ERP в облака на 2022: промяната идва, ще станете ли част от нея? (част 2)

Людмил Стойчев, CBN Panoff, Stoicheff & Co. - Balkan Services

Гост-автор: Людмил Стойчев

CBN Pannoff, Stoytcheff & Co., независима агенция за пазарни и бизнес изследвания

В първата част на статията разгледахме основните предимства на облачните ERP решения, за кои бизнеси са най-подходящи и какво е предлагането им в България.

Кои индустрии се възползваха до момента от облачните ERP системи?

Сигурно имате колебания, че няма все още търсене и място за толкова компании на пазара. Ами вижте само до момента клиенти от колко индустрии са преминали вече на облачен софтуер за управление на бизнеса.

Бенчмаркът на работещите индустрии в България, разработен от CBN* на база Eurostat NACE Rev.2, съдържа общо 19 индустрии.

В 11 от тях има инсталирани и работещи облачни ERP. 

България 2021
Индустрии с внедрена и работеща облачна ERP система

🔸 Админитративни и спомагaтелни дейности

🔸 Строителство

🔸 Образование

🔸 Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива

🔸 Финансови и застрахователни дейности

🔸 Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения

🔸 Преработваща промишленост

🔸 Професионални дейности и научни изследвания

🔸 Транспорт, складиране и пощи

🔸 Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване

🔸 Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети

©2022 CBN Pannoff, Stoytcheff & Co.

А само в производствената индустрия [Manufacturing] в цели 11 (от общо 24) индустриални сектора „работят“ облачни ERP системи.

България 2021
Сектори от преработващата промишленост с внедрена и работеща облачна ERP система

🔸 Производство на химични продукти

🔸 Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти

🔸 Производство на компютърна, комуникационна техника, електронни, оптични продукт

🔸 Производство на електрически съоръжения

🔸 Производство на метални изделия, без машини и оборудване

🔸 Производство на хранителни продукти

🔸 Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение

🔸 Производство на изделия от други неметални минерални суровини

🔸 Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло

🔸 Производство на облекло

🔸 Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели

©2022 CBN Pannoff, Stoytcheff & Co.

Бюлетин за дигитализация на Balkan Services

Идва ли време да смените Вашата ERP система?

Ето, че за всеки бизнес с наличен ERP софтуер за управление на бизнеса вече се предлагат промени, които засягат или скоро ще го засегнат – облачни решения! 2021 година постави на дневен ред този нов казус.

Дали облачна ERP система ще е по-подходяща за вашия бизнес? И като общи разходи за собственост, нови функционалности, нови конкурентни предимства? Дали ако изостанете в това технологично отношение конкуренцията няма да ви изпревари, използвайки новите инструменти за дигитализация.

Например, бихте ли се замислили (ако имате необходимост) за цената и скоростта на инвестицията в електронен магазин – къде ще ви е по-изгодно – облачна ERP спрямо on-premise системите? Ако в този магазин утре искате и финтех услуги като например незабавно разплащане или другите набиращи скорост услуги от вида първо получавам, после плащам отложено? Или пък бързо интегриране с нов CRM и BI система?

Ключовите въпроси – налага ли се и кога е необходимо да смените вашата ERP система, в която сте инвестирали сериозни финансови ресурси и усилия на екипа?

Облачни ERP системи, съвет - Balkan Services

Отговорът няма как да е лесен. Според нас е  необходимо да се изследват поне две основни теми, свързани с размера на бизнеса ви и ръста през последните поне 5 години, както и направленията, в които се развивате или имате намерение да инвестирате.

Дали вашата налична ERP система ви осигурява вече необходимата функционалност?

Прочетете още: Какво представляват облачните технологии – същност, предназначение, ползи

Кой смени ERP системата си до момента?

За да вземете решение е необходимо проучване и анализ на пазара. Биха ви помогнали данни и примери за успешни инвестиции в облачните технологии, вече реализирани в страната? Ето какво подготвихме за вас.

Базата данни с ERP инсталации на CBN показва, че към средата на 2021 подменените ERP системи са едноцифрено число в % от всички.

Най-активен в преминаването към облачни решения е средният бизнес (50-250 заети) в България с дял от 38% от подменените on-premise с облачни ERP решения.

Прави впечатление активността на малкия бизнес (10-50 заети) с неговите 28%.

Тук трябва да отбележим, че едрият бизнес (250+ заети) с дял от 26% е със значително по-голяма тежест в собствената си категория, защото големите предприятия са много по-малко на брой от средните и малки компании в страната.

България 2021: Кой смени ERP системата си: разпределение по големина на бизнеса?

Облачни ERP системи в България - Balkan Services

©2022 CBN Pannoff, Stoytcheff & Co.

Прочетете още: Максимизиране на ползите от ERP – как го правят големите компании? 

По отношение на основния тип на бизнеса се оказва, че до момента производителите в България са най-активни в преминаването към облачни ERP системи с дял от 44%, изпреварвайки търговските компании с дял от 33%, а накрая остават бизнесите в сферата на услугите с 23 % дял от всички.

България 2021: Кой смени ERP системата си: разпределение по тип бизнес?

Облачни ERP системи в България по индустрии - Balkan Services

©2022 CBN Pannoff, Stoytcheff & Co.

И малко за вендорите и интеграторите

CBN наблюдава конкуренцията в ERP бизнеса още от самото начало през 1996 г., но толкова много вендори и интегратори, борещи се за вниманието на клиенти до сега не е имало, независимо от кризисната 2020 г.

Нещо повече.

Промените, които се случиха в смяната на собствеността и финансови резултати на ключови компании от сектора през 2021, както и заявените намерения за поява на нови играчи през 2022, прави динамиката още по голяма.

74 %. Това е структуроопределящото число за една от най-големите възможности за развитие на ERP пазара в България.

Защото 74 % от инсталациите в страната** са на 5 и повече години.

ERP инсталации в България - Balkan Services

Това са хиляди клиенти в страната, които ще имат възможност да преценят и да инвестират в облачни ERP решения за управление на бизнеса си.

Прочетете още: Защо Viscom избра облачната ERP система NetSuite за цялостно управление на бизнеса [case study]

В заключение

ERP системите са една от основите за дигитализация на бизнеса. Промяната в този сегмент в световен план вече е факт и процесите започват бързо да се налагат и в България. Големите вендори инвестират в облачни технологии и едва ли има връщане назад.

Защо да чакате?

Не пропускайте да прочетете и част 1 на статията оттук >


Всички данни в статията са от независими изследвания на агенцията. За повече информация посетете http://blog.cbn-bulgaria.com.

** Източник: блогът на CBN

ЗА АВТОРСКО ПРАВО И РАЗПРОСТРАНЯВАНЕ

Тази публикация – част или цялата, не може да бъде копирана, препечатвана и/или разпространявана от частни и/или юридически лица, медии и/или електронни сайтове без изричното писмено разрешение на авторите. В противен случай на нарушителите ще им бъде потърсена отговорност по Закона за авторското право и сродните му права.

©2022 CBN Pannoff, Stoytcheff & Co.

Balkan Services
Balkan Services

Balkan Services внедрява софтуерни решения за бизнеса от 2006 г. и има завършени повече от 720 проекта за имплементация на бизнес софтуер и изграждане на цялостна IT инфраструктура за 390+ компании. Следваме изпитана методология на внедряване с ясни стъпки и ноу-хау за добрите практики.