Начало | Клиенти | ПЪРВА ФИНАНСОВА БРОКЕРСКА КЪЩА

ПЪРВА ФИНАНСОВА БРОКЕРСКА КЪЩА

ПФБК ("Първа Финансова Брокерска Къща")

ПФБК е концентрирала дейността си в четири основни направления: брокерски услуги, корпоративни финанси и консултантски услуги, проучвания и анализи и управление на активи. Корпоративните финанси и консултантските услуги покриват: набирането на средства чрез публично и частно пласиране на корпоративни акции и облигации, приватизационни консултации, сливания, поглъщания и придобивания, консултации в областта на финансовия мениджмънт, стратегическо и бизнес планиране.