Кризата – време за иновации, реорганизация и дигитализация

По правило кризите са периоди на несигурност, непредвидимост и напрежение. Те често предизвикват паника и страх, а това на свой ред води до взимането на нерационални и прибързани решения, които могат да имат неблагоприятни последствия за компаниите в дългосрочен план.

И ако за някои типове кризи – каквито са финансовите – организациите могат да предприемат превантивни действия и до някаква степен да бъдат подготвени, то когато става дума за природни бедствия или епидемии е невъзможно да се прогнозира кога ще се случат, каква продължителност ще имат и какъв ще е мащабът им.

Какво тогава може и трябва да се направи в подобна ситуация, след като неизвестните в уравнението са толкова много? Във всеки случай не бива да стоите и да чакате кризата просто да отмине. Добрата стратегия за справяне предполага да се предприемат незабавни и адекватни действия за управление на ситуацията.

Затова ние, в Balkan Services, предпочитаме да разглеждаме кризите като време за възможности и промяна. Подобен момент на предизвикателства е идеален за един нов поглед върху бизнеса и дейността, за една актуална оценка на изминатия път и на перспективите за бъдещо развитие.

Ускорени иновации

Кризите могат да имат различни измерения, но най-рискови са онези, които променят нормалния ежедневен ритъм. Разпространението на Covid-19 и въведените в тази връзка ограничителни мерки създадоха именно такава ситуация.

Необходимостта от спазването на социална дистанция постави оцеляването на много компании под въпрос. Преди 10 или 15 години последствията със сигурност щяха да бъдат далеч по-тежки за повечето организации, но ние имаме късмета да живеем в дигиталната епоха, а иновативните решения се оказаха отлично „лекарство“ за настоящите предизвикателства.

Трудно може да се говори обобщено за всички индустрии, но за една голяма част дигитализацията е единственият вариант да продължат напред. При други тя ще помогне за улесняване на част от административните процедури. Но категорично това е тема, която не бива да бъде прескачана от нито една фирма, независимо от нейния размер и сфера на дейност.

На практика кризата се превърна в катализатор на дигитализацията. За доста от секторите текущата ситуация ускори многократно процесите, които по един или друг начин бяха започнали. Такъв пример е онлайн търговията, дистанционната работа, безконтактните плащания и други.

В този смисъл безпрецедентните обстоятелства дадоха тласък на много организации, които досега са оставали настрана от модерните тенденции, да наваксат по отношение на внедрените иновации и дигитализацията. Същевременно, ако се справят успешно с имплементацията на технологичните решения, те имат и реален шанс не само да настигнат, но и да изпреварят своите конкуренти след края на кризата.

Внедряването и използването на цялостна система за управление на бизнеса е сред основните стъпки в дигитализацията на всяка съвременна и развиваща се организация. Наличието на ERP система, каквато е облачната платформа NetSuite например, позволява пълна видимост и контрол на състоянието на бизнеса по всяко време и от всяко място, както и ефективно управление на всички дружества и ключови процеси в една компания. ERP платформите обединяват цялата информация за бизнеса на едно място и дават яснота за голямата картина, което е решаващо за вземане на далновидни решения за справяне с настоящите предизвикателства.

Прочетете още: Добрите практики, които Balkan Services приложи в кризата

През погледа на българския бизнес

Безспорно всички бяхме изненадани от развитието на събитията и едва ли някой е очаквал, че още в самото начало на 2020 ще се сблъска с пандемия от подобен мащаб. Въпреки това наблюдаваме, че част от българския бизнес до този момент показа една поразителна адаптивност към новите условия – ускорител на дигитализацията.

Фирмите успяха за изключително кратко време да приложат на практика софтуерни системи за дистанционна работа, както и да променят в движение правилата за вътрешна комуникация и контрол на сигурността. Отделно от това образователната ни система също постигна забележителни резултати, като успя да усвои за по-малко от седмица дистанционното обучение, а трудностите бяха преодолявани една по една за съвсем кратко време.

Способността за бързо приспособяване към промените обаче е само едната страна на монетата. Все по-важен става въпросът и как ще се върнем към нормалното, след като кризата отмине, защото това неизбежно ще се случи и бизнесът трябва старателно да се подготви за този етап.

Тук идва моментът за добро планиране и взимане на поуки от настоящата ситуация. Въпреки оптимистичните прогнози обстановката продължава да бъде несигурна и много здравни експерти предупреждават за вероятност от втора вълна в края на годината, а справянето с икономическите последствия ще отнеме месеци.

В тази връзка компаниите от една страна трябва да реорганизират дейността си според новите условия, а от друга да изградят една дългосрочна визия за бъдещо развитие и дигитализация. Не бива обаче да се забравя, че подобни амбициозни цели изискват инвестиция на финансов и времеви ресурс.

Този тип информирани и навременни бизнес решения са в основата на всяка ефективна промяна. Софтуерните системи за бизнес анализи (Business Intelligence или накратко BI) каквато е Qlik Sense например, напълно автоматизират процесите по обединяване, унифициране и визуализация на фирмената информация, което значително съкращава времето за взимане на управленски решения.

Бизнес интелиджънс системите осигуряват цялостен поглед над дейността на компанията и дълбочинен анализ, което подобрява видимостта, проследимостта и отчетността. BI системите повишават ефективността в компанията и поставят стабилна основа за далновидно планиране на база верни и актуални данни.

Също така ключов фактор за успеха се явява и екипът в компанията, който ще помогне за бързото реализиране на промените. Именно и затова е от съществено значение ценните кадри да бъдат запазвани и поощрявани, а техните качества да продължат да бъдат развивани.

От едната страна на барикадата

Освен важността от модернизирането на процесите в компаниите, необичайната ситуация разкри и необходимостта от проява на повече солидарност в бизнеса и в обществото ни.

Поддържането на добри партньорски отношения се оказа определящо за продължаването на редица проекти, включително и такива, свързани с внедряването на бизнес софтуер. Въпреки че дистанционната работа е възможна, в случая тя е съпътствана с редица предизвикателства, особено по отношение на комуникацията.

Опитът ни от последните няколко месеца на засилена дигитализация показа, че в такива условия е нужно повече търпение при общуването, при организацията на работата, при процесите на анализ, обучение и тестване на софтуерните системи. Когато обаче се прояви разбиране, а внедрителят и клиентът полагат усилия да се подкрепят взаимно, се оказва, че тежестта на обстановката се понася по-леко заедно. Всъщност, както сподели един от нашите клиенти: „И вие, и ние сме от едната страна на барикадата“.

Изгряващите звезди на средната класа

Безспорно средната класа е сред най-силно засегнатите в световен мащаб, а тя в по-голямата си степен обхваща малкия и среден бизнес. Именно и затова оттам можем да очакваме да изгреят новите звезди и да се появят едни от най-иновативните решения.

Затова тези компании не трябва да спират да изследват ситуацията и да търсят възможности за иновации и дигитализация, трябва да са готови да преразгледат бизнес модела си или да се насочат към различни дейности. Често новото начало е трудно, но определено си струва да се вложат усилия и време в разработване и развиване на решенията с потенциал.

И макар стагнацията до края на годината да е факт, спиралата продължава да се върти, а ние трябва да се научим винаги да бъдем готови, както за възходите, така и за сътресенията. В съвременния свят нямаме право да губим време, да изоставаме или да се движим по-бавно от скоростта на света.

В крайна сметка новото винаги ще заменя остарелите модели, отминалите тенденции и неработещите решения. Затова бъдете гъвкави, приспособими и иновативни; въведете промяната, която искате да видите в утрешния ден.

Ще се радваме да споделите статията, ако ви е била полезна 🙂


Balkan Services подкрепя бизнесите по пътя им към дигитална трансформация от 2006 г. досега. Вече помогнахме на над 270 компании да дигитализират своя бизнес чрез внедряване на утвърдени софтуерни решения и управление на ИТ инфраструктурата.

Търсите решение за оптимизация и управление на бизнес процесите?
Свържете се с нас за безплатна консултация оттук >

Balkan Services digitalization newsletter - balkanservices.com
Balkan Services
Balkan Services

Balkan Services внедрява софтуерни решения за бизнеса от 2006 г. и има завършени повече от 720 проекта за имплементация на бизнес софтуер и изграждане на цялостна IT инфраструктура за 390+ компании. Следваме изпитана методология на внедряване с ясни стъпки и ноу-хау за добрите практики.