Начало | Клиенти | Мултирама България ООД
Мария Синигерова - Balkaservices.com
Мария Синигерова
Mаркетинг мениджър на Multirama.

Клиент на Balkan Services

„Multirama функционира в един изключително динамичен сектор и предлаганите от компанията продукти варират от настолни и мобилни компютри, компютърна периферия и мрежово оборудване, през мобилни телефони, софтуер, игри и гейм аксесоари, фототехника и консумативи. В този сегмент нови продукти и цели продуктови категории се появяват всеки месец, което прави много трудно задоволяването на всяко специфично желание на клиентите ни. Затова ние имахме нужда от решение, което да гарантира бързия и лесен достъп на търговските служители и клиентите до желаните продукти, да им позволява за кратко време да сравняват характеристиките на различни стоки и да открият желания от тях продукт. Радвам се, че Балкан Сървисис ни предоставиха такова решение, както и че се съобразиха със специфичните нужди на компанията ни при този проект“

Мултирама България ООД

ERP

Балкан Сървисис и Селматик интегрираха ERP системата Atlantis ERP с POS продукта Info в Мултирама. Инсталираната в компанията ERP система вече комуникира безпроблемно с Info , като от страна на Atlantis към ПОС терминалите се изпраща информация в реално време за наличностите, цените и артикулите, а в обратната посока се връщат данни за продажбите.

BI

Внедрени са 10+ лиценза на Qlik и е осъществена интеграция с работещата при клиента ERP система Atlantis, също внедрена от Балкан Сървисис. Извършени бяха редица доработки към BI e решението, които отговарят на нуждите на Мултирама от оптимизиране работата на служителите и по-качествено обслужване на клиентите на веригата. Едно от големите предимства на новата система е улесненият достъп на крайните клиенти до нея. Това става посредством разработен от Балкан Сървисис на базата на Qlik-продуктов каталог, който е достъпен в търговските обекти на веригата. Приложението улеснява търсенето на различни стоки, както и тяхното сравнение, според цена или характеристики, а освен това дава информация за складовите наличности на съответния продукт.

IT

Абонаментна компютърна поддръжка обслужваща цялостната система: мрежова свързаност, компютърна система (отделните машини и като цяло), принтери (на локално и мрежово ниво), мрежови устройства (суичове, рутери), сървъри и т.н., с което се гарантира работоспособността на цялата система, а не на отделни нейни компоненти. Всяко действие по отделен компонент (настройки на компютър, принтер, сървър или суич) е съобразено със системата като хомогенно цяло.