BI софтуерът в сектор „Търговия на дребно“ в България [пазарен анализ]

BI

 

 
Гост-автор: Людмил Стойчев

CBN Pannoff, Stoytcheff & Co., независима агенция за пазарни и бизнес изследвания

 

Историческите данни и анализът на пазара сочат наличието на десетки хиляди компании в сектор „Търговия на дребно“ със стотици хиляди служители и достигане на десетки милиарди лева продажби, а Business Intelligence системите се очертават като неизменна част от най-актуалния бизнес процес днес – дигитализацията.

Сектор „Търговия на дребно“ в България за последните пет години

В икономиката на страната сектор „Търговия на дребно“ заема особено важно място. С над 90 хиляди регистрирани компании, той заема първо място от 88 сектора в България по брой регистрирани участници (Фиг. 1).

Брой компании в сектор "Търговия на дребно" 2014-2018 - Balkan Services

 

Прави впечатление обаче, че броят на фирмите намалява от 2014 г. до 2018 г. с около 4.500, което е ясен признак за влиянието на пазара, значението на конкуренцията и ефективното управление.

Едрият бизнес в сектора е представен от 51 компании с общо над 44 000 служители, а средният – с 337 фирми и близо 32 000 заети.

 

 

Общ приход на компании в сектор "Търговия на дребно" 2014-2018 - Balkan Services

 

 

Въпреки че броят на опериращите в сектора компании намалява, оперативните приходи за разглеждания период се увеличават чувствително – от 24 милиарда лева през 2014 г. до 37.5 милиарда лева през 2018 г., което е с цели 35 % (Фиг. 2).

 

 

Ръст в приход на компании в сектор "Търговия на дребно" 2015-2018 - Balkan Services

 

Общите оперативни приходи нареждат сектор „Търговия на дребно“ на второ място в България по този показател.

Ръстът в приходите е ясно доказателство и за ръст в потреблението, което от своя страна е основна компонента за растеж и кореспондира с ръста на БВП на страната (Фиг. 3).

 

 

Общ персонал в компании от сектор "Търговия на дребно" 2014-2018 - Balkan Services

 

 

Сектор „Търговия на дребно“ се явява и най-големият работодател в страната. През 2018 година броят на служителите по трудов договор в опериращите компании от сектора надхвърля 312 хиляди работни места (Фиг. 4).

 

 

Впечатляващ е ръстът на заетите в сектора в последните години на възход на онлайн продажбите – от близо 245 хиляди позиции през 2014 година до над 312 хиляди през 2018 г. Това представлява ръст от над 66 хиляди позиции или 27 % в относително измерение.

Business Intelligence пазарът и клиентите в сектор „Търговия на дребно“

В сектор „Търговия на дребно“ в България са активни над 30 отделни бизнес сегмента.

От първата инсталация на BI система през 2003 г. до края на 2018 г., системи за анализ на данни са внедрени и работят в компании от близо половината сегменти.

Анализът на пазара сочи, че сегментите, в които работят компаниите с внедрени бизнес интелиджънс системи в България за периода 2000 – 2018 са:

  • Търговия на дребно в магазини предимно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия;
  • Търговия на дребно с автомобилни горива и смазочни материали;
  • Търговия на дребно с битова електроника;
  • Търговия на дребно с битови електроуреди;
  • Търговия на дребно с вестници и канцеларски стоки;
  • Търговия на дребно с железария, бои и плоско стъкло;
  • Търговия на дребно с игри и играчки;
  • Търговия на дребно с облекло;
  • Търговия на дребно с обувки и кожени изделия;
  • Търговия на дребно със спортни стоки.

Прочетете още: Qlik Sense – мощен аналитичен инструмент в ръцете на бизнеса

В последните няколко години немалко внедрявания на BI платформи в бизнеса бяха финансирани със средства от европрограми, но фирми от сектора не бяха сред бенефициентите.

Предимства на компаниите с BI системи

Всеки бизнес се стреми към максимално добро и ефективно управление на процесите и ресурсите.

За постигане на тази цел са необходими навременни и бързи управленски решения, основани на информация, която да е вярна, правилно структурирана, навременна, максимално ясна, съпоставима по периоди, продукти, услуги и адекватно визуализирана.

Търговията на дребно е един от сложните за следене и управление бизнеси, а репортинг системите са част от най-актуалния технологичен процес днес – дигитализацията.

Обращаемост, вземания, задължения, оперативен марж, брутна печалба, приход на квадратен метър, % разход за персонал от прихода – това са няколко от най-важните и отдавна познати в сектора ключови показатели. Всеки добър търговец на дребно, независимо от размера на бизнеса, следва да има ясна представа за тези стойности.

Те помагат при взимане на адекватни решения за бизнеса и продажбите – за оборотния капитал, за брутния марж, за склада, за номенклатурите, за кредитните линии, за вземанията и задълженията, за разходите за персонал, за инвестициите и т.н. За ефективно следене и управление на тези показатели се изискват обучени хора със знания, както и финансов ресурс.

Тук е ролята и мястото на решенията за бизнес анализи.

Прочетете още: BI – скритият служител

Изборът на интегратор, или кой да ви внедри и поддържа бизнес интелиджънс системата

Внедряването на BI системи в България стартира през недалечната 2000 година. От тогава до момента са реализирани стотици проекти в десетки икономически сектори, а за съжаление не малка част от тях са провалени по различни причини.

Едно от най-важните решения, което трябва да вземете при внедряване на Business Intelligence система, е изборът на интегратор – фирмата, която ще внедри BI софтуера, ще го поддържа в работно състояние непрекъснато и ще го актуализира с нови версии и функционалности.

История на фирмата, фокус на дейността, приходи, квалифициран персонал, изпълнени проекти, вертикална специализация, и не на последно място фирмен уеб сайт – това са нашите препоръки при избор на партньор за реализиране на BI проекта.

Данните от пазарния анализ сочат, че общите приходи на компаниите, използващи BI решение, са 4.4 милиарда лева. Персоналът им е 14 580 души, с 33% ръст на медиана заплата на зает за 4 години (т.е. средният размер на възнаграждението на нает служител към тази година е с 33% по-висок, сравнено с преди 4 години) и 32% над средната за страната.

Брутният марж на компаниите в сектора остава мечта за много бизнеси, дори при настоящата платежоспособност на населението и тежката секторна конкуренция.

Ще се радваме да споделите статията, ако Ви е била полезна 😊


Balkan Services внедрява софтуерни решения за бизнеса от 2006 г. и има завършени успешно над 640 проекта, от които 400+ в областта на Business Intelligence. 

Ако търсите професионален съвет за избор на BI инструмент, подходящ за Вашата индустрия, експертите ни са насреща да съдействат.

Заявете безплатна консултация чрез попълване на контактна форма.


 

Balkan Services digitalization newsletter - balkanservices.com

 

Всички права за статията са запазени.

© 1991 – 2021 CBN Pannoff, Stoytcheff & Co. Sofia, Bulgaria

 

 

Няма коментари
Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

*

code Кликни върху символите за обновяване.

BI тенденции 2023, част 2 - Balkan Services
BI
ТОП 10 BI тенденции за 2023 г. – Как да се подготвите се за кризата [част 2]

В част първа на статията, посветена на BI тенденциите за 2023 г. разгледахме 5 тренда в бизнес интелиджънс и данните, свързани с калибриране на решенията. Втората половина на материалa разкрива останалите 5 тенденции, обхващащи калибрирането на интеграцията.   Калибриране на интеграцията   5. Консолидацията на пазара отваря нови възможности Във фрагментирания …

ЕДЕА оптимизира асортимент, наличности и доставки с BI система - Balkan Services
BI
Търговска верига ЕДЕА оптимизира асортимент, наличности и доставки с гъвкава BI система

  Каква е средната сметка на клиент в супермаркет в различните дни от седмицата? Драстично ли се различава броят на посещенията в един магазин за хранителни стоки през първия понеделник от месеца и през втория? Имаме ли изостанала стока, която все още можем да продадем на промоция, преди срокът й …

BI тенденции 2023 - Balkan Services
BI
ТОП 10 BI тенденции за 2023 г. – Как да се подготвите за кризата [част 1]

В настоящата динамична среда, в която живеем, технологиите се развиват по-бързо, отколкото можем да си представим. Нито един бизнес в днешно време не би могъл да оцелява без тяхната помощ. Надигащите се геополитически, социални и икономически притеснения, както и наблюдаващата се деглобализция, ще окажат значително влияние не само върху бизнеса, …