ERP в облака на 2022: промяната идва, ще станете ли част от нея? (част 1)

Людмил Стойчев, CBN Panoff, Stoicheff & Co. - Balkan Services

Гост-автор: Людмил Стойчев

CBN Pannoff, Stoytcheff & Co., независима агенция за пазарни и бизнес изследвания

Изумително е да го наблюдаваме.

25 години след като независимата агенция CBN Pannoff, Stoytcheff & Co.* регистрира първата ERP (от англ. Enterprise Resource Planning) инсталация в България и 10 години след като агенцията отбеляза и първата облачна ERP система, за 2021 година прогнозите ни са, че близо 71% от всички нови ERP проекти в България ще са облачни решения.

Фиг. 1: Прогноза за 2021 г. – нови инсталации на ERP системи в България 

Прогнозни данни за нови инсталации на ERP в България за 2021 - Balkan Services

©2022 CBN Pannoff, Stoytcheff & Co.

Защо ERP в облака?

През последните няколко години големите световни имена в ERP бизнеса правят огромни инвестиции в облачни решения. Битката за клиенти се пренася на всички регионални и локални пазари и българският не прави изключение. Неизвестното остава само темпото на промените.

Многократно коментирани, предимствата на облачните ERP решения можем накратко и на разбираем език да обобщим в следните основни направления:

Инфраструктура

Нямате грижа за хардуер, системен софтуер, място за съхранение на данните, защити, специализиран персонал.

Нови функционалности

Софтуерът е в облака и зад него стоят екипи с опит в решение на хиляди казуси с функционалности и данни. Готов да се включи веднага, ако имате необходимост от нова функционалност. Скоростта и цената са важни.

Нови версии, локализации

Новите версии на облачните софтуери идват автоматично. С тестове и известна гаранция за работоспособност и функционалност. Без никой да влиза във вашия офис и да ви губи време и нерви.

Достъп

Теоретично от всяка точка на света, до която има Интернет. Бързината е удивителна на фона на силата на новите технологии в големите центрове с данни. Още един плюс – home office в години на пандемии.

Разширяване на бизнеса

Едно обстоятелство, което много често остава назад при избора на ERP софтуер. Вашият бизнес расте – от микро или малък бизнес (10-50 служители) скачате на среден (50-250 служители), а защо не и на голям (250+ служители)? Отваряте офиси или магазини в различни краища на страната или в чужбина? Или имате намерение за нови инвестиции в други сектори и сегменти.

И това далеч не е всичко.

Прочетете още: Какво трябва да знаете за ERP системите

Кой бизнес е най-удачно да се възползва от облачна ERP система?

В ерата на настъпваща дигитализация на бизнес процесите, необходимо и логично е да се запитате дали бизнес с вашия профил, в който сте активни към настоящия момент или ще инвестирате, има необходимост да премине към облачни решения.

Какъв е профилът на компанията, чийто най-сериозен потенциален избор би било облачно ERP решение?

Според нас ето няколко важни обстоятелства, които предразполагат да се замислите за внедряване на облачен софтуер за управление на бизнеса:

Бизнес с голяма клонова мрежа

Дали имате (или предвиждате) клонова мрежа в страната или извън нея – облачното ERP решение може да се окаже вашето спасение в работата с данни. Цена, скорост и точност в резултатите. Бързо внедряване, онлайн отчет, пълни подробности.

Експортно ориентираните компании

България е отворена икономика с изключителен експортен потенциал. Не само в областта на производството (24 сектора) и търговията (всичките 3 сектора с поне 50 отделни бизнес направления), но и на услугите (поне 10 сектора).

Облачните ERP решения ще ви помогнат за ефективна комуникация и ще ви осигурят огромни възможности за информационен обмен и анализ с вашите партньори – най-малкото при планиране, доставки, склад, маржове и продажби и много други индикатори и KPIs.

Бюлетин за дигитализация на Balkan Services

Стартиращи бизнеси с голям потенциал за разширяване

Ако сте стартираща компания – изборът на облачна ERP система според нас е един от най-добрите шансове, които дават съвременните технологии за бърза и успешна дигитализация. В началото, докато растете и имате по-малки ресурси и необходимост – цената е по-ниска. Увеличавате бизнеса, ресурсите и наемате с лекота и бързина допълнително функционалност в облака.

Прочетете оше: Облачни ERP системи в България – актуални данни, трендове, прогнози, цени [пазарен анализ]

Какво се случва с облачните ERP системи на пазара в България?

Пазарът на облачни ERP решения и в България започва да навлиза в решаващи времена. Както отбелязахме в началото, първата успешна облачна инсталация CBN регистрира преди точно 10 години. Какво се случи оттогава в страната?

Предлагането на облачни ERP системи

Клиент да искате да сте и да търсите облачно решение в момента. Конкуренцията е изцяло във ваша полза.

Вендори и интегратори на облачни ERP 2021 - Balkan Services

Към средата на 2021 г. общо 27 ERP вендори предлагат облачни ERP решения през партньорската си мрежа в страната или забележете – директно.

Интеграторите, които са обявили, че предлагат имплементиране на облачни ERP системи са цели 56 компании.

От кои индустрии се възползваха до момента вижте в част 2 на статията тук >


* Всички данни в статията са от независими изследвания на агенцията. За повече информация посетете http://blog.cbn-bulgaria.com.

ЗА АВТОРСКО ПРАВО И РАЗПРОСТРАНЯВАНЕ

Тази публикация – част или цялата, не може да бъде копирана, препечатвана и/или разпространявана от частни и/или юридически лица, медии и/или електронни сайтове без изричното писмено разрешение на авторите. В противен случай на нарушителите ще им бъде потърсена отговорност по Закона за авторското право и сродните му права.

©2022 CBN Pannoff, Stoytcheff & Co.

Balkan Services
Balkan Services

Balkan Services внедрява софтуерни решения за бизнеса от 2006 г. и има завършени повече от 720 проекта за имплементация на бизнес софтуер и изграждане на цялостна IT инфраструктура за 390+ компании. Следваме изпитана методология на внедряване с ясни стъпки и ноу-хау за добрите практики.