Начало | Клиенти | Спарки Елтос АД
Йордан Пейчев
Йордан Пейчев
Главен финансов директор, Sparky Group

Клиент на Balkan Services

Решението създаде среда, в която потребителите в движение извличат необходимата информация, в движение променят посоката на търсене и лесно стигат до изводите. Благодарение на тази интерактивна система с нашите търговски мениджъри анализираме кои продукти да продаваме на определени пазари и колко модификации от тях да предложим. ИТ отделът вече има променена функция - той изготвя с нашите консултантни приложението. Потребителят се потапя в екран (дашборд), на който получава ключовите показатели на фирмата. В зависимост от това къде се налага да се изследва някаква промяна, само с няколко кликвания се филтрират данните и се стига точно до проблемните точки, които трябва да се наблюдават."

Спарки Елтос АД

SPARKY е известна с дизайн, разработване и производство на електроинструменти, заваръчни конструкции, селскостопанска техника, транспортни и строителни машини.

Мощност, прецизност, мултифункционалност и издържливост. Това са някои от основните предимства, с които свързваме марката на SPARKY.
SPARKY GROUP има ясно изградена стратегия за развитие с фокус върху техническата прецизност и високото качество на предлаганите атрактивни продукти и услуги.

 

BI


Проектът включва цялостен и детайлен анализ на продажбите и активността на търговците. Обхванати са също и ежедневни мониторинги на изпълнението спрамо зададени планове. Реализацията е обвързана с множество динамични справки и ключови показатели за фирмата на база на информация в реално време.