Мерки за преструктуриране на фирмения бюджет в условията на криза - balkanservices.com
Финансовo планиране и консолидация

Мерки за преструктуриране на фирмения бюджет в условията на криза

Необходимо време: 5 минути Кой би предположил, че само за няколко месеца ще се случат събития, които ще променят изцяло хода на глобалната икономика? Пандемията, предизвикана от коронавирус, засегна живота и здравето на милиони хора по цял свят. Това даде пряко отражение върху световния пазар, влоши рязко макроикономическите показатели и доведе до дълбок икономически …

Как да съкратите времето за финансова консолидация - balkanserices.com
Финансовo планиране и консолидация

Как да съкратите времето за финансова консолидация

Необходимо време: 5 минути Колко време ви отнема процесът по консолидация на финансови отчети? Според проучване на „The Hackett group“, средният период за изготвяне на месечни консолидирани отчети на компаниите в световен мащаб е 12 дни. Възможно ли е обаче това време да се съкрати значително и как? Истината е, че консолидационният процес може …