало | Клиенти | Германо-Българската индустриално-търговска камара

Германо-Българската индустриално-търговска камара

Германо-Българската индустриално-търговска камара (ГБИТК) е първият и основен партньор на представителите на германската икономика в България. Целта на ГБИТК е да създава платформа за контакти, партньорства и обмен между германски и български фирми, да открива нови възможности за успешен бизнес, както и да предоставя широк спектър от услуги.

Внедряване на CRM решение

Описание на проекта:

Проектът е изграден върху Microsoft Dynamics 365 for Sales and Marketing и е с висок значение за камарата, тъй като системата се явява ключова за дейността. В нея се съдържа информация за всички клиенти, членове и партньори на камарата на едно място достъпно за всички служители. Чрез системата се цели да се подобрят част от рабините процеси и обслужването на клиентите.
Служителите на камарата имат достъп до пълна информация за всеки клиент, включваща:
- Основни данни за фирмата
- Контакти на физически лица
- Направени поръчки от клиента
- Издадени фактури за услуги и членски внос
- Данни за членовете на камарата
- Участия в събития и изложения

Използва се широко и маркетинг модула на системата за целите на управлението на различни събития – дейности по организация на събитието, участници и други, както и за изпращане на имейл кампании.
В системата се залагат и годишни цели за изпълнение по отдели и служители.
Системата се използва и за целите на по-добро сътрудничество между служителите чрез използване на общ календар достъпен от всеки служител, за отчитане на отпуски, командировки, срещи и запазване на зали.

Ползи (за компанията) от проекта:

Обединяване на цялата информация за клиенти, партньори и членове в една система.
Достъп до данните за клиентите от всякъде и по всяко време.
Подобряване на процесите по обслужване на клиентите.
Подобряване отчетността по организиране на събития
Подобряване на процеса по предоставяне на услуги и тяхното фактуриране
Подобряване на сътрудничеството между служителите

Потребители:

Всички служители на компанията. 

Интеграции:

Счетоводен софтуер, Outlook