Как да съкратите времето за финансова консолидация

Финансовo планиране и консолидация

Колко време ви отнема процесът по консолидация на финансови отчети?

Според проучване на „The Hackett group“, средният период за изготвяне на месечни консолидирани отчети на компаниите в световен мащаб е 12 дни. Възможно ли е обаче това време да се съкрати значително и как?

Истината е, че консолидационният процес може да се оптимизира. Продължете да четете, за да разберете как.

 

Финансово представяне на организациите в 21-ви век

В последните 30 години EPM/CPM (Enterprise/Corporate Performance Management), още познат като FPM (Financial Performance Management) е обобщаващ термин, използван за описание на процесите и методологиите, прилагани за управление на устойчивия успех на организациите.

Ефективността и финансовото управление обхващат всички основни аспекти, свързани с превръщането на стратегическите цели в действия и оценката на резултатите, фокусирайки се върху:

 • Усъвършенстване на организационната стратегия;
 • Оптимизиране на процесите по стратегическо планиране и бюджетиране;
 • Адаптиране на бюджетите – прогнозиране;
 • Оптимизиране на процеса по финансова консолидация;
 • Съгласуване на ключовите показатели за измерване на целите (KPI`s).

Концепцията възниква в началото на индустриалната революция заедно с използването на първите счетоводни системи – в края на 60-те и началото на 70-те години. Тогава процесът се изпълнява на хартия и е предизвикателство за географски разпръснатите компании.

В края на 70-те и началото на 80-те години започва използването на електронни таблици, които ускоряват финансовите процеси. В началото на следващото десетилетие, с навлизането на електронната поща, обмяната на данни между отделните фирми се улеснява. Така възниква необходимостта от създаване на системи за цялостно управление на финансовото представяне на организациите.

Към днешна дата FPM системите все още са млади и непрекъснато се развиват, като се надграждат с допълнителни функционалности.

През годините се обуславят няколко направления, в които те се развиват:

 • Стратегическо планиране на организациите;
 • Бюджетиране и прогнозиране на дейността;
 • Финансова отчетност и репортинг;
 • Анализ на ефективността, рентабилността и ликвидността;
 • Финансова консолидация.

 

Предизвикателства пред финансовата консолидация и ползи от дигиталната трансформация на консолидационния процес

Терминът „консолидация“ се използва в смисъла на обединяване на финансовите отчети на различните икономически субекти в рамките на холдинговото дружество (т.е. група от предприятия, които имат юридическа самостоятелност, но са икономически обвързани помежду си). Целта е представяне на резултатите от финансово-счетоводните дейности на групата като едно цяло.

Основните предизвикателства пред консолидацията са:

 • Риск от неточност или неконсистентност (нееднаквост) на данните;
 • Множество източници на данни;
 • Постоянни промени в регулаторни изисквания;
 • Нарастващи обеми от данни.

Като резултат консолидационният процес става все по-дълъг и трудоемък, а качеството на данните все по-несигурно.

Дигиталната трансформация е постоянен процес, свързан с интегриране на новите технологии във всички аспекти на бизнеса. Като краен резултат от нея  по отношение на финансовата консолидация се отличават три основни ползи за организациите:

 • Скорост – ускорени процеси;

 • Точност – минимизиране на грешки;

 • Гъвкавост – максимално бърза реакция на промените.

 

Финансов софтуер за автоматизирана консолидация

Истинността на консолидираните финансови отчети зависи от верни и организирани данни. Събирането им от различни счетоводни системи, от файлове в различни формати забавя процеса и не гарантира валидността им.

Наличието на нестандартизирани вътрешнофирмени процеси или географски определени различия в отчетността допълнително усложняват обработката им, ако тя се извършва ръчно.

За оптимизиране на процесите по консолидация и финансово планиране се използват специализирани приложения, които позволяват конфигуриране според приложимите стандарти и нуждите на съответната компания.

Такова решение е LucaNet – немско софтуерно решение за управление на финансовото представяне на организациите. Създаден преди 20 години, той се развива и до днес. Многомерната система от транзакционен тип е базирана на “In-memory” технология и осигурява бърза визуализация на данните в различни разрези в зависимост от избраните дименсии.

Минимизиране на риска от грешки във финансовите отчети

Обединяването и унифицирането на данните често отнема ценно време на финансовите отдели, ръчното обработване на данните носи рискове от грешки и пропуски.

С помощта на системите за финансово управление процесът се автоматизира, данните се организират в единен формат още при събирането им без значение от източника, превръщайки тази система в “Single point of truth”.

Предлагат се различни опции за импорт на данни:

 • Изграждане на връзки с транзакционни финансови системи (ERP);
 • От външни файлове (предефинирани MS Excel, csv-, ASCII-, txt- и xml-файлове);
 • Децентрализирано събиране на данни в специализиран модул на системата, осигуряващ събиране на данните в общ формат за всички дъщерни структури, премахвайки нуждата от отчетни пакети в Excel.

 

Съкращаване на времето за финансова консолидация

С помощта на софтуерно приложение консолидацията може да бъде осъществена за броени часове. Например с LucaNet с няколко клика може да се проследи на транзакционно ниво финансовото отражение на:

 • Придобивания на дъщерни дружества и ефектите от тях (репутация, печалба от изгодна сделка);
 • Промени в участието на капиталите на дружествата и неконтролиращи участия;
 • Вътрешно-групови сделки и елиминациите им;
 • Вътрешно-групови печалби в салда.

Софтуерът за финансова консолидация и планиране поддържа исторически, заключителен и осреднен валутен курс. Конвертирането на валути се извършва автоматично в системата и позволява представяне на финансовите отчети в различни валути.

С помощта на LucaNet изчисляването на нереализираната печалба в салда на материални запаси и проследяването на изменението й в следващи периоди става напълно автоматично.

Вижте още: Отзив от Бони Холдинг за реализиран проект с LucaNet

Цялостно управление на финансовото представяне на организациите с помощта на софтуер

Интеграцията между планиране и консолидиране в една система е стабилна основа за ефективно управление на финансовото представяне на холдинговите структури и възможностите за оптимизиране на тези процеси. FPM системите продължават да се развиват и да се адаптират към нарастващите изисквания на различните ползватели на финансовата информация.

Е, колко време ви отнема процесът по консолидация?
А колко време може да ви отнема?

Ще се радваме да споделите статията, ако Ви е била полезна 😊


Balkan Services внедрява софтуерни решения за бизнеса от 2006 г. и има завършени над 640 проекта. Нашите експерти притежават дългогодишен опит във внедряването на бизнес софтуер, включително системи за управление на финансовото представяне на организациите.

Ако желаете да научите повече за LucaNet, свържете се с нас чрез попълване на контактна форма.

Още реализирани проекти със софтуера за финансово управление LucaNet можете да разгледате оттук >

 

Balkan Services digitalization newsletter - balkanservices.com

 

Няма коментари
Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

*

code Кликни върху символите за обновяване.

MFG съкрати времето за финансова консолидация - Balkan Services
Проекти
MFG съкрати времето за финансова консолидация от 7 дни на 2 дни [case study]

  Как да елиминирате риска от неточност и неконсистентност на данните във вашия консолидиран финансов отчет? Има ли начин да съкратите времето за финансова консолидация? Можете ли да оцените реалните рискове и възможности пред бизнеса си, ако не разполагате с верни и организирани финансови данни за дружествата в групата?   …

Защо Covid-19 е отлична възможност за повишаване продуктивността на финансовите екипи? - balkanservices.com
Финансовo планиране и консолидация
Защо Covid-19 е отлична възможност за повишаване продуктивността на финансовите екипи?

Вероятно за пръв път светът изпитва такова нетърпение да се завърне отново в офиса. Изглежда обаче работата от вкъщи е новото „нормално“ за по-дълго време. Някои финансови екипи вече са намерили своя начин да постигнат нива на продуктивност, близки до тези от преди пандемията. Дали обаче това ще се задържи …

Как Бони Холдинг АД съкрати времето за финансова консолидация с 92% [case study] - Balkan Services
Проекти
Как Бони Холдинг АД съкрати времето за финансова консолидация с 92% [case study]

С нарастване обема и източниците на данни, както и промените в стандартите и регулаторните изисквания, финансовата консолидация става все по-сложен и трудоемък процес, а качеството на данните по-несигурно. Как „Бони Холдинг“ АД успява да сведе времето за финансова консолидация от 14 до 1 ден и да повиши качеството на финансовите …