Как Бони Холдинг АД съкрати времето за финансова консолидация с 92% [case study]

С нарастване обема и източниците на данни, както и промените в стандартите и регулаторните изисквания, финансовата консолидация става все по-сложен и трудоемък процес, а качеството на данните по-несигурно.

Как „Бони Холдинг“ АД успява да сведе времето за финансова консолидация от 14 до 1 ден и да повиши качеството на финансовите отчети?

Гледайте интервюто с Деница Маринова от Бони Холдинг по време на нашата конференция за бизнес софтуер 👇

За Бони Холдинг АД

„Бони Холдинг“ АД е сред най-големите фирми в хранителната индустрия в България, лидер в производството на свинско месо и утвърден производител на месни продукти и колбаси.

Дейността на компанията включва ферми за хибридно и стоково свиневъдство, както и един от най-модерните месопреработвателни комплекси в Европа, който разполага с технологични възможности за производство на неограничена продуктова гама месни продукти.

Групата се състои от 14 дъщерни дружества.

Предизвикателства пред финансовата консолидация

Финансова консолидация в групата на „Бони Холдинг“ се прави ежемесечно. Преди въвеждане на софтуерно решение този процес отнема средно 14 дни, а ръчното пренасяне на данни от един файл в друг е предпоставка за грешки и отклонения в отчетите.

Уточненията с всяко дружество и откриването на пропуски в отчетите, съгласуването и определянето на разликите са отнемали значително време на служителите.

Решението – софтуер за финансова консолидация

В търсене на възможност да съкрати времето за изготвяне на консолидирания отчет и повишаване коректността на ежемесечните отчети на ниво отделно дружество и група, ръководството на холдинга взема решение да автоматизира процеса.

Като дългогодишен наш клиент по отношение на BI системата QlikView, „Бони Холдинг“ АД познава екипа и софтуерните решения, които предлагаме.

Направена е презентация пред мениджмънта на групата на специализираната система за управление на финансовото представяне LucaNet и възможностите на нейния модул за финансова консолидация.

Прочетете още: Как да съкратите времето за финансова консолидация

Специфики при внедряване

След взимане на решение за съвместна работа започва и процес по внедряване на софтуера за финансово управление – LucaNet.

Дружествата от групата ежемесечно предават своите счетоводни данни в консолидационни пакети в Excel, които във времето имат разлики помежду си.

При стартиране на внедряването консолидационните пакети са унифицирани и обогатени с допълнителни данни, които подпомагат процеса по консолидация и дават възможност за събиране на допълнителна информация, необходима на Мениджмънта на Групата.

Входящите данни се валидират още при импорта в системата и не се губи време в преформатирането на отчетите.

Мениджмънтът има изискване да се запази максимално формата на пакетите и начина на работа за служителите в индивидуалните дружества, за да не се увеличава стресът в работното им ежедневие.

Резултати от проекта за автоматизиране на консолидационния процес в Бони Холдинг

След внедряване на LucaNet в „Бони Холдинг“ АД времето за изготвяне на консолидиран отчет на месечна база е съкратено с 92%.

В резултат на това фокусът се премества от събирането на данните върху анализа им, от самия процес по консолидация върху  вземане на решения за групата, на база консолидирани отчети.

„Преди използването на LucaNet консолидацията се е осъществявала за 2 седмици, а сега става за 1 ден“ – споделя Деница Маринова – Финансов анализатор в “Бони Холдинг” АД.

Допълнителна полза от внедряването за „Бони Холдинг“ АД е възможността за съхраняване на данните в структуриран формат и лесното им проследяване и съпоставяне във времето, както за отделните дружества, така и на консолидирана база.

Потребителите отчитат като предимство на софтуера възможността за визуализация на данните спрямо съответното търсене, които системата генерира само с няколко клика, без необходимост от допълнителни разработки и намеса на внедрителя.

Справките в системата са интегрирани помежду си и направена промяна в данните се отразява във всички свързани репорти.

Balkan Services ни спечелиха с отношение и постоянна комуникация. Консултантите навлязоха в бизнеса, а Деси работеше толкова отдадено, все едно беше част от нашата фирма. До ден днешен е напълно запозната с целия процес, включително дава съвети кое може да бъде подобрено. За всички промени, които се случват в LucaNet, задължително имаме ежемесечни срещи, в които тя ни ъпдейтва и споделя какво бихме могли да подобрим. Освен добра работа получих и приятелство!“ – разказва още Деница.

Вижте още: Как Евроинс АД автоматизира ежемесечната финансова консолидация [case study]

Ще се радваме да споделите статията, ако Ви е била полезна 😊


Никой бизнес в днешно време не може да се развива и да бъде конкурентен без ползването на ИТ системи. Изборът на правилното софтуерно решение и неговото внедряване е сложно, трудно, но критично важно решение. Освен това технологиите се развиват много по-бързо, отколкото можем да си представим.

В Balkan Services имаме експертни познания за бизнеса и технологиите, говорим и двата езика. Ще ви изслушаме внимателно и посъветваме за избор на бизнес система, която точно отговаря на вашите нужди.

Изпратете ни вашите въпроси оттук >


Внедряваме софтуерни решения за бизнеса от 2006 г. и имаме завършени над 640 проекта. Нашите експерти притежават дългогодишен опит и експертиза
 в сферата на финансите и внедряването на софтуер за финансово управление.

Balkan Services digitalization newsletter - balkanservices.com
Balkan Services
Balkan Services

Balkan Services внедрява софтуерни решения за бизнеса от 2006 г. и има завършени повече от 720 проекта за имплементация на бизнес софтуер и изграждане на цялостна IT инфраструктура за 390+ компании. Следваме изпитана методология на внедряване с ясни стъпки и ноу-хау за добрите практики.