ESEF стандартът задължава регистрираните на фондова борса дружества да публикуват своите годишни консолидирани финансови отчети в iXBRL формат. Във всички страни в ЕС тези отчети трябва да бъдат прегледани или одитирани преди представяне.

Както представянето, така и одитирането на финансови отчети, съвместими с ESEF, е възможно единствено със специализиран софтуер.

На 29.09 от 16:00 ч. организираме БЕЗПЛАТЕН УЕБИНАР, на който ще демонстрираме как одиторите могат да проверяват и валидират iXBRL отчетите на своите клиенти със сертифицирания инструмент AMANA XBRL Auditor.

Събитието е подходящо за одиторски компании и независими одитори.

КОГА: 29-ти септември, 16:00 ч.

Демонстрация на сертифицирания инструмент AMANA XBRL Auditor ще направи Richard Bössen - XBRL експерт и управляващ разработката и развитието на XBRL продуктите на AMANA Consulting.

Работен език на събитието - английски.

В края на програмата е предвидено време за въпроси и отговори!

Участието на уебинара е безплатно, но изисква задължителна предварителна регистрация.

 

Регистрирай се

 

Richard Bössen е експерт по XBRL. Той управлява XBRL продуктите в AMANA Consulting. Решенията, разработени от Ричард и неговия екип, се използват от стотици компании в ЕС, както и от надзорни органи и одиторски фирми.

Ричард участва в EFRAG (European Financial Reporting Advisory Group) и помага за внедряването на новия Европейски CSR стандарт (Cor­po­rate Sus­tai­na­bi­lity Re­por­ting).

В международен план той е добре познат като участник в много работни XBRL групи и член на борда на организацията XBRL CH.