ТОП 10 BI трендове през 2021: големият дигитален преход (част 2)

ТОП 10 BI трендове през 2021: големият дигитален преход (част 2) - balkanservices.com
BI

Статията е продължение на „ТОП 10 BI трендове през 2021 г.: големият дигитален преход (част 1)“ 

 

В първа част разгледахме 5 от тенденциите в BI за 2021 година. Вижте кои са останалите 5.

6. От ключово значение е да се регистрират и анализират „алтернативни“ данни

Колко рано можеше да се установи зараждащата се пандемия? Изследванията на „алтернативните“ данни (в случая данните за трафика извън болниците в Ухан и търсенията по ключови думи в интернет в тази географска област) сочат, че е възможно вирусът да е започнал да циркулира в края на 2019 г.

Инвестиционната общност например е пионер в използването на алтернативни данни, включително аудио, въздушни снимки, качество на водата и потребителски нагласи. Това са примери за иновации, базирани на данни, а “яхването на вълната“ и използването им може да доведе до огромни печалби.

След 2020 г. тенденцията е алтернативните данни да станат нещо обичайно, с цел аномалиите да се откриват много по-рано.

Така могат да се получават производни данни, създадени от комбиниране, свързване и синтезиране с данни от основния бизнес софтуер, който компанията използва, напр. ERP системи, CRM, WMS софтуер и др.

Според IDC: „С регистрирането и предоставянето на повече данни от външни източници, възможността по-голяма част от тях да се използват се превръща в ключов фактор. Това включва прилагане на добри практики от сектори, различни от вашия“.

Тенденцията не е нова, но сега, в условията на ускорен дигитален преход, се превръща в значима основа на съвременните бизнес анализи, благодарение на развитието в областта на изкуствения интелект, включително графики на знанието (knowledge graphs), специализирано хранилище с данни (data fabrics), обработка на естествения език (NLP), обясним изкуствен интелект (explainable AI) и анализ на всички видове съдържание.

Тази тенденция е изцяло зависима от машинното обучение (machine learning) и изкуствения интелект (artificial intelligence),  защото човешкото око не може да обхване всичко, за разлика от съвременните технологии.

 

BI тенденция 6 - краткосрочно - balkanservices.comОрганизациите започват да осъзнават стойността на алтернативните данни.

 

BI тенденция 6 - средносрочно - balkanservices.comОткриването на взаимовръзки в комбинациите от различни данни и генерирането на производни данни ще формира основата на съвременния бизнес анализ.

BI тенденция 6 - прогноза - balkanservices.com До 2025 г. изкуственият интелект за анализ на видео, аудио, текст, потребителски нагласи и друго съдържание ще предизвика мащабни иновации и трансформации в 75% от глобалните дружества от Fortune 500. (по данни на Gartner)

 

7. Реорганизацията и оптимизацията на бизнес процесите заема централно място

Анкета, проведена съвместно от IDC и разработчика на BI системи Qlik разкрива, че най-често срещаният резултат от успешните корпоративни проекти за бизнес анализи е подобрената оперативна ефективност.

По време на пандемията през 2020 г. светът стана свидетел на много промени. Бързите реакции придобиха изключителна важност, а оптимизирането на бизнес процесите в компаниите зае централно място в дигиталния преход.

От десетилетия организациите оптимизират бизнес процесите си, но новостите в последната година се изразяват във все по-настоятелното навлизане на технологии като роботизирана автоматизация на процеси, детайлен анализ на процеси (process mining), известяване при настъпване на дадено събитие и вградени аналитични възможности.

Докато лидерите се стремят да оптимизират бизнеса си, значимостта и приоритетът на показателите за ефективност ще нарастват постоянно.

Преходът от пасивно към активно проучване и анализ, насочени към конкретни моменти, процеси и приложения, ще създаде ново разбиране за ежедневните дейности, при което бизнес анализът ще определя процесите, а не обратното.

 

BI тенденция 7 - краткосрочно - balkanservices.com Оперативната ефективност е най-спешната цел при дигиталната трансформацията.

 

BI тенденция 7 - средносрочно - balkanservices.comЛидерите ще се стремят към по-широко и по-цялостно оптимизиране на бизнес процесите. Анализът ще определя процесите, а не обратното.

BI тенденция 7 - прогноза - balkanservices.comДо 2023 г. 40% от анализаторите и ползвателите на бизнес приложенията ще ги използват по подобие на платформите за стрийминг на музика в момента. – (по данни на Gartner)

 

8. Пренастройка на представите за конкуренция, наблюдение и сигурност

По време на пандемията станахме свидетели на по-голямо навлизане в личното пространство на населението. Кризата предизвика сътрудничество между компании, които при нормални условия бяха ожесточени конкуренти – като Google и Apple, които обединиха усилия за проследяване на потенциално заразени лица.

Глобалните предизвикателства се преодоляват по-добре посредством сътрудничество, а не чрез съперничество. Тези стратегически съюзи често водят до иновации.

Правителствата и гигантите в сферата на изкуствения интелект знаят, че колкото по-централизирани са данните и обработката им, толкова по-благоприятна ще е почвата за машинно обучение.

Но как и къде да се използват и съхраняват данните? Къде ще се поставят границите на качествено и лоялно сътрудничество? Това са определящи въпроси в днешно време, а през 2020 г. е възможно границите да са се изместили.

Подсигуряването на вложените ресурси и познания, наличието на силна етична ангажираност и стабилното управление на данните и алгоритмите заемат ключово място при дигиталната трансформация.

 

BI тенденция 8 - краткосрочно - balkanservices.com Пренастройка на представите за конкуренция, наблюдение и сигурност.

 

BI тенденция 8 - средносрочно - balkanservices.comПоставените въпроси за събирането и използването на данните е възможно да засилят притесненията по отношение на антитръстовите политики, етиката и поверителността.

BI тенденция 8 - прогноза - balkanservices.com До 2023 г. всички служители, наети за разработване и обучение на изкуствен интелект, ще трябва да демонстрират експертни познания в областта на отговорното разработване на изкуствен интелект.  (по данни на Gartner)

 

9. Колаборацията заема още по-централно място

През 2020 г. станахме свидетели на огромен скок в провеждането на уеб конференции, дистанционно сътрудничество и онлайн обучения. Дигиталният преход създаде нов свят, в който все по-рядко можем да обсъдим нещо набързо в офиса или да скицираме идея на бялата дъска в залата за срещи.

Във все по-бързо движещият се свят служители и мениджъри рядко имат време да изчакат друг да създаде дадена справка, за да вземат информирано решение.

Обединяването в една система на управлението и анализа на данни създава възможности всички звена в компанията да действат като едно цяло на всеки етап от процеса по бизнес анализи. Това ще насочи сътрудничеството, иновациите и дискусиите към самите данни.

Неизбежната дигитална трансформация предлага все повече възможности за лесни и приятни начини за съвместна работа в области, които по-рано се считаха за „скучни“ или „трудни“. Задачите за обработка на сурови данни ще станат по-ангажиращи, бързи и повтаряеми.

Отделните светове на обработващите данните и потребителите ще започнат да се сближават, а бизнес логиката ще е в основата, позволявайки на данните да се привеждат по-бързо във вид, готов за анализ.

 

BI тенденция 9 - краткосрочно - balkanservices.com Съвместната работа и обучението преминават онлайн.

 

BI тенденция 9 - средносрочно - balkanservices.com Възникват възможности за сътрудничество между обработващите и използващите данни, което прави обработката и превеждането на данните във вид за анализ по-бърз и широкодостъпен процес.

BI тенденция 9 - прогноза - balkanservices.com

До 2023 г. подобреното управление на данните ще намали зависимостта от ИТ специалисти за повтарящи се задачи с ниско въздействие, като по този начин ще се освободи до 20% от тяхното продуктивно време за сътрудничество, обучение и задачи за управление на данните с висока стойност.  (по данни на Gartner)

 

10. Големият дигитален преход може да доведе до преход към ново поколение в бизнес анализите

Необходимостта от данни и бизнес анализи ще остане висока, тъй като те са основен елемент при осъществяването на дигиталния преход. Но COVID-19 ще е катализатор за по-голяма промяна.

По време на кризата през 2008 г. като отговор на необходимостта от по-голяма гъвкавост на бизнеса, възникна изместване на фокуса от BI решения, фокусирани върху отчетите към такива, насочени към анализа.

Компаниите запазиха своите BI инструменти от първото поколение, но инвестираха и в бизнес интелиджънс системи от второ поколение.

Драстичните промени в обстоятелствата през изминалата година отново може да доведат до нова генерация при системите за бизнес анализи.

Очакванията за Business Intelligence технологиите от следващо поколение, в допълнение към посоченото в предходните тенденции, могат да се обобщят в една фраза: преминаване от пасивност към активност.

Нарастването на допирните точки и интеграцията между управлението на данни и анализа осигуряват по-навременна и адекватна бизнес логика по цялата верига на информацията.

Това позволява на изкуствения интелект (AI) да представи възможности за ефективно сътрудничество, известия и по-навременни действия, често преди да има създадена справка.

Във времена на неизбежен дигитален преход, организациите ще търсят доставчици на технологични решения, които могат да въведат тактически действия в работните процеси, но също и стратегически да синтезират данните, да алармират по-рано от останалите, и които им позволяват да взимат по-информирани решения.

 

BI тенденция 10 - краткосрочно - balkanservices.com

Неинтегрираните софтуерни решения все по-често не могат да отговорят на новите очаквания на потребителите.

 

BI тенденция 10 - средносрочно - balkanservices.com

Компаниите ще очакват Business Intelligence системи, които им помагат да преминат от пасивност към активност.

 

BI тенденция 10 - прогноза - balkanservices.com Способността на бизнес лидерите да оперират бързо с данните от приложенията, за да вземат информирани стратегически решения и да постигат високи резултати, скоро ще се разглежда не само като потенциално конкурентно предимство, но и като фундаментално изискване и норма в стратегически аспект.

 

Разкриване на невидимото и готовност за адаптация

Всяка организация следва да извърши Големия дигитален преход – да развива способности, които позволяват бърза реакция, по-ясно разчитане  на сигналите и идентифициране на възможностите за действия.

В краткосрочен план преходът от физическа към дигитална дейност на организациите е въпрос на оцеляване, но също така е възможност за изпреварване на конкуренцията. В дългосрочен план преходът от реагиращо към проактивно действащо предприятие ще стане задължителен за постигане на успех.

Вие направихте ли своя дигитален преход?

 

Ще се радваме да споделите статията, ако Ви е била полезна 😊

 


Никой бизнес в днешно време не може да се адаптира и да поддържа конкурентоспособността си без ползването на ИТ системи. Изборът на правилното софтуерно решение и внедряването му е сложно, трудно, но критично важно решение.

В Balkan Services имаме експертни познания за бизнеса и технологиите, говорим и двата езика. Ще ви изслушаме внимателно и посъветваме за избор на точната бизнес система за вашите нужди.

Изпратете ни вашите въпроси оттук >

Balkan Services внедрява бизнес софтуер от 2006 г. и има завършени повече от 640 проекта, от които над 400 са в областта на BI системите. Следваме изпитана методология на внедряване с ясни стъпки и ноу-хау за добрите практики.


 

Balkan Services digitalization newsletter - balkanservices.com

 

*Статията е съставена от нашия партньор Qlik

 

Няма коментари
Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

*

code Кликни върху символите за обновяване.

От QlikView към Qlik Sense: Миграцията на TESY към ново поколение BI - Balkan Services
BI
От QlikView към Qlik Sense: Миграцията на TESY към ново поколение BI

В постоянно развиващия се свят на инструментите за анализ и по-специално на Business Intelligence (BI), прогресът често е свързан с припознаване на промяната като движеща сила. С възхода на технологиите  и необходимостта от модернизация, много организации обмислят предизвикателния, но жизненоважен процес на миграция от един BI инструмент към такъв от …

BI
ТОП 10 AI тенденции при бизнес анализа и фирмените данни

Навярно трудно ще се намери човек, който да отрече, че светът се намира в средата на бум на изкуствения интелект (от англ. artificial intelligence, AI), a генеративният изкуствен интелект (от англ. generative AI) ще ни отведе в нова ера на производителност и просперитет. Заедно с възможностите, които ни предоставя AI, …

С нов BI софтуер Кика Груп „вижда” пълната картина на бизнеса си по света - Balkan Services
BI
С нов BI софтуер Кика Груп „вижда” пълната картина на бизнеса си по света [case study]

Българските експортно ориентирани компании стъпват на нови пазари в Европа и се превръщат в част от постепенното пренареждане на икономиките. Китай също се преструктурира, като част от производствата постепенно се свиват, а нишите до голяма степен се заемат от динамично растящи фирми от цял свят.  Компанията, за която предстои да …