Balkan Services внедри Business Intelligence система в българската компания за оборудване на търговски площи ЕГЕ Груп. Внедрената система за бизнес анализи е Qlik Sense на софтуерната компания и наш дългогодишен партньор Qlik – гъвкаво и лесно за използване решение, което значително улеснява достъпа до ключова информация за бизнеса.

BI проектът обхваща продажбите и управление на приходите и разходите на дружеството – две ключови области, в които справките и анализите на дейността преди са отнемали много време.

В ЕГЕ Груп използват системата за бизнес анализи вече от половин година и със задоволство споделят, че това изцяло е променило способността им да достъпват ключовата информация за бизнеса и вече всичко се случва с лекота и в реално време.

ЕГЕ Груп е водещ доставчик на решения за цялостно изграждане на търговски обекти и широка гама продукти за тяхното оборудване. Това включва 3D дизайн и проектиране, разнообразие от хладилни витрини и стелажи, ИТ оборудване, ПОС системи, кошници и колички за пазаруване, касови модули, опаковъчни машини, системи за осветление, търговско оборудване, подопочистващи машини и богато разнообразие от други артикули. Компанията се е утвърдила през годините като надежден партньор на едни от най-големите търговски вериги.

През последните години във връзка с бързото развитие на бизнеса на ЕГЕ Груп се налага нуждата от все повече и по-разнообразни справки за дейността, които да са на разположение на ръководството, счетоводния и търговския отдел в точния момент.

Преди внедряването на Qlik Sense, екипът е използвал за репортинг цели наличната в компанията ERP система, в която има модули за справки, но тяхното генериране отнема много време. Още по-времеемко е генерирането на справки назад във времето – например за едно тримесечие или за по-дълъг период. Всички тези забавяния са ангажирали човешки ресурси и са оказвали влияние както на взимането на управленски решения, така и на процеса на целеполагане.

Затова в ЕГЕ Груп взимат решение за внедряването на Business Intelligence система и избират Balkan Services за партньор в това внедряване. Двете компании вече имат изградени взаимоотношения, тъй като Balkan Services има реализиран успешно CRM проект в ЕГЕ Груп в миналото.

 

По време на внедряването ние бяхме като един екип, а не две отделни фирми с два различни екипа. Това беше уникално изживяване. Работехме като едно цяло и това може би се дължи на факта, че служителите на Balkan Services са добри професионалисти, които познават много добре възможностите на продукта. От друга страна те усетиха много добре какви са нашите нужди и дадоха много адекватни решения и отговори на въпросите ни. Затова самият процес и цялата работа, която свършихме, се случваха с лекота, без напрежение, в една приятна атмосфера. И накрая, когато приключихме проекта, даже ми стана малко неприятно, че няма да виждам тези хора всяка седмица” - споделя г-н Рамадан Рамадан, Изпълнителен директор на ЕГЕ Груп.

 

Той добавя също, че в процеса на внедряване е имало редица предложения от екипа на Balkan Services, които се оказали много полезни за ЕГЕ Груп.

Внедреният BI софтуер променя изцяло достъпа до справки за бизнеса и те вече са налични мигновено за всеки оторизиран представител на компанията, без да се налага чакане с часове или дни и без да се ангажира отделен служител за изготвянето им.

Лекотата, бързината и интуитивният достъп са заложени в самата технология на Qlik Sense и в начина, по който работи решението, а генерирането на справки и анализи се извършва на момента.

 

На мен ми харесва, че не съм се сетила за справка, която да ми потрябва и да не мога да я генерирам. Това е важно за мен, защото в ежедневието ми се налага да проверявам и да търся най-различни неща” - добавя Михаела Тодорова, главен счетоводител на ЕГЕ Груп и посочва като още едно предимство лесната промяна на изгледа за всяка справка, което създава множество различни възможности за визуализация на информацията.

 

Сред останалите достойнства на Qlik Sense, откроени от екипа на ЕГЕ Груп, са също възможността ръчно да се инициира зареждане на данни по всяко време на деня, бързината, с която работи приложението, както и това, че то функционира на отделен сървър, не натоварва самата система и не влияе на работата на други членове на екипа. Полезно е и наличието на функционалност, която позволява запазването на различни сечения за конкретни периоди и дава възможност за бърз достъп до тях по всяко време, когато са необходими в бъдеще.

Точността на справките в ЕГЕ Груп се подобрява значително и се минимизират несъответствията в данните, които при евентуално възникване се откриват своевременно и коригират много по-бързо и лесно в ERP системата.

С новото BI решение ръководството на компанията може много по-лесно да прави прогнози за бъдещи периоди, което улеснява значително и процесите по бюджетиране и целеполагане.

Ако в миналото компанията е поставяла общи цели пред търговския отдел, то сега има възможност да залага такива за всеки отделен търговец и да проследява изпълнението им много по-ефективно. В резултат екипът на ЕГЕ Груп има много по-добър фокус върху важните аспекти от дейността.