Начало | Клиенти | Уникредит Лизинг България АД

Уникредит Лизинг България АД

УниКредит Лизинг АД е резултат от окрупняването във финансовия сектор и интеграцията на лизинговите дружества, членове на УниКредит Груп в България – УниКредит Лизинг България и Ейч Ви Би Хеброс Лизинг. От януари 2007 функционира новата лизингова компания УниКредит Лизинг АД, обединяваща трите стари дружества и предлагаща пълен спектър от лизингови услуги - лизинг на нови и употребявани автомобили и камиони, индустриално, търговско и бизнес оборудване и недвижими имоти, както и застраховане и финансови консултации.

BI

QlikView BI for Risk Management е внедрено в UniCredit Leasing. Проекта включва изграждане на Data Warehouse върху Oracle и внедряване на QlikView BI приложение за анализ и контрол на риска.
Изградения Data Warehouse консолидира 7 отделни бази данни, като оптимизира и конструира единна база данни, която е рипортинг ориентирана. (Забележка: за разлика от други BI приложения, QlikView може да работи и без Data Warehouse, благодарение на вградената си In-memory технология).
Приложението следи ключови показатели на компанията (всички провизии, портфейли, експозиции и KPI за управление на риска), всички изисквания по Basel II и създава отчети за класифицираните рискови експозиции и установените специфични провизии за кредитен риск към ЦКР на БНБ. Потребителите имат възможност да получават информационни съобщения (под формата на e-mail и sms) за процесите, които се случват в реално време. Освен това системата генерира отчети за вътрешни цели (Credit Risk Scoring) към по-високо мениджмънт ниво в чужбина.