ERP системите в ИКТ индустрията в България [пазарен анализ]

 
Гост-автор: Людмил Стойчев

CBN Pannoff, Stoytcheff & Co., независима агенция за пазарни и бизнес изследвания

ИКТ индустрията в България – защо се превърна в ключова за икономиката

Какво представлява съвременната ИКТ индустрия в България? Софтуер, телекомуникации, системна интеграция, дистрибуция, офис хардуер, интернет, потребителска електроника, контактни центрове. Отговорът е в стила на логото на ЕС – всичко заедно.

От 900 компании с приходи за 1 млрд. лева през далечната 1996 година, след 23 години ИКТ индустрията в България е задминала отдавна 10,000 компании и 10 милиарда лева приходи.

От индустрия извън 10-те по значимост в икономиката на България, ИКТ браншът се превърна в работодател с най-високо заплащане и третият в страната по инвестиция в персонал, вторият износител на услуги и най-големият износител на високотехнологични продукти.

ИКТ индустрията отдавна е ключов фактор за пенсионните и здравните фондове в България, за ръста на БВП през потреблението (високи заплати) и износа на услуги (софтуер и контактни центрове).

Няколко са основните причини ИКТ индустрията да се превърне в решаващ фактор за икономиката на страната – световният пазар на ИКТ услуги и продукти, високото заплащане и наличието на интелигентни и мотивирани кадри, съотношението цена/производителност на качествената работна сила в страната сравнено с пазарите в Г20, наличието на високоскоростен интернет и възможността интелектуалният продукт да се доставя по мрежата.

И не на последно място, доброто образование на ученици и студенти в сложни науки като математика и физика.

Моментът за инвестиция в ERP система – кога и защо

В ИКТ индустрията над 1,000 компании са с приход от над 1 млн. лева годишно, като през всяка следваща година влизат нови 100, от които над половината са или чужди инвеститори, или с чуждестранен рисков капитал.

В момента, в който фирмата, развиваща информационни и комуникационни технологии, се устреми към милионния си 12-месечен приход и годишна оперативна печалба в размер на бюджет за внедряване на професионална система за управление и планиране – времето да се раздели с „Excel” и да се оглежда и планира ERP софтуер вече е започнало неумолимо да тече.

Какви важни функционалности на ERP софтуера очакват ИКТ фирмите

Трудно е да се дефинират накратко очаквания от една толкова сложна и непрекъснато развиваща се система за планиране и управление на бизнеса, каквато е ERP. Функционалностите на този вид софтуер са всеобхватни и непрекъснато се надграждат и увеличават.

Търговските компании в индустрията са съсредоточени в анализа и проследяването на операциите по маркетинг и продажби, а ИКТ предприятията, чийто бизнес е фокусиран предимно върху услугите, са концентрирани върху анализа на човешкия фактор, свързан с производителност и нови технологии.

Основните очаквания към една модерна ERP система са не само да сложи ред в информираността и отчетността на бизнес процесите на компанията, но и да умее да ги планира, контролира и управлява ефективно.

Кои са най-важните ползи за компаниите от внедряването на ERP система

В динамиката на тримесечните отчети е нормално, мениджмънтът на всяка успешна организация да се стреми към ползи сега и веднага, ASAP.

Най-важните и бързи ползи от внедряване на ЕРП система са подреждане, отчитане, контрол и планиране в бизнес процесите, намаляване на себестойност, увеличаване на конкурентоспособност, ръст в продажбите и пазарния дял, увеличаване на оперативна печалба.

Да добавим и cash flow контрола, ROI, болката на много собственици и мениджъри на бизнеси – разходите за персонал, по-правилни прогнози за пазара и др.

Ако можем да обобщим в едно изречение – управление и планиране на ресурсите на бизнеса с вземане на информирани решения.

Прочетете още: Какво трябва да знаете за ERP системите

Избор на ERP интегратор – никак не е лесно! Вижте нашите препоръки от анализа на 101 компании!

Ще посочим накратко пет от най-важните категории, по които се оценява и избира партньор, с обобщени факти за пазара в България. Трябва да се имат предвид, когато се взима изключително важното решение на коя фирма да се повери имплементирането на ERP, CRM или BI софтуер.

История

Софтуерният бизнес в страната ни е сравнително млад и с не толкова дълга практическа история. Годината на основаване е ключов фактор в тази категория. Добре е компанията да има поне пет години история, а сериозно предимство е да има 10 и повече години.

Интересен момент в анализа е, ако фирмата внедрява приоритетно чужд софтуер, дали се е разделила с някой от партньорите си (ERP вендори) през годините и какво е станало с клиентите, които вече използват този софтуер.

Приходи

Разликата в оперативните приходи на интеграторите на ЕРП системи в България е огромна. Двадесет и пет от тях са милионни компании – т.е. с годишен приход, който  е по-голям от 1 милион лева. Динамиката на бизнеса е толкова голяма, че само пет години по-рано ERP интеграторите в страната с 1 млн. лв. приходи са били едва 17, а десет години по-рано – едва 10.

Обикновено интегратори с приходи над медианата са позиционирани предимно в малкия, средния и едрия бизнес, докато интеграторите под нея – основно в малкия и микро бизнес.

Човешки ресурси

По наша оценка общият брой на заетите във всички близо 100 компании от сегмента надхвърля 2,000.

Броят и квалификацията на заетия персонал в интегратора до голяма степен определя скоростта и качеството на внедряване на  системата за управление на бизнеса, както и последващата й поддръжка.

Изпълнени ERP проекти

Също така, от значение е специализацията по вертикали – колко и при кои клиенти в даден вертикал има успешно внедрени ERP системи, улеснили бизнес процесите, и на кой производител. В допълнение, важен момент е поне един от проектите да е изпълнен в последните 2 календарни години с оглед нивото на “know-how” на екипа.

Уебсайт

Интернет страницата е лицето на компанията. По начина, по който е структурирана, дизайн, актуализация на теми и информация в нея, си личи много за нивото на интегратора на системи за планиране на ресурсите на предприятието (ERP системи).

В един добре оформен професионален сайт може да се намери добре подредена и разбираема информация на български и английски (най-често) езици за история на компанията, партньорства, продукти и услуги, мениджмънт, специализация, изпълнени проекти по вертикали с „case study“ статии и персонализирани референции, неангажираща обратна връзка, бюлетини, блог, данни за пазара, съвременни тенденции в бизнес софтуера, информация за очаквани подобрения на софтуера.

Един от големите недостатъци, който говори и за отношението към информационния поток и потенциалната поддръжка на бизнес софтуера, е дали информацията в сайта на интегратора е актуална.

Пазарът на ERP системи в ИКТ индустрията

Първата ЕРП система в ИКТ сектора в България е внедрена през 1996 година.

За целия изследван период 1996 – 2018 общо, ЕРП системи на 23 вендори работят в индустрията, а 49 фирми са внедрили системи за планиране и управление на бизнеса при клиенти в страната. Секторът „Компютърно програмиране и консултации“ държи точно 50% от всички инсталации на ERP софтуер в индустрията.

През 2018 година ERP проектите в ИКТ индустрията я изкачиха до рекордното 2-ро място в България от общо 18 работещи в страната. Броят на проектите само за последната се оказа с дял от немислимите 32.4% спрямо целия 23-годишен период на изследване на пазара от агенцията.

Най-високата медианна стойност на ЕРП проект през изминалата година е именно в ИКТ индустрията. Именно това е и вторият по обем пазар за 2018 – с  24.0% дял.

В заключение, да кажем няколко думи и къде се намира ИКТ бранша в България спрямо ЕС28 по процент на предприятията, използващи софтуер от типа ERP.

Статистиката сочи, че 41% от фирмите от ИКТ индустрията (с персонал 10+) в страната използват интегрирана система от ERP модули, с цел по-добро планиране и управление на бизнеса.

Това отрежда на България 26-то място от 28 държави членки на ЕС. Резултатите за страната са доста под средното за Съюза  – 55%, далеч са и от 70% на компаниите от ИКТ индустрията в Гърция, което обяснява и изненадващо добрите позициите на ERP системите на Южната ни съседка.

Ще се радваме да споделите статията, ако ви е била полезна 😊


Balkan Services внедрява софтуерни решения за бизнеса от 2006 г. и има завършени над 640 проекта. Нашите експерти притежават дългогодишен опит във внедряването на ERP системи.

Ако Ви е необходима повече информация или съвет за избор на ERP решение, подходящо за Вашата индустрия, консултантите ни са насреща да съдействат. Заявете безплатна консултация чрез попълване на контактна форма.

Balkan Services digitalization newsletter - balkanservices.com
Balkan Services
Balkan Services

Balkan Services внедрява софтуерни решения за бизнеса от 2006 г. и има завършени повече от 720 проекта за имплементация на бизнес софтуер и изграждане на цялостна IT инфраструктура за 390+ компании. Следваме изпитана методология на внедряване с ясни стъпки и ноу-хау за добрите практики.