Как да съкратите времето за финансова консолидация

Как да съкратите времето за финансова консолидация - balkanserices.com
EPM

Колко време ви отнема процесът по консолидация?

Според проучване на „The Hackett group“, средният период за изготвяне на месечни консолидирани отчети на компаниите в световен мащаб е 12 дни. Възможно ли е обаче това време да се съкрати значително и как?

Истината е, че консолидационният процес може да се оптимизира. Продължете да четете, за да разберете как.

 

Финансово представяне на организациите в 21-ви век

В последните 30 години EPM/CPM (Enterprise/Corporate Performance Management), още познат като FPM (Financial Performance Management) е обобщаващ термин, използван за описание на процесите и методологиите, прилагани за управление на устойчивия успех на организациите. Ефективността и финансовото управление обхващат всички основни аспекти, свързани с превръщането на стратегическите цели в действия и оценката на резултатите, фокусирайки се върху:

 • Усъвършенстване на организационната стратегия;
 • Оптимизиране на процесите по стратегическо планиране и бюджетиране;
 • Адаптиране на бюджетите – прогнозиране;
 • Оптимизиране на процеса по консолидация;
 • Съгласуване на ключовите показатели за измерване на целите (KPI`s).

Концепцията възниква в началото на индустриалната революция заедно с използването на първите счетоводни системи – в края на 60-те и началото на 70-те години. Тогава процесът се изпълнява на хартия и е предизвикателство за географски разпръснатите компании.

В края на 70-те и началото на 80-те години започва използването на електронни таблици, които ускоряват финансовите процеси. В началото на следващото десетилетие, с навлизането на електронната поща, обмяната на данни между отделните фирми се улеснява. Така възниква необходимостта от създаване на системи за цялостно управление на финансовото представяне на организациите.

Към днешна дата FPM системите все още са млади и непрекъснато се развиват, като се надграждат с допълнителни функционалности.

През годините се обуславят няколко направления, в които те се развиват:

 • Стратегическо планиране на организациите;
 • Бюджетиране и прогнозиране на дейността;
 • Финансова отчетност и репортинг;
 • Анализ на ефективността, рентабилността и ликвидността;
 • Финансова консолидация.

 

Предизвикателства пред финансовата консолидация и ползи от дигиталната трансформация на консолидационния процес

Терминът „консолидация“ се използва в смисъла на обединяване на финансовите отчети на различните икономически субекти в рамките на холдинговото дружество (т.е. група от предприятия, които имат юридическа самостоятелност, но са икономически обвързани помежду си). Целта е представяне на резултатите от дейностите на групата като едно цяло.

Основните предизвикателства пред консолидацията са:

 • Риск от неточност или неконсистентност (нееднаквост) на данните;
 • Множество източници на данни;
 • Постоянни промени в регулаторни изисквания;
 • Нарастващи обеми от данни.

Като резултат консолидационният процес става все по-дълъг и трудоемък, а качеството на данните все по-несигурно.

Дигиталната трансформация е постоянен процес, свързан с интегриране на новите технологии във всички аспекти на бизнеса. Като краен резултат от нея  по отношение на финансовата консолидация се отличават три основни ползи за организациите:

 • Скорост – ускорени процеси;
 • Точност – минимизиране на грешки;
 • Гъвкавост – максимално бърза реакция на промените.

 

Софтуер за автоматизирана консолидация

Истинността на консолидираните отчети зависи от верни и организирани данни. Събирането им от различни счетоводни системи, от файлове в различни формати забавя процеса и не гарантира валидността им. Наличието на нестандартизирани вътрешнофирмени процеси или географски определени различия в отчетността допълнително усложняват обработката им, ако тя се извършва ръчно.

За оптимизиране на процесите по консолидация и планиране се използват специализирани приложения, които позволяват конфигуриране според приложимите стандарти и нуждите на съответната компания.

Такова решение е немският софтуер LucaNet. Създаден преди 20 години, той се развива и до днес. Многомерната система от транзакционен тип е базирана на “In-memory” технология и осигурява бърза визуализация на данните в различни разрези в зависимост от избраните дименсии.

 

Минимизиране на риска от грешки във финансовите отчети

Обединяването и унифицирането на данните често отнема ценно време на финансовите отдели, ръчното обработване на данните носи рискове от грешки и пропуски. С помощта на FPM системите процесът се автоматизира, данните се организират в единен формат още при събирането им без значение от източника, превръщайки тази система в “Single point of truth”.

Предлагат се различни опции за импорт на данни:

 • Изграждане на връзки с транзакционни финансови системи (ERP);
 • От външни файлове (предефинирани MS Excel, csv-, ASCII-, txt- и xml-файлове);
 • Децентрализирано събиране на данни в специализиран модул на системата, осигуряващ събиране на данните в общ формат за всички дъщерни структури, премахвайки нуждата от отчетни пакети в Excel.

 

Съкращаване на времето за консолидация

С помощта на софтуерно приложение консолидацията може да бъде осъществена за броени часове. Например с LucaNet с няколко клика може да се проследи на транзакционно ниво финансовото отражение на:

 • Придобивания на дъщерни дружества и ефектите от тях (репутация, печалба от изгодна сделка);
 • Промени в участието на капиталите на дружествата и неконтролиращи участия;
 • Вътрешно-групови сделки и елиминациите им;
 • Вътрешно-групови печалби в салда.

Системата поддържа исторически, заключителен и осреднен валутен курс. Конвертирането на валути се извършва автоматично в системата и позволява представяне на отчетите в различни валути.

С помощта на LucaNet изчисляването на нереализираната печалба в салда на материални запаси и проследяването на изменението ѝ в следващи периоди става напълно автоматично.

 

Цялостно управление на финансовото представяне на организациите с помощта на софтуер

Интеграцията между планиране и консолидиране в една система е стабилна основа за ефективно управление на финансовото представяне на холдинговите структури и възможностите за оптимизиране на тези процеси. FPM системите продължават да се развиват и да се адаптират към нарастващите изисквания на различните ползватели на информацията.

Е, колко време ви отнема процесът по консолидация?
А колко време може да ви отнема?

Ще се радваме да споделите статията, ако Ви е била полезна 😊

При интерес можете да разгледате реализирани проекти с LucaNet оттук >

Няма коментари
Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

*

code Кликни върху символите за обновяване.