ERP в облака на 2022: промяната идва, ще станете ли част от нея? (част 2)

ERP в облака на 2022 (част 2) - Balkan Services
ERP

Людмил Стойчев, CBN Panoff, Stoicheff & Co. - Balkan Services

 

Гост-автор: Людмил Стойчев

CBN Pannoff, Stoytcheff & Co., независима агенция за пазарни и бизнес изследвания

       

 

В първата част на статията разгледахме основните предимства на облачните ERP решения, за кои бизнеси са най-подходящи и какво е предлагането им в България.

 

Кои индустрии се възползваха до момента от облачните ERP системи?

 

Сигурно имате колебания, че няма все още търсене и място за толкова компании на пазара. Ами вижте само до момента клиенти от колко индустрии са преминали вече на облачен софтуер за управление на бизнеса.

Бенчмаркът на работещите индустрии в България, разработен от CBN* на база Eurostat NACE Rev.2, съдържа общо 19 индустрии.

В 11 от тях има инсталирани и работещи облачни ERP. 

 

България 2021
Индустрии с внедрена и работеща облачна ERP система

 

🔸 Админитративни и спомагaтелни дейности

🔸 Строителство

🔸 Образование

🔸 Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива

🔸 Финансови и застрахователни дейности

🔸 Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения

🔸 Преработваща промишленост

🔸 Професионални дейности и научни изследвания

🔸 Транспорт, складиране и пощи

🔸 Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване

🔸 Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети

©2022 CBN Pannoff, Stoytcheff & Co.

А само в производствената индустрия [Manufacturing] в цели 11 (от общо 24) индустриални сектора „работят“ облачни ERP системи.

 

България 2021
Сектори от преработващата промишленост с внедрена и работеща облачна ERP система

 

🔸 Производство на химични продукти

🔸 Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти

🔸 Производство на компютърна, комуникационна техника, електронни, оптични продукт

🔸 Производство на електрически съоръжения

🔸 Производство на метални изделия, без машини и оборудване

🔸 Производство на хранителни продукти

🔸 Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение

🔸 Производство на изделия от други неметални минерални суровини

🔸 Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло

🔸 Производство на облекло

🔸 Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели

©2022 CBN Pannoff, Stoytcheff & Co.

 

Бюлетин за дигитализация на Balkan Services

 

Идва ли време да смените Вашата ERP система?

Ето, че за всеки бизнес с наличен ERP софтуер за управление на бизнеса вече се предлагат промени, които засягат или скоро ще го засегнат – облачни решения! 2021 година постави на дневен ред този нов казус.

Дали облачна ERP система ще е по-подходяща за вашия бизнес? И като общи разходи за собственост, нови функционалности, нови конкурентни предимства? Дали ако изостанете в това технологично отношение конкуренцията няма да ви изпревари, използвайки новите инструменти за дигитализация.

Например, бихте ли се замислили (ако имате необходимост) за цената и скоростта на инвестицията в електронен магазин – къде ще ви е по-изгодно – облачна ERP спрямо on-premise системите? Ако в този магазин утре искате и финтех услуги като например незабавно разплащане или другите набиращи скорост услуги от вида първо получавам, после плащам отложено? Или пък бързо интегриране с нов CRM и BI система?

Ключовите въпроси – налага ли се и кога е необходимо да смените вашата ERP система, в която сте инвестирали сериозни финансови ресурси и усилия на екипа?

Облачни ERP системи, съвет - Balkan Services

 

Отговорът няма как да е лесен. Според нас е  необходимо да се изследват поне две основни теми, свързани с размера на бизнеса ви и ръста през последните поне 5 години, както и направленията, в които се развивате или имате намерение да инвестирате.

Дали вашата налична ERP система ви осигурява вече необходимата функционалност?

Прочетете още: Какво представляват облачните технологии – същност, предназначение, ползи

 

Кой смени ERP системата си до момента?

За да вземете решение е необходимо проучване и анализ на пазара. Биха ви помогнали данни и примери за успешни инвестиции в облачните технологии, вече реализирани в страната? Ето какво подготвихме за вас.

Базата данни с ERP инсталации на CBN показва, че към средата на 2021 подменените ERP системи са едноцифрено число в % от всички.

Най-активен в преминаването към облачни решения е средният бизнес (50-250 заети) в България с дял от 38% от подменените on-premise с облачни ERP решения.

Прави впечатление активността на малкия бизнес (10-50 заети) с неговите 28%.

Тук трябва да отбележим, че едрият бизнес (250+ заети) с дял от 26% е със значително по-голяма тежест в собствената си категория, защото големите предприятия са много по-малко на брой от средните и малки компании в страната.

 

България 2021: Кой смени ERP системата си: разпределение по големина на бизнеса?

Облачни ERP системи в България - Balkan Services

©2022 CBN Pannoff, Stoytcheff & Co.

 

Прочетете още: Максимизиране на ползите от ERP – как го правят големите компании? 

 

По отношение на основния тип на бизнеса се оказва, че до момента производителите в България са най-активни в преминаването към облачни ERP системи с дял от 44%, изпреварвайки търговските компании с дял от 33%, а накрая остават бизнесите в сферата на услугите с 23 % дял от всички.

 

България 2021: Кой смени ERP системата си: разпределение по тип бизнес?

Облачни ERP системи в България по индустрии - Balkan Services

©2022 CBN Pannoff, Stoytcheff & Co.

 

И малко за вендорите и интеграторите

CBN наблюдава конкуренцията в ERP бизнеса още от самото начало през 1996 г., но толкова много вендори и интегратори, борещи се за вниманието на клиенти до сега не е имало, независимо от кризисната 2020 г.

Нещо повече.

Промените, които се случиха в смяната на собствеността и финансови резултати на ключови компании от сектора през 2021, както и заявените намерения за поява на нови играчи през 2022, прави динамиката още по голяма.

74 %. Това е структуроопределящото число за една от най-големите възможности за развитие на ERP пазара в България.

Защото 74 % от инсталациите в страната** са на 5 и повече години.

ERP инсталации в България - Balkan Services

 

Това са хиляди клиенти в страната, които ще имат възможност да преценят и да инвестират в облачни ERP решения за управление на бизнеса си.

 

Прочетете още: Защо Viscom избра облачната ERP система NetSuite за цялостно управление на бизнеса [case study]

 

В заключение

ERP системите са една от основите за дигитализация на бизнеса. Промяната в този сегмент в световен план вече е факт и процесите започват бързо да се налагат и в България. Големите вендори инвестират в облачни технологии и едва ли има връщане назад.

Защо да чакате?

 

Не пропускайте да прочетете и част 1 на статията оттук >

 


Всички данни в статията са от независими изследвания на агенцията. За повече информация посетете http://blog.cbn-bulgaria.com.

** Източник: блогът на CBN

 

ЗА АВТОРСКО ПРАВО И РАЗПРОСТРАНЯВАНЕ

 

Тази публикация – част или цялата, не може да бъде копирана, препечатвана и/или разпространявана от частни и/или юридически лица, медии и/или електронни сайтове без изричното писмено разрешение на авторите. В противен случай на нарушителите ще им бъде потърсена отговорност по Закона за авторското право и сродните му права.

 

©2022 CBN Pannoff, Stoytcheff & Co.

Випласт АД оптимизира производството си с облачно ERP - Balkan Services
ERP
Випласт АД оптимизира производството си с облачния софтуер Soft1 ERP [case study]

Ефективни ли са бизнес процесите във вашата компания, как да подобрите производителността и каква е устойчивостта, адаптивността и гъвкавостта на служителите ви? Софтуерно решение може да „нарисува” картината на случващото се във вашата компания, за да можете лесно да си отговорите на всички тези въпроси.   От пролетта на 2023 …

Balkan Services автоматизира процеса по онлайн поръчки на Еф Еф Груп България
ERP
Как Еф Еф Груп повиши 7 пъти онлайн продажбите и изпълнява поръчки 5 пъти по-бързо [case study]

Възможно ли е да увеличите потенциала на бизнеса си с над 100%? Опитът на „Еф Еф Груп България“ показва, че това е постижима цел. Какво имаме предвид ще разберете от следващите редове.   „Еф Еф Груп България“ е компания за търговия с модни стоки с над 150 служители в цялата …

Израелският бизнес в България - Balkan Services
ERP
Чуждестранният бизнес в България: Израел [ексклузивни данни]

Гост-автор: Людмил Стойчев CBN Pannoff, Stoytcheff & Co., независима агенция за пазарни и бизнес изследвания   В анализа представяме резултати за израелския бизнес* – една от 12-те най-големи инвеститорски бизнес общности в България. Независимо изследване на бизнеса в България на CBN Pannoff, Stoytcheff & Co., продължило три години (23 000 респонденти …