Как модерните ИТ системи повишават ефективността на бизнеса

Или как да оптимизирате бизнес процесите и да управлявате ИТ инфраструктурата в условия на растеж

Дигитализацията навлиза все повече в съвременния бизнес и това е неоспорим факт. Интегрирането на дигитални технологии във всички области фундаментално променя начина, по който компаниите оперират и доставят стойност на клиентите, а самите технологии правят процесите в компаниите по-ефективни и оптимизирани.

Какво сочи статистиката

Според проведени в края на 2018 г. проучвания, повече от 2/3 от висшия финансов мениджмънт планира увеличение на инвестициите в технологии, които ускоряват положителната бизнес промяна и спомагат за постигане на по-голяма конкурентоспособност и отличаване от конкурентите чрез диференциация. По данни на Forrester*, 46% от компаниите са убедени, че половината от техните приходи до 2020 г. ще дойдат именно поради инициативи за дигитализация.

Дигиталната трансформация изглежда различно за всяка компания, затова е трудно да се даде обща дефиниция, но като цяло това е интегриране на цифровите технологии във всички области на бизнеса, което води до фундаментални промени в начина, по който бизнесът функционира и доставя стойност на клиентите.

Дигитализацията на бизнеса се налага и поради все по-голямата глобализация. Чрез информационните технологии дори и малки компании могат да излязат на световните пазари, предлагайки иновативни стоки и услуги.

Какви ползи носят ИТ системите за бизнеса

Трудно можем да изброим всички области на бизнеса, които са силно повлияни от информационните технологии. Част от тях са вътрешната и външната комуникация, съвместната работа на екипите, подобрената ефективност на работното място и редица други.

Системите за оптимизиране на работните процеси, споделеното съхранение и съвместните работни пространства увеличават ефективността на бизнеса и позволяват на служителите да постигнат по-добро ниво на работата си за по-кратко време. Софтуерните бизнес системи се прилагат изключително успешно за автоматизиране на рутинни задачи, за улесняване анализа на данните и за тяхното съхранение по начин, който позволява лесното им използване в бъдеще.

Конкурентното предимство е друг ключов фактор за внедряване и използване на информационни технологии в компаниите. Прилагането на иновативни ИТ стратегии води до бързо създаване на нови продукти и услуги, бързото им пускане на пазара и подобряване обслужването на клиентите. Заедно с това, дигиталните технологии подпомагат намаляването на разходите чрез увеличаване на производителността и ефективността.

Резултатът е увеличена икономическа ефективност. Благодарение на ИТ системите, редица рутинни задачи могат да бъдат централизирани на едно място и да бъде намалено времето за тяхното изпълнение. Такива системи са например ERP, BI, CRM, EPM и други.

Прочетете още: Какво трябва да знаете за ERP системите

Не са малко примерите в световен мащаб, когато правилните и навременни технологични решения са помогнали на водещи днес компании да станат по-ефективни, да предефинират бизнес моделите си и да подобрят потребителското преживяване на своите клиенти. Сред сериозните бизнес ползи бихме могли да отличим:

 • Събирането на данни в реално време, което включва надеждно и ценовоефективно събиране на ценна за бизнеса информация;
 • Мащабните анализи на бизнес процеси, ключови за бизнеса тенденции и показатели чрез обработка на събраните данни. Тези анализи подпомагат мениджмънта на компанията при взимане на важни за бизнеса, информирани решения;
 • Бързият отговор на нуждите на пазара и на клиентите;
 • Подобряването на потребителското преживяване чрез бързо и адекватно обслужване по множество различни канали на комуникация;
 • Увеличената производителност на служителите, поради по-бърз и лесен достъп до ключови данни и информация и улеснена колаборация;
 • Откриването на проблемни области в бизнеса бързо и лесно и вземане на навременни мерки за тяхното отстраняване.

Поддръжката на ИТ инфраструктурата – на кого да се доверим

Вариантите по отношение поддръжката на вашата ИТ инфраструктура са най-общо два. Да разчитате на собствен ИТ екип в компанията или да се обърнете към партньор, специализиран в поддръжка на ИТ среди.

Днес все по-често компаниите изнасят ИТ поддръжката на инфраструктурата си на аутсорсинг, особено в условия на растеж, а причините за това са редица ключови за бизнеса предимства:


 1. Предоставя ви възможност да се фокусирате върху бизнеса


Управлението на ИТ инфраструктурата и системите отнема много време и ресурс. Заедно с това ИТ предизвикателствата нарастват при разрастване на бизнеса. Затова наемането на партньор за управление на инфраструктурата позволява на бизнеса да прехвърли ИТ задачи към него и да се концентрира върху оперативната дейност и стратегическите задачи.


 1. Намалява разходите


Наемането на външен партньор за управление на ИТ инфраструктурата е по-евтино от наемането на екип от висококвалифицирани ИТ специалисти на пълно работно време. Това е особено ефективно за малките и средни предприятия.


 1. 100% ИТ ефективност


Партньорството с компании за управление на ИТ инфраструктура осигурява навременна поддръжка и бързо разрешаване на най-сложните проблеми, възникнали в ИТ средата на предприятието. Аутсорсинг компаниите имат задълбочени познания за най-новите технологии и предоставят висококвалифицирани услуги. А това от своя страна прави ИТ инфраструктурата ви по-надеждна и стабилна в дългосрочен план.


 1. Лесно справяне с ИТ предизвикателствата


Притежавайки задълбочени знания, доставчиците на услуги по управление на ИТ инфраструктура определено познават начините и методите да се справят с всички предизвикателства, свързани с ИТ, да предоставят максимална стойност за бизнеса и да минимизират риска.


 1. Подобрена гъвкавост


В настоящия свърхконкурентен пейзаж е наложително всеки бизнес да има бърза реакция и гъвкавост спрямо изискванията на пазара. Това може да се постигне само когато бизнесът възложи управлението на ИТ инфраструктурата си на надежден партньор, които ще ви предостави много по-добри възможности за бързо внедряване на нови ИТ разработки.

Или ако трябва в заключение да обобщим, аутсорсингът на управлението на ИТ инфраструктурата към надежден доставчик осигурява стратегическа ефективност, както и ефективност на разходите. Това позволява на бизнеса да се съсредоточи в оперативните области, да включи ИТ в бизнес целите си, да оптимизира процесите си и да получи нови възможности.

Ще се радваме да споделите статията, ако Ви е била полезна 😊


Balkan Services внедрява софтуерни решения за бизнеса и извършва цялостна IT поддръжка от 2006 г., като има завършени над 640 проекта. Нашите експерти притежават дългогодишен опит във внедряването на бизнес софтуер и цялостната IT поддръжка.

Ако търсите професионален съвет относно IT инфраструктурата на компанията ви или надежден партньор за ИТ поддръжка, опитните ни консултанти ще отговорят на всички ваши въпроси.

Заявете безплатна консултация чрез попълване на контактна форма.


Balkan Services digitalization newsletter - balkanservices.com

*Източник: The State Of Digital Business 2016 To 2020

Balkan Services
Balkan Services

Balkan Services внедрява софтуерни решения за бизнеса от 2006 г. и има завършени повече от 720 проекта за имплементация на бизнес софтуер и изграждане на цялостна IT инфраструктура за 390+ компании. Следваме изпитана методология на внедряване с ясни стъпки и ноу-хау за добрите практики.