Qlik Sense – мощен аналитичен инструмент в ръцете на бизнеса

Business Intelligence платформата предоставя изключителни възможности за извличане, визуализация и анализ на данни, както и за съвместна работа на всички типове потребители

Три са основните фактори, които оказват влияние върху Business Intelligence и анализите. Това са непрекъснато нарастващият обем от данни и съдържание, разнородните източници, в които се събират данни за различни процеси в и извън компаниите, и нарастващата нужда от вземане на информирани решения, базирани на конкретни резултати.

Тези тенденции извеждат на водещи позиции компаниите, които са превърнали данните в ценен ресурс за бизнеса и ежедневно вземат информирани решения (т.нар, „Data driven“ компании).

Тенденциите в BI

Данните днес са ценен актив и BI софтуерът е този, който ги обединява – както от вътрешни, така и от външни източници, от различни приложения и бизнес системи. Представянето на тези данни в една система и извеждането на множество техни сечения е жизненоважен фактор за предприятията.

Business Intelligence позволява фактите да се видят от различни гледни точки, да се изследват взаимовръзките от различните източници, разкривайки скрити зависимости между данните от една или няколко транзакционни системи, както и да се предотвратят бъдещи проблеми.

Съвременните системи дават възможност на потребителите да си сътрудничат лесно и да вложат ценното си време за същинския анализ на данните, вместо в изграждане на справки. Като тенденция се наблюдава навлизането на Изкуствен Интелект (т.нар. AI или Artificial Intelligence) при BI, което дава възможност на такъв тип системи сами да предлагат сечения и подходяща визуализация.

Новото поколение бизнес интелиджънс платформи трябва да имат слоеве за изчистване на данните и модели, върху които да се разиграват различни сценарии. Компании, които са усвоили анализа и отчитането на основните си бизнес процеси като продажби, логистика, управление на склада, финансово-управленски справки, могат да преминат към следващ етап от развитие на системата в посока предвиждане и анализ на бъдещето с помощта на т.нар. „Predictive Analysis“.

Вижте още: Как BI спомага за ръст на глобалните продажби в Балев Корпорейшън

Бюлетин за дигитализация на Balkan Services

Qlik Sense – лидер при BI инструментите*

Qlik Sense е следващо поколение бизнес интелиджънс, който предоставя възможност на потребители, извън ИТ отделите, сами да доразвиват анализа и визуализацията на данните в компанията (self-service), гъвкав апарат за споделяне, инструмент за създаване на истории от данни (storytelling), и всичко това изцяло в уеб среда, достъпна от мобилни и стационарни устройства.

Използвайки основата на утвърдената от над 20 години платформа QlikView и мощния асоциативен модел на данни, които се обработват в най-бързата памет на компютъра – RAM (in-memory), Qlik Sense се фокусира върху потребителското изживяване и достъпността на BI системата от различен тип потребители – среден и висш мениджмънт, бизнес анализатори, ключови фигури в компанията.

Асоциативният модел на работа позволява изследване на данните във всички възможни посоки, създаване на динамични конекции и разбиране как реално са свързани те. За разлика от BI инструментите, базирани на заявки, които работят с предварително дефинирани връзки и изградена йерархия, внедряването на инструментите от “семейството” на Qlik позволява обхващане на „историята“ в нейната цялост, а не само част от нея.

Съществени функционалности, с които е надградена новата платформа за бизнес анализи Qlik Sense, в допълнение на self-service и storytelling, са:

 • Aдаптивен дизайн;
 • Aнализ на база географски карти (GeoAnalytics);
 • Вградена функционалност на системата за предложения на готови справки на база обработени данни (Insights);
 • Търсене по ключови думи (Smart Search);
 • Възможност за създаване на собствени обекти и интегриране в други системи/уеб сайтове.

Ключово предимство на BI платформата Qlik Sense е, че тя представлява инструмент “всичко в едно“, който включва:

 • Пълен инструментариум за връзка с всички популярни бази данни като Oracle, MS SQL Server, MySQL, PostgreSQL, Firebird и много други;
 • Мощен ETL (Extract, Transform, Load) за обработка и структуриране на данните;
 • Собствено хранилище на данни;
 • Апарат за вградени и собствени визуализации;
 • Сървър за администриране на системата;
 • Различни методи за управление на сигурността.

При необходимост от изпращане на статични справки (в Excel, Word, PDF, PowerPoint) на потребители или външни контрагенти, които нямат достъп до BI системата, се предлага инструментът Nprinting, който позволява автоматично създаване и разпространение на набор от стандартни, предварително дефинирани репорти. Те могат да бъдат автоматично изпращани на регулярна база, както и да се публикуват в предназначен за целта портал с възможност за сваляне.

Прочетете още: QlikView vs. Qlik Sense – минало срещу бъдеще?

Най-новото в Qlik Sense

Business Intelligence платформата Qlik Sense се развива непрекъснато и актуализира средно по пет пъти на годишна база. От последните ъпдейти в BI софтуера два са най-съществени:

 • Insight Advisor
 • Associative Insights

Insight Advisor e инструмент, базиран на изкуствен интелект. Той автоматично генерира и предлага най-подходящите справки за потребителите с цел по-нататъшното им използване. Генерира също така анализи на база цялостния набор от данни, дименсии и критерии за търсене. Associative Insights пък извежда неподозирани факти на база селекции.

Сред новостите в Qlik Sense са също мобилна версия и за офлайн достъп до платформата през мобилното приложение, нови възможности за визуализация, както и подобрени географски карти.

Предоставяйки широки възможности на бизнеса за изготвяне на персонализирани справки и отчети и извършване на задълбочени анализи, платформата Qlik Sense е мощен инструмент за компаниите в стремежа към постигане на конкурентоспособност и ефективно управление на бизнеса.

ВИДЕО: Отзив от Агенция за събиране на вземания за успешно реализиран Qlik Sense проект

Ще се радваме да споделите статията, ако ви е била полезна 🙂


Balkan Services внедрява софтуерни решения за бизнеса от 2006 г. и има завършени успешно над 640 проекта, от които 400+ в областта на Business Intelligence. 

Ако искате да се уверите във възможностите на Qlik Sense и видите в действие BI системата, експертите ни са насреща да съдействат.

Заявете безплатна консултация чрез попълване на контактна форма.

* Gartner призна Qlik за лидер в Business Intelligence за девета поредна година

Balkan Services
Balkan Services

Balkan Services внедрява софтуерни решения за бизнеса от 2006 г. и има завършени повече от 720 проекта за имплементация на бизнес софтуер и изграждане на цялостна IT инфраструктура за 390+ компании. Следваме изпитана методология на внедряване с ясни стъпки и ноу-хау за добрите практики.