Начало | Клиенти | Табак Лоджистик Груп АД

Табак Лоджистик Груп АД

Табак Логистик Груп е компания, специализирана в директна дистрибуция на цигари, рязан тютюн и други тютюневи изделия. Компанията притежава 5 регионални центъра с 24 склада (депа), разположени в различни региони на страната.

BI

Проектът включва изграждане на Data Warehouse за обединение на информацията от депата събирана чрез мобилни устройства.

Решението подпомага процеса на събиране и обединение на данните заменяйки до момента работещата система за обединение на информацията от страната с нова, която работи по-бързо и позволява по-добър контрол на процеса, пести време за обработка на данните, съответно и скъсява времето до получаване на актуални справки и информация.

Също така BI решението подобрява контрола върху информацията, което  води до своевременно откриване и отстраняване на грешки, както и осигурява надеждно хранилище за данните да бъдат достъпвани по-лесно от бизнес потребителите за създаване на справки, анализи и др.