Начало | Клиенти | Мегалан ООД

Мегалан ООД

Проект с европейско съфинансиране

 

Сектор
Информационни технологии и услуги.

 

Профил
МЕГАЛАН ООД  предлага широк спектър от услуги в различни сфери на дейност: компютърни и ИТ услуги, верига денонощни копирни центрове  „Мания Принт“,  интернет зали "Мания”, дизайнерски отдел "Мания Дизайн Студио".

Резюме на проекта
Развитие  и внедряване на пазара на иновативен софтуерен продукт „GOALS”,  който да предостави нови хоризонти за обучение, подбор на персонал и система за провеждане на електронни тестове, както в България, така и за съседните държави.


Реализиране на проекта
Чрез осигурено финансиране по ОП „Конкурентоспособност” - процедура „Внедряване на иновации в предприятията” на стойност 396 300,40 лв.

Постигнати резултати
Благодарение на одобрения за финансиране проект,  МЕГАЛАН  ООД  повишава  конкурентоспособността си на пазара на информационни технологии и  услуги, заемайки водеща позиция  сред доставчиците на мултимедийни системи за обучение и провеждане на изпити.

Дейности по проекта
Основните дейности в проекта са свързани със закупуване на ДМА и ДНА - сървъри, компютри, таблети и оборудване на зала за провеждане на обучения и изпити, необходими за работата на продукта. Използвани са  консултантски услуги, които да подпомогнат процеса по внедряване на новите функционалности на приложението и допълнителна обработка на новите модули, както и да предоставят професионално маркетингово проучване и анализ.