Как Агенция за събиране на вземания ЕАД автоматизира 70% от репортинга си за 4 месеца [case study]

В условия на висококонкурентен пазар, в който иновациите са задължително условие за растеж, само за 4 месеца „Агенция за събиране на вземания“ ЕАД автоматизира над 70% от своя репортинг.

В процеса на работа компанията следи множество ключови показатели, а подготовката на репорти на дневна база изисква много усилия и кратки срокове. Обемът на данни нараства значително и компанията осъзнава, че ще бъде все по-трудно да се справя с тази тенденция, затова се свърза с нас в търсене на най-подходящото решение.

С помощта на модерна технология компанията значително съкращава времето за вземане на информирани управленски решения, повишава ефективността и подобрява конкурентността.

За „Агенция за събиране на вземания“

„Агенция за събиране на вземания“ ЕАД е компания, специализирана в изкупуването и управлението на портфолиа от задължения на територията на България. В организацията работят над 220 служители, а портфейлите от задължения, които управлява, възлизат на повече от 1,4 млрд. лв.

Ежедневни предизвикателства

Рентабилността на компанията зависи изцяло от навременни и правилни инвестиции в портфолиа от задължения, както и тяхната своевременна събираемост. „Агенция за събиране на вземания“ ЕАД ежедневно анализира над 140 ключови показателя, на база които изготвя прогнози за възвръщаемостта на управляваните задължения.

Тези прогнози са в основата на всяко инвестиционно решение, а точността на данните и проследяването им в правилния момент са от ключово значение за закупуването на портфолиа от задължения.

Ръчното изготвяне на тези прогнози и справки е времеемко, а сроковете – кратки. Забавянето или неточността на репортите е предпоставка за пропускане на възможности за инвестиции с висока възвръщаемост.

Решението – внедряване на Business Intelligence система

С цел подобряване на процесите в компанията и повишаване на конкурентоспособността, „Агенция за събиране на вземания“ ЕАД проучва иновативните технологии и решава да внедри BI система, която да автоматизира целия репортинг в компанията.

На организирана от Balkan Services конференция през 2016 г., Михаил Георгиев – ръководител на отдел “Риск и репортинг“, се запознава с ползите от Business Intelligence решенията. По време на събитието той има възможността да види нагледно как работи BI системата Qlik Sense и осъзнава, че този инструмент би спестил много време и усилия на цялото дружество.

„Агенция за събиране на вземания“ проучва BI платформите на пазара, като основни фактори за избор на система са функционалност, гъвкавост, бързина на внедряване, цена, хардуерни изисквания и „self-service“ възможности.

„Спряхме се на Balkan Services, защото са професионалисти и ни предложиха гъвкави решения – за всяко нещо имаха два или три варианта, от които да избираме“ – споделя Михаил Георгиев.

Подготвеното от екипа ни демонстративно приложение с данни на клиента, с цел създаване на примерен репорт, напълно затвърждава решението за избор на BI платформата Qlik Sense.

Съвместната работа на Balkan Services и „Агенция за събиране на вземания“ ЕАД  стартира с изготвянето на детайлен бизнес анализ, в който биват дефинирани изисквания към бизнес интелиджънс решението.

Първа фаза на проекта започва с внедряването на Qlik Sense в ключовия отдел „Риск и репортинг“ и само след 4 месеца приложението вече се използва на ежедневна база, а на следващ етап то бива внедрено и в дружеството на компанията в Румъния.

Резултати от BI проекта

Чрез внедряване на Business Intelligence система, компанията вече получава точната информация на момента, следи изпълнението на цели на дневна база и може да взема правилните решения в правилния момент.

Изграденото BI приложение автоматизира над 70% от репортинга още на първа фаза и всичко става автоматично и навреме.

BI системата позволява сравнение на данни от различни времеви периоди и графичното им изобразяване по разнообразни начини, само с няколко клика. Ръчният репортинг е елиминиран, което спестява усилия и повишава ефективността на дейността.

Всички справки за състоянието на бизнеса и по-детайлни репорти са готови навреме, персонализирани според целите, които изпълняват.

Системата продължава да се развива според специфичните нужди на компанията, в процес са и следващите фази на разработка.

„Всички иновации, технологични решения, които внедряваме, по един или друг начин ни помагат да напредваме и вземаме превес пред другите.“, споделя Георгиев.

Гледайте интервюто с Михаил Георгиев от „Агенция за събиране на вземания“ ЕАД по време на организираната от Balkan Services конференция за бизнес софтуер .digicompLead, в което той разказва с подробности за съвместния проект 👇

Ще се радваме да споделите статията, ако Ви е била полезна 🙂


Никой бизнес в днешно време не може да се развива и да бъде конкурентен без ползването на ИТ системи. Изборът на правилното софтуерно решение и неговото внедряване е сложно, трудно, но критично важно решение. Освен това технологиите се развиват много по-бързо, отколкото можем да си представим.

В Balkan Services имаме експертни познания за бизнеса и технологиите, говорим и двата езика. Ще ви изслушаме внимателно и посъветваме за избор на най-подходящата бизнес система за вашите нужди.

Изпратете ни вашите въпроси оттук >

Balkan Services внедрява софтуерни решения за бизнеса от 2006 г. и има завършени повече от 640 проекта, от които над 400 са в областта на BI системите. Следваме изпитана методология на внедряване с ясни стъпки и ноу-хау за добрите практики.

Бюлетин за дигитализация на Balkan Services
Balkan Services
Balkan Services

Balkan Services внедрява софтуерни решения за бизнеса от 2006 г. и има завършени повече от 720 проекта за имплементация на бизнес софтуер и изграждане на цялостна IT инфраструктура за 390+ компании. Следваме изпитана методология на внедряване с ясни стъпки и ноу-хау за добрите практики.