Топ 10 сценария за анализ, които трансформират ритейл сектора

Търговията на дребно се преобразява.

Днес темпото на промяна и нивото на конкуренция в ритейл сектора са зашеметяващи. За разлика от всеки друг сектор, ритейл претърпява толкова значителна трансформация, че начинът, по който потребителите купуват продукти и взаимодействат с марките, е променен завинаги.

Търговия на дребно, обхващаща всички канали, е новият стандарт. Потребителите очакват безпроблемно изживяване, без да им коства много усилия, както онлайн, така и офлайн. За да се превърне това в реалност, брандовете трябва да осигуряват последователност във взаимодействието с клиентите, съобразено с конкретния канал, при това в множество контактни точки – включително социални и мобилни.

Двигатели на пазара, обхващащи всички канали

Днешната трансформация на търговията на дребно се движи от три фактора:

1. Овластеният потребител

Свързани, информирани и с повече власт от всякога, днешните потребители използват мобилни и социални медии, за да сравняват и купуват навсякъде и по всяко време.

2. Гъвкавата верига за доставки

Търговията на дребно, обхващаща всички канали, изисква верига за доставки, която е ефективна и в двете посоки, за да се изпращат продукти в рамките на часове след покупката и да се предлагат гъвкави опции за рекламация.

3. Променящата се роля на физическия магазин

Все още в ролята си на основен канал за продажби, физическите магазини се превръщат и в локации за получаване на поръчки и критични центрове от веригата за доставки.

Анализите: Мисия, критично важна за конкурентоспособността

Как можете да отговорите на изискванията на днешните клиенти, да сте в крак с темповете на промяната и да поддържате конкурентно предимство?

Чрез овластяване на всички във вашата организация, давайки им видимост и разбиране на събраните от различни източници данни.

Чрез улавяне на моделите на потребителското поведение от множество канали можете да:

  • Постигнете по-високи проценти на конверсия и по-големи размери на потребителските кошници;
  • Осигурите ефективни вериги за доставки и по-бързо изпълнение;
  • Подпомогнете по-добро обслужване на клиентите и ефективност на магазина.
Статистики за ритейл сектора - balkanservices.com

Топ 10 сценария за анализ, които трансформират ритейл сектора

Повече от 1100 търговци на дребно по целия свят разчитат на Qlik®, за да трансформират суровите данни в полезна информация, и да трансформират бизнеса си към лидерство в дигиталната ера.

1. Анализ, обхващащ всички канали

Предизвикателство е да се уверите, че всеки клиент и във всеки канал има безпроблемно изживяване с вашата марка. От привличане на клиента до неговата покупка, десетки системи участват в ангажирането на потребителите, доставките и продажбите.

Qlik in retail, анализ на всички канали - balkanservices.com

Qlik Ви помага да се възползвате от данните от всяка една от тези системи, като обединява всичко в една платформа. И накрая, можете да свържете точките между продажби, рекламации и данните за клиентите от всички канали – физически магазин, електронен магазин, кол център, мобилно приложение и онлайн каталог, за да подобрите разбирането на клиентите и въздействието на търговските и маркетинг кампании.

Съвет за ритейл сектора, анализ на всички канали - balkanservices.com

2. Анализ на дигиталния потребител

Днес всеки търговец на дребно се стреми да намери нови начини – при това точните начини – за да се хареса на дигиталния потребител. Анализът ви помага да разкриете кои методи работят, помагайки ви да стимулирате ангажираността и да увеличите продажбите.

Qlik в ритейл секотора, анализ на дигиталния потребител - balkanservices.com

С Qlik можете да анализирате данните за продажбите от дигитални канали и други точки на контакт, за да разберете по-добре поведението на потребителите, да намалите незавършените поръчки, да увеличите конверсиите и да подобрите представянето на маркетинговите кампании.

Съвет за ритейл сектора, дигиталният потребител - balkanservices.com

 

3. Анализ на потребителската кошница

Когато се опитвате да стимулирате продажбите, кръстосаните продажби и ъпселингът са от съществено значение, както онлайн, така и във вашия физически магазин. А погледът върху комбинирането на продукти може да ви даде значителен тласък.

Qlik в ритейл сектора, анализ на потребителската кошница - balkanservces.com

С Qlik можете да анализирате продажбите по канали, за да идентифицирате кои продукти имат сходство един с друг и кои клиентски сегменти купуват комбинациите. Имайки тази информация можете да създадете персонализирани предложения и да увеличите маржовете, като съчетавате артикулите с отстъпка с такива с висока печалба.

Съвети за ритейл сектора, анализ на потребителската кошница - balkanservices.com

4. Видимост на веригата за доставки от край до край

За да осигурите безпроблемното изживяване във всички канали, което клиентите изискват, оптимизирането на цялата верига за доставки е от ключово значение. Ще ви е необходим капацитет за доставка на продукти в рамките на часове след покупката, както и бързина в обратната посока, за да позволите гъвкавост при рекламациите.

Qlik ви дава видимост на цялата верига за доставки, свързвайки точките, за да можете да повишите ефективността, докато работите, и да отговорите на потребителските очаквания. Използвайки данни от различни системи, Qlik ви помага да видите инвентарните потоци, изпълнението в магазина, продуктовата логистика и договорите с доставчици – посредством вътрешни и външни данни.

Съвет за ритейл сектора 4 - balkanservices.com

5. Рекламации на стоки и логистика за връщане

Управлението и минимизирането на рекламациите е сред най-големите предизвикателства в търговията. Всъщност, според източник, стоките, закупени онлайн, често се връщат – в 30%* или повече от случаите. Това е скъп процес, който изисква голяма гъвкавост и навременни действия.

Qlik в ритейл сектора, стоки за връщане - balkanservices.com

Qlik ви помага да изградите ефективен логистичен процес за връщане на стоки. Чрез информацията, получена от обединяването на данни от множество системи можете да определите кога да изпратите продуктите обратно на доставчика; да идентифицирате как да обновите, препакетирате и възстановите стоки за препродажба; да прецените кои продукти се връщат най-много; и да определите точно приемливите проценти за брак на продукти, които не могат да бъдат препродадени.

Съвет за ритейл сектора, стоки за връщане - balkanservices.com

6. Ефективност на доставчика

За да продавате марките, които клиентите харесват най-много, трябва да поддържате здравословни, взаимно изгодни отношения с доставчиците.

Qlik в ритейл секторa, доставки - balkanservices.com

С приложенията за доставчици и картите за тяхната оценка в Qlik получавате бърз достъп до информация за тях – така че можете да идентифицирате потенциалните рискове, свързани с доставчиците, да проверите дали те спазват договорните условия и да се уверите, че има наличности при необходимост. Данните за доставчика ви дават предимството, от което се нуждаете, за да получите желаните стоки на точната цена и да ги поставите на рафтовете възможно най-бързо.

Съвет за ритейл сектора, доставки - balkanservices.com

7.  Ефективност на физическия магазин

За всеки търговец на дребно с множество локации разбирането каква е ефективността на всеки магазин е от решаващо значение. А разкриването на ключови детайли изисква две неща:

  1. Oпределяне на съответните показатели
  2. Aнализ на тези данни
Qlik ефективност на физическия магазин в ритейл сектора - balkanservices.com

Qlik предоставя информация за продажбите, рентабилността, процесите при поръчка, удовлетвореността на клиентите и управлението на продажбите.С картите за оценка на ефективността на магазините можете да анализирате сравними продажби за избрани периоди и да изчислите бонусите за мениджърите въз основа на ефективността на техните магазини.

Съвет за ритейл сектора, физически магазин - balkanservices.com

 

8. Ерозия на маржа

За търговците на дребно в бранша с пресни храни, бракуваната стока и отстъпките бързо се трупат за сметка на рентабилността. Предизвикателството е в балансирането на необходимостта да се поддържат продуктите налични без прекомерни поръчки на бързо развалящи се продукти.

Qlik в ритейл сектрора, ерозия на маржа - balkanservices.com

Qlik ви помага да избегнете ерозия на маржовете, като анализира данните за сделки с намаление, изолира местата, където се случват намаления и набляга на отстъпки за стоки с близък срок на годност, за да стимулира продажбите. Тези прозрения Ви помагат да сте сигурни, че рафтовете са снабдени с прясна храна, която се продава бързо, преди да са необходими отстъпки.

Съвети за ритейл сектора, ерозия на маржа - balkanservices.com

9. Интернет на нещата

Данните от Интернет на нещата (IoT) играят роля в почти всяка индустрия днес. В ритейл сектора данните от IoT осигуряват по-голяма видимост в операциите по веригата за доставки, помагат за облекчаване на изчерпаните наличности и позволяват да оптимизирате избора въз основа на предпочитанията на клиентите.

Qlik в ритейл сектора, интернет на нещата (IoT) - balkanservices.com

Qlik Ви дава видимост в реално време на всички данни от всякакви IoT устройства – включително сензори за сигурност, сензори за проследяване на инвентара, камери в магазина и сензори за пътя на клиентите. С информацията, получена от тези данни, можете да оптимизирате вашата верига за доставки и да подобрите клиентското изживяване.

Съвети за ритейл сектора, интернет на нещата (IoT) - Balkanservices.com

10. Геоанализ и избор на местоположение

Локацията е критична за измерване на ключовите показатели на всеки ритейл бизнес. Освен географския анализ на клиентите, геоанализът позволява да определите оптималното разположение на дистрибуторските центрове, разкрива демографията на определени райони в града или страната, представя потенциала за канибализация на продажбите на един обект с откриването на друг и др.

Qlik в ритейл сектора, геонализ - balkanservices.com

С Qlik GeoAnalytics® можете да анализирате обеми от различни географски данни, за да вземате информирани решения, специфични за вашето местоположение. Определете оптималното местоположение за нов магазин. Открийте най-ефективния път за доставка на продукти до този магазин. Предскажете очакваното поведение на клиента в този магазин. И още.

Съвети за ритейл сектора, геоанализ - balkanservices.com

Сценариите за трансформация на ритейл сектора са разработени от Qlik, чиято мисия е да създаде свят, в който се борави грамотно с данните и всеки може да ги използва за разрешаване на най-предизвикателните си проблеми. BI платформите на Qlik за управление на данни и анализ от край до край обединяват данните на организацията от всички източници, позволявайки на служителите на всяко ниво да откриват скрити зависимости и ценни прозрения. Повече от 1100 търговци по целия свят използват Qlik, за да разгледат по-задълбочено поведението на клиентите, да преоткрият бизнес процесите, да открият нови потоци от приходи и да балансират риска и възвръщаемостта.

Ще се радваме да споделите статията, ако ви е била полезна 😊


Balkan Services е официален партньор на Qlik. Компанията ни внедрява софтуерни решения за бизнеса от 2006 г. и има завършени повече от 640 проекта, от които над 400 в областта на BI системите. Следваме изпитана методология на внедряване с ясни стъпки и ноу-хау за добрите практики.

Ако желаете да научите повече за възможностите на BI системите, можете да ни пишете оттук >


Balkan Services digitalization newsletter - balkanservices.com

Източници:

Qlik.com

“Pulse Check 2018: Moving from Communication to Conversion,” Accenture Interactivе

CNBC 2016: A $260 billion ‘ticking time bomb’: The costly business of retail returns.

Balkan Services
Balkan Services

Balkan Services внедрява софтуерни решения за бизнеса от 2006 г. и има завършени повече от 720 проекта за имплементация на бизнес софтуер и изграждане на цялостна IT инфраструктура за 390+ компании. Следваме изпитана методология на внедряване с ясни стъпки и ноу-хау за добрите практики.