Начало | Клиенти | Национален осигурителен институт

Национален осигурителен институт

CRM

Проектът е изцяло фокусиран върху Бизнес Анализ на процесите в организацията. Цялостен поглед и разбиране на процеса по управление на клиентите и реорганизацията му с помощна на Call Center и Site services. Резултатът е изготвянето на документ (RFP) за избор на подходящото софтуерно решение.

 

Национален осигурителен институт