Облачни ERP системи в България – актуални данни, трендове, прогнози, цени [пазарен анализ]

Облачни ERP системи в България – актуални данни, трендове, прогнози, цени - Balkan Services
ERP

Вдигнете вашите бизнес процеси в облака! Има ERP, които сега са добре подготвени! Вижте защо и кои го направиха до момента в България?

 

 
Гост-автор: Людмил Стойчев

CBN Pannoff, Stoytcheff & Co., независима агенция за пазарни и бизнес изследвания

 

Кои фирми управляват бизнеса си в България с ERP и в момента?

ERP инсталациите в България навлизат в 25-тата си година. Важен и интересен за анализа на дигитализацията на бизнеса обаче е отговорът на въпроса – какъв е общият профил на активните компании, които към настоящия момент управляват бизнеса си с ERP система? Какви са им позициите в страната?

Мащабно изследване на CBN показва, че общите оперативни приходи на активните компании, които управляват бизнеса с ERP системи в България, надхвърлят 97.8 млрд. лева или 29% от общите приходи на компаниите в страната.

За пет години общата им печалба се е увеличила с 276%от 1.67  до 6.27 млрд. лв. Да отбележим, че тези компании са едни от най-стабилните и предвидими клиенти на финансовите институции, като пазарът на кредити в тези компании е за 10.5 млрд. лв.

Фиг.1

Приходи на активни компании с ERP системи в България - Balkan Services
                Data analytics: Qlik Sense

 

ERP софтуер управлява бизнеса на компании, работещи във всичките 28 области в България или в общо 167 населени места в страната.

435 от тях са чуждестранни инвеститори от 41 държави, работещи на територията на страната.

Към края на 2020 г. няма индустрия в България, в която да няма компания с работеща ERP система.

 

Защо облачна ERP система?

Към настоящия момент предимствата за клиентите на облачни решения все повече излизат на дневен ред. Изисква много мислене, проверки, данни и анализ, но ето пет предимства от наша гледна точка, които са теми за размисъл за всеки потенциален клиент на ERP решение в страната.

  1. Без голяма инвестиция в IT инфраструктура

Особено в този момент. Тежки изчислителни ресурси, свързани с ИТ център, хардуер, място, застраховки, охрана, бекъп системи, противопожарни правила, ъпгрейд. Всичко това остава зад гърба ви. Лаптоп и смартфон. BYOD политика (от англ. Bring Your Own Device Policy), въведена преди няколко години, е напълно достатъчна за вашите служители. И конкурентна, и върши работа.

  1. Персонал

Големият брой ИТ специалисти, работещи в ИТ отдели по поддържка и внедряване на софтуер, остават в миналото. Относително високата цена на труда на ИТ специалистите е за ИТ компаниите. Разбира се, разходите за обучение на персонала, който ще работи с облачната ERP система, няма да ви бъдат спестени и е важно да договорите добри условия.

  1. Работа от вкъщи & Работа от всяка точка на планетата (теоретично)

Вашият офис е навсякъде, където имате лаптоп и смартфон. В настоящия момент добре организираната дистанционна работа е особено силно предимство. В допълнение – обемът, а оттам и цената на офис пространството намалява.


Бюлетин за дигитализация на Balkan Services

 

  1. Вендорите инвестират в сигурност

В последните няколко години вендорите на облачен софтуер поставиха инвестициите в сигурност като пряк акцент в дейността си. Дори българската публика напоследък бе залята с информация, събития и предложения по темата кибер сигурност (от англ. cyber security) и този бизнес се развива с високи темпове, което определено осигурява по-голямо спокойствие за вашите ресурси в облака.

  1. Данните са близо и бързо до и с вас

Макар и с известно закъснение, големи и напълно функционални дейта центрове започнаха да работят в България, а се очакват и в съседни балкански страни. Скоростта на достъп вече достига закъснение от милисекунди – почти неразличими за човешкото око, а сигурността на поддържане и възстановяване на вашите данни в облака е близка до 100%.

Бихме отбелязали още три изключително важни предимства на облачния ERP софтуер:

  • Времето, а оттам и цената за първоначална инсталация;
  • Разширяване на функционалности, плащате колкото ползвате;
  • Въвеждане и ползване на нови версии;

С оглед на дължината на статията – тях ще ги анализираме в следващ материал.

Прочетете още: Какво трябва да знаете за ERP системите

 

Има ли клиенти на облачни ERP системи в България?

Първите инсталации на облачен софтуер за управление на бизнеса в България се появяват в началото на настоящото десетилетие, но едва сега стават фокус и за вендори, и за клиенти. CBN следи пазара на ERP системи от самото му възникване, което според агенцията е 1996 г. В следващите редове ще ви запознаем накратко с данни за пазара на облачните ERP платформи в България от изследването на агенцията.

Тенденцията на ръст на клиентите през последните пет години спрямо предходните пет ясно се вижда (Фиг.2). 69% е относителният дял на клиентите в периода 2016-2020 спрямо 31% в периода 2010-2015 или почти два пъти повече клиенти са инвестирали в облачни ERP системи през последните пет години.

Фиг.2

Облачни ERP системи в България по периоди - Balkan Services

  Data analytics: Qlik Sense

 

Данните (Фиг.3) на агенцията за разпределeнието до момента на облачните ERP системи в клиенти по индустрии показват наличие на инсталации в девет от всичките 18 индустрии.

Доминират облачни системи в регистрирани компании от промишлеността, следвани от компании в търговията и на трето място в ICT индустрията в България.

Фиг. 3

Облачни ERP системи в България по индустрии - Balkan Services

  Data analytics: Qlik Sense

 

Прочетете още: ERP системите в ИКТ индустрията в България – пазарен анализ

В разпределението на облачния ERP софтуер в клиенти по размер на бизнеса, впечатление прави 45%-ия дял на малкия бизнес (приход 4-10млн. евро).

До момента делът на средния бизнес (приход 10-50 млн. евро) с облачни системи за управление на бизнеса e 14%, но този дял се очаква да нарасне най-съществено в следващите няколко години.

Фиг. 4

Клиенти на облачни ERP системи в България по големина на компаниите - Balkan Services

Data analytics: Qlik Sense

Закъсняхте ли с внедряване на облачна ERP система?

Дигитализацията на бизнес процесите е сложен и дълъг път, а инвестицията в облачна ЕРП система изисква добре информирани и премислени решения, свързани с цялостната концепция за развитие на вашия бизнес.

Повечето от първите клиенти за облачни ERP системи мигрираха от наличните при тях към облака, за да бъде рискът по-премерен. Това е и една разумна стъпка за фирми, които вече притежават ERP софтуер, да преминат към облачно решение за управление на бизнеса.

Ако обаче до момента не сте имали внедрена ERP платформа, работеща във вашия офис, преминаването директно към облачна ERP система е голямо предимство, ако търсите върхова технология за управление на бизнес процесите. Нещо като от 3G да преминете направо към 5G.

 

Три важни неща при избор  кой да внедри и поддържа ЕРП системата?

Наблюденията на агенцията сочат, че изключително важният избор на системен интегратор зависи основно от три фактора:

На първо място бихме поставили хората – професионализмът, опитът и бизнес културата на мениджмънта и консултантите.

На второ място бихме акцентирали дали системният интегратор има вече опит и успешни проекти с внедрен ERP софтуер. Още по полезно за вас би било, ако интеграторът има успешен ERP проект във вашия индустриален сектор.

На трето място е бизнес профилът и историята на самия интегратор, както и дали и откога е оторизиран и обучен от вендора на ERP системата.

 

Една от важните причини да въведете по-бързо ERP – или какви са първите прогнози за икономиката и бизнеса в сегашните условия?

Трудната икономическа обстановка в България, породена от пандемията с COVID-19 и частични затваряния на бизнеси през второ и четвърто тримесечие на 2020–та, предопределя спада в БВП на страната през 2020 г.

Прогнозата на агенцията за числата за БВП за 2020 остават еднакви и в началото на пандемията, и сега. Те се базират на резултати и анализ на данните за БВП за 105 предходни тримесечия за 28 години и шест кризи, през които премина страната през последните 30 години.

Агенцията очаква БВП на България за 2020 г. да достигне 58.2 млрд. евро или около 3 милиарда евро по-малко спрямо предходната 2019 година (Фиг.5).

Фиг.5

БВП на България за периода 2016-2020 - Balkan Services

Data analytics: Qlik Sense

Това би означавало спадът на БВП на страната 2020/19 да е в границите на минус 5% (Фиг.6).

Фиг. 6

БВП на България за 2015-2020 - изменение - Balkan Services

Data analytics: Qlik Sense

 

Прогнозите на агенцията за оборотите през 2020/19 за най-големите индустрии в България също са негативни. Спадът в промишлеността очакваме да е в диапазона минус 8% – 10%, а в търговията – минус 13% – 15%. Най-тежко засегната от кризата без изненади ще бъде туристическата индустрия със спад между минус 25% до минус 30%.

Най-малко пострадали индустрии много вероятно да се окажат индустриите, свързани с услуги като ИТ и професионалните и административни услуги, както и част от транспортната индустрия, свързана с куриерски услуги. Те обаче могат да понесат негативи от пандемията и съпътстващата криза през следващата 2021 г.

През 2021 г. предстоят моменти на изпитания и взимане на трудни и прецизни решения за ключови финансови показатели за бизнеса, свързани с разходната част – заплащане, инвестиции, маркетинг и много други. ERP системата е сигурен помощник, който позволява и помага за отчет, контрол, планиране и е едно от най-силните средства при взимане на информирано решение при управление на бизнеса.

Да добавим и малко информация за цената – изследване на агенцията показва средна цена на проект за внедряване на облачна ERP система в страната от 334.6 хил. лв. [респонденти – 21% от клиентите на облачна ERP система].

Прогнозата на CBN за следващите пет години е за минимум четирикратно увеличение на облачните ERP системи в България.

Дали и вие ще сте един от бъдещите потребители на този иновативен и функционален бизнес софтуер?

Крачката е ваша!

 

Ще се радваме да споделите статията, ако Ви е била полезна 😊

 

Всички права за статията са запазени.

© 1991 – 2020 CBN Pannoff, Stoytcheff & Co.

Няма коментари
Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

*

code Кликни върху символите за обновяване.

Същност на облачните технологии - Balkan Services
Облачни технологии
Какво представляват облачните технологии – същност, предназначение, ползи (обновена 2024)

Понятието облак (от англ. cloud) от години е навлязло широко в нашето ежедневие и се използва като обобщение за голям набор от услуги.  Съществуват редица отделни системи с различни възможности, предимства, недостатъци и цени, които в публичното пространство биват определяни като облак. Генерализирането на всички тях с един единствен термин …

Всичко, което трябва да знаете за ERP системита - Balkan Services
ERP
Какво трябва да знаете за ERP системите (обновена 2024)

Ако потърсите в интернет по ключова дума ERP, ще бъдете затрупани от информация и нека бъдем откровени – вероятно малко объркани. Всеки уебсайт изглежда има своя собствена дефиниция за ERP система. Тези различия обаче само подчертават многобройните характеристики, които правят ERP системите толкова мощен инструмент.   Какво е ERP система …

Випласт АД оптимизира производството си с облачно ERP - Balkan Services
ERP
Випласт АД оптимизира производството си с облачния софтуер Soft1 ERP [case study]

Ефективни ли са бизнес процесите във вашата компания, как да подобрите производителността и каква е устойчивостта, адаптивността и гъвкавостта на служителите ви? Софтуерно решение може да „нарисува” картината на случващото се във вашата компания, за да можете лесно да си отговорите на всички тези въпроси.   От пролетта на 2023 …