Какво представляват облачните технологии – същност, предназначение, ползи (обновена 12.2023)

Понятието облак (от англ. cloud) от години е навлязло широко в нашето ежедневие и се използва като обобщение за голям набор от услуги.  Съществуват редица отделни системи с различни възможности, предимства, недостатъци и цени, които в публичното пространство биват определяни като облак. Генерализирането на всички тях с един единствен термин създава объркване и може да доведе до неразбиране на аспектите и особеностите на конкретните решения.

В тази връзка е важно да се направи разлика между отделните класове и варианти за предоставяне на облачни технологии с цел взимане на разумни бизнес решения. В поредица от статии в нашия блог можете да прочетете повече за това какво всъщност означава една система да бъде наистина облачна, каква е разликата между публичния, частния и хибридния облак, както и какви са ключовите ползи от облачните технологии.

Но да започнем от най-важното:

Същност на облачните технологии

Когато говорим за „облак“ (cloud) хората най-често си представят атмосферното явление. Най-популярните графични изображения са на малко бяло облаче на син фон. Всъщност, терминът произлиза от идеята за облака от скакалци. Това любопитно уточнение се оказва доста важно. Втората аналогия е по-правилна и може да ни помогне по-добре да разберем същността на облачната технология.

По дефиниция облакът предоставя отдалечена централизирана изчислителна мощност, посредством мрежова връзка – т.е. интернет, на различни крайни устройства и съответно на клиентите, които ги употребяват.

Концепцията не е нова. В миналото така са работили големите компютърни машини (Mainframe), които са предоставяли изчислителна мощност на крайни клиенти.

Има обаче и някои разлики:

Изчислителни услуги - Balkan Services

Самите изчислителни услуги се извършват не от една голяма машина, а от множество сървъри, събрани в центрове за данни и работещи като един голям клъстер (т.е. облак от скакалци). По този начин може да се използва цялата им мощност, която по най-оптимален начин да бъде разпределяна на множество отделни, паралелно изпълнявани задачи, така че да се удовлетворят клиентските заявки бързо и качествено.

Броят на сървърите може лесно да бъде увеличен, повредените машини да бъдат заменени, като нито едно от тези действия не изисква спиране на цялостната система.

Инфраструктута - Balkan Services

Инфраструктурата за свързване между крайните клиенти и централизираната система в миналото е трябвало да се изгражда индивидуално или да се използват бавните телефонни линии чрез модеми. Днес инфраструктурата за връзка е Интернет.

Глобален, достъпен, широколентов и изключително бърз, Интернет позволява на клиентите да достъпват облачните услуги от всяка точка на земното кълбо, по всяко време. Скоростта и възможността за предаване на големи обеми от данни, дават възможност за изпълняване на задачи, които в миналото са били немислими.

Крайни клиенти - Balkan Services

Крайните клиенти в миналото са били компютърни терминали (например клавиатура и текстов дисплей). Днес разнообразието е огромно: таблети, телефони, мобилни и стационарни компютри, електронни книги, часовници, автомобили, телевизори, дори домакински уреди.

Възможните приложения са безброй. С всеки изминал ден се откриват нови и нови области, в които облачните технологии могат да променят ежедневието и навиците ни.

Значение на облачните технологии за бизнеса

Бизнесът също се възползва от облачните услуги. Основните предимства от преминаването към облачни технологии са оптимизация на време, използване по възможно най-ефективен начин, както на човешкия потенциал, така и на машините, фокус върху бизнеса.

Този тип услуги улесняват грижата за информацията, а ангажиментът за нейното съхраняване, архивиране, защита и мултиплициране в различни центрове за данни се поема изцяло от доставчика на облачните услуги.

Сред основните ползи от cloud технологии е отпадането на необходимостта от покупка, инсталация и поддръжка на хардуер в рамките на компанията, наемане на специализиран персонал, както и притеснения, свързани с гарантиране на необходимите условия за функциониране на машините.

Облакът предоставя на фирмите по-голяма гъвкавост, бързина и свобода при взимането на важни бизнес решения.

Прочети още: ERP в облака на 2022: промяната идва, ще станете ли част от нея? (част 1)

Чрез облачните технологии компаниите могат лесно да променят обхвата на услугите, които използват на база своите нужди в конкретния момент. По този начин не се налага да правят големи първоначални инвестиции, които ще определят границите на тяхната дейност през следващите 5 или 6 години.

Според закона на Мур*, ако днес купим сървърен хардуер, само след около 18 месеца той вече ще е морално остарял и на пазара вече ще има негова два пъти по-евтина и мощна версия.

С други думи облакът дава възможност да се планира бизнеса за по-дълъг период от време и да се използват последните технологични иновации.

Друг важен елемент е пиковото натоварване. Всяка компания има моменти, в които нуждата от изчислителна мощност е много висока (пикова). В сферата на търговията, такива са дните около Коледа, Великден, Черен петък и т.н.

Подобни моменти са изключително важни за бизнеса, генерират високи обороти, дават имидж и перспектива. Задължително е ИТ подсигуряването в тези ситуации да е адекватно.

Ако трябва сама да осигури необходимия хардуер, фирмата трябва да го оразмери съобразно пиковите натоварвания. Инвестицията е сериозна, но в крайна сметка мощният хардуер ще бездейства през 98% от времето.

Облачните технологии дават възможност да се алокират необходимите ресурси в точния момент, като разходите ще се повишат само за времето на пиковото натоварване и съответно ще са много по-ниски при ежедневна употреба.

Прочети още: Облачни системи за бизнес анализи – същност и предимства [част 1]

Информационна сигурност в облака

Една от най-дискутираните теми е сигурността на информацията в облака. Притесненията на мениджърите на пръв поглед са разбираеми: не знаят къде точно са данните им, кой има достъп до тях, дали данните и мрежовият трафик са добре защитени от злонамерен достъп.

Всъщност истината е, че усилията и ресурсите, които се полагат от доставчиците на облачни услуги за защита, съхранение и архивиране на данните надхвърлят многократно възможностите на една фирма.

В центровете за данни работят стотици (понякога хиляди) специалисти, чиято основна грижа е сигурността на информацията. Покриват се всички стандарти за информационна сигурност и защита на личните данни, както на ниво център за данни, така и на ниво информационен канал.

Използват се специализирани криптиращи алгоритми, защитни стени, синхронизиране на информацията в ко-локации, архивиране и още десетки похвати, които гарантират информационната протекция.

Подобна степен на защита е немислима за една обикновена фирма. Дори да приемем, че фирмата работи в сферата на информационните технологии, че има теоретичните познания и би могла да организира подобен висок клас защита на собствените си системи, това пак ще бъде крайно нерентабилно от финансова гледна точка.

Прочети още: 4 сериозни заплахи за фирмените данни при работа от вкъщи

Прогноза за облачните технологии

Според прогнози на Gartner** глобалните разходи за публични облачни услуги ще възлязат на 679 млрд. долара през 2024 г., а през 2027 г. да надхвърлят 1 трлн. долара.

Според същия доклад до 2028 г. повече от 50% от компаниите ще използват облачни платформи, за да ускорят своите бизнес процеси. До 2028 г. облакът ще се превърне в необходимост, а не избор. Облачните услуги ще се превърнат в задължителен компонент за поддържане на конкурентоспособността на бизнеса.


Втората тема от поредицата, посветена на разликите между публичен, частен и хибриден облак може да прочетете тук >

Ще се радваме да споделите статията с ваши колеги, ако ви е била полезна 🙂

Статията е публикувана през 2021 г., а за максимална полезност е актуализирана през декември 2023 г. 


Balkan Services подкрепя бизнесите по пътя им към дигитална трансформация от 2006 г. досега. Вече помогнахме на над 270 компании да дигитализират своя бизнес чрез внедряване на утвърдени софтуерни решения и управление на ИТ инфраструктурата.

Ако желаете да получите професионален съвет относно IT инфраструктурата на компанията ви или избор на подходящия за вас бизнес софтуер, опитните ни консултанти са насреща да съдействат.

Закон на Мур

** Източник

Balkan Services
Balkan Services

Balkan Services внедрява софтуерни решения за бизнеса от 2006 г. и има завършени повече от 720 проекта за имплементация на бизнес софтуер и изграждане на цялостна IT инфраструктура за 390+ компании. Следваме изпитана методология на внедряване с ясни стъпки и ноу-хау за добрите практики.