Blog
ERP
1

Българска йога асоциация внедрява CRM система

Необходимо време:2 минутиБългарска йога асоциация (БЙА) вече използва цялостна CRM система, за да управлява по-ефективно взаимоотношенията с клиенти и курсисти. Решението Microsoft Dynamics 365 бе внедрено в асоциацията от консултантския екип на Balkan Services, a основните цели на проекта са както създаване и управление на клиентска база данни, така и структуриране на …

Read More
ERP

Kаним Ви на Cloud конференция „2017 o’clock – Time to shoot your business to the Cloud(s)“!

Необходимо време:2 минутиKаним Ви на Cloud конференция „2017 o’clock – Time to shoot your business to the Cloud(s)“! На конференцията ще дискутираме ключови приложения на Облака и актуални примери, които се отнасят конкретно за бизнеса, техните ползи и как да избягваме рисковете. Вярваме, че това, което имаме да кажем на българския бизнес, …

Read More