QlikView vs. Qlik Sense – минало срещу бъдеще? (2022)

QlikView vs. Qlik Sense - минало срещу бъдеще? - balkanservices.com
BI

В последните години BI системите или т.нар. системи за бизнес анализи се превърнаха в неизменен помощник на компаниите, който спомага взимането на навременни и  информирани решения.

Business intelligence е набор от инструменти, които обединяват, унифицират, анализират и визуализират данни от различни източници, като организират информацията спрямо определени модели и я представят под формата на репорти, контролни табла (Dashboards) и визуализации.

Qlik е водещ в световен мащаб разработчик на BI системи, който през последните 10 години е признаван ежегодно за лидер в престижното проучване на Gartner за BI и аналитични системи.

Едни от най-разпознаваемите в светa BI платформи на софтуерната компания са бизнес интелиджънс системите QlikView и Qlik Sense.

И двете BI системи са инструменти за анализ и визуализация на данни, които помагат на потребителите да обединяват, обработват и анализират данни от различни източници.

Много компании, поели по пътя към дигитализация на бизнеса, са поставени пред избора на най-подходящата за тях BI система. Често тези организации се затрудняват да открият разликите между двете BI решения на Qlik.

В тази статия ще разясним разликите между двата софтуерни продукта, ще разгледаме ползите от работата с всеки един поотделно, както и от т.нар dual usage – паралелно използване на QlikView и Qlik Sense.

 

Как Qlik се превърна във водещ производител на BI системи

Първият BI софтуер на компанията разработчик QlikTech, основана през 1993 г., е Business Intelligence системата QuikView. Името на продукта Quik идва от характеристиките: Качество, разбиране, взаимодействие и знание (Quality, Understanding, Interaction and Knowledge).

През 1996 г. бизнес софтуерът е преименуван на познатия ни днес QlikView. В основата на софтуерния продукт е идеята, че потребителите могат да правят анализи на данни с един клик на мишката.

През 2014 г. Qlik представя на пазара нова self-service система за анализ на данни – Qlik Sense, която дава възможност на потребителите сами да изготвят справки, според собствените си нужди.

По подобие на QlikView, Qlik Sense също е базиран на асоциативна база данни, която спомага за цялостния поглед над състоянието на бизнес процесите в организацията. Двете репортинг системи дават възможност за обработка на много големи обеми данни и активната работа от няколко потребители едновременно, което е основно предимство на Qlik продуктите.

Решенията са базирани на „In-memory“ технология, която позволява изключително бърз достъп до конкретни данни, в сравнение с други BI решения.

Към днешна дата QlikView и Qlik Sense се интегрират в компаниите, които искат да автоматизират процесите по бизнес анализи и репортинг, да се развиват по-бързо от своите конкуренти и да имат видимост и контрол над дейността във всеки момент.

Въпреки мнението на някои експерти, че Qlik Sense е създаден, за да замени изцяло QlikView, BI платформата QlikView все още получава някои важни ъпдейти. Това ясно показва визията на компанията производител да продължава да развива и този BI инструмент.

Прочетете още: Business Intelligence решения – какво, за кого и защо

 

Основни характеристики на BI системата QlikView

QlikView е първо поколение BI решение, което предизвиква изместване на пазара от големи, ИТ базирани, „stack-based“ технологии към по-гъвкави подходи за анализ на данни. BI системата поставя началото на революция в областта на анализа на данни.

Бизнес интелиджънс решението е прието бързо от потребителите, тъй като спомага за решаване на актуални предизвикателства, чрез възможността за бързо създаване на интерактивни табла и приложения за анализ.

В продължение на две десетилетия QlikView носи огромна добавена стойност за потребителите от всички водещи индустрии по целия свят. Основната концепция на QlikView е потребителите да работят с предварително дефинирани модели на данни с различни визуализации.

BI приложенията се създават от разработчици на QlikView, които изграждат модела на данни (data models), цялостното оформление на приложението, диаграмите и формулите, на база на които ще се изготвят тези предефинирани справки.

 

Фиг.1: Примерен дашборд в QlikViewQlik View dashboard - balkanservices.comДанните в графиката са примерни

 

Експертите изграждат BI приложение и го предоставят на крайните потребители – висш и среден мениджмънт, бизнес анализатори, ключови фигури в компанията. Те от своя страна имат пълна свобода да изследват данните, да филтрират или да правят разбивки на данните до най-ниско ниво (drill-down).

Това дава възможност за бързи и точни отговори на важни бизнес въпроси. Потребителите обаче са ограничени да създават нови справки и визуализации.

Създаването на QlikView приложения изисква богат опит и експертни знания. Фокусът на BI системата от първо поколение не е върху това, крайният потребител да създава свои собствени визуализации. Той получава готово за употреба приложение в QlikView, съобразено с неговите изисквания и може веднага да стартира своите бизнес анализи само с един клик.

QlikView е подходящ BI инструмент за напреднали потребители, които искат да създават персонализирани приложения и да експериментират с данните, но за целта трябва да притежават експертни умения, за да се възползват напълно от функционалните възможности на софтуера.

Прочетете още: BI – скритият служител

 

Qlik Sense – BI системата от ново поколение

През 2014 г. на пазара излиза BI платформата от ново поколение Qlik Sense, която позволява на потребителите сами да създават справки и анализи.

Qlik Sense поддържа всички възможни анализи в една организация – от възможността на потребители, извън ИТ отделите, сами да доразвиват анализа и визуализацията на данните в компанията (т.нар.self-service) до приложения и дашборди, персонализиран и вграден предефиниран анализ и мобилен достъп до платформата. Същевременно е запазен високият стандарт на Qlik за сигурност на данните и множество възможности за управление на достъпа до информацията.

 

Фиг.2: Примерен дашборд в QlikSenseQlikSense-dashboard - balkanservices.comДанните в графиката са примерни

 

BI системата от ново поколение предоставя и усъвършенствани възможности за визуализация на данни, като например карти за географски анализ.

 

Фиг. 3: Примерен географски анализ в Qlik SenseQlik Sense geoanalysis - balkanservices.comДанните в графиката са примерни

 

Qlik Sense e модерна, 100% уеб базирана BI платформа, с отворени и стандартни приложни програмни интерфейси (APIs), широки възможности за интеграция на данни от различни източници и свързаност с тях, централизирано управление.

BI платформата се интегрира успешно с други инструменти, технологии и бизнес системи като ERP, CRM, WMS и др. За по-сложни интеграции и проекти обаче повечето бизнеси имат нужда от опитни Qlik Sense експерти.

С възможностите за асоциативно изследване на информация и иновативни възможности за разширен анализ, Qlik Sense помага да се повиши грамотността при боравенето с данни на всички потребители на решението. BI системата е подходяща за използване, както от напреднали, така и от бизнес потребители с основни познания.

BI системата е интуитивна и лесна за работа. Тя е достъпна и през мобилни устройства в офлайн режим. Qlik Sense реагира на размера на екрана на устройството и на формата на изображението. Тези фактори водят до много по-ангажирани потребители, които ежедневно развиват уменията си за работа със системата за бизнес анализи.

Прочетете още: Qlik Sense – мощен аналитичен инструмент в ръцете на бизнеса

 

Бюлетин за дигитализация на Balkan Services

 

Разлики между QlikView и Qlik Sense

Макар двата инструмента да са базирани на една и съща технология и да споделят много основни функции, има значителни разлики в техния дизайн и продуктова стратегия, които отразяват както технологичния напредък, така и развитието на нуждите на потребителите.

За разлика от QlikView, инструментът Qlik Sense е уеб приложение, в което потребителите самостоятелно, без намесата на ИТ специалисти, могат да разработват обекти за визуализация, модели на данни, аналитични приложения и отчети.

В сравнение с QlikView, Qlik Sense е много по-модерен и лесен за използване. Това частично ограничава възможностите за създаване на персонализирани обекти. Докато QlikView позволява бързо създаване на специфични приложения и дашборди, с помощта на опитни QlikView разработчици.

Също така QlikView дава по-големи възможности и свобода на потребителите за работа с данни в табличен вид.

 

Фиг. 4: Примерен дашборд в табличен вид в QlikViewQlikView dashboard - Balkan ServicesДанните в графиката са примерни

 

Qlik Sense предлага възможност за по-бърз достъп до данни. В бизнес среда скоростта и гъвкавостта са високо ценени. Необходимостта от бързо получаване на данни и отговаряне на очакванията на бизнес потребителите е сред основните причини, които мотивират компаниите да преминат от QlikView към Qlik Sense.

Благодарение на вградения изкуствен интелект (т.нар. AI или Artificial Intelligence), Qlik Sense предлага на потребителите различни възможности за сечения на данните, както и разнообразни типове визуализация на справките. Системата дава и предложения за готови справки на база вече обработените данни (т.нар. Insights).

BI системата Qlik Sense позволява умно търсене по ключови думи (т.нар. smart search), което спестява значително време на потребителите.

 

Фиг. 5 и 6: Примерни визуализации на умно търсене в Qlik SenseSmart Search in Qlik Sense - balkanservices.com

Smart Search Qlik Sense - balkanservices.comДанните в графиките са примерни

 

Друг инструмент за бърз достъп до конкретни данни е функционалността „storytelling”. Тя дава възможност за създаване на история от данни, която позволява на потребителите да визуализират на един екран, във вид на презентации, само най-съществената информация.

 

Фиг. 7: Примерна визуализация на история от данни в Qlik Sense Qlik Sense story - balkanservices.comДанните в графиките са примерни

 

Сравнение на основни функционалности в Qlik Sense и QlikView:

QlikSense vs. Qlik View - balkanservices.com

Вижте още: Как Агенция за събиране на вземания ЕАД автоматизира 70% от репортинга си за 4 месеца [case study]

 

Предимства на „dual usage“ – паралелна работа с QlikView и Qlik Sense

И двата BI инструмента – QlikView и Qlik Sense, имат своите предимства и специфики и понякога комбинирането им дава най-добри резултати.

Като репортинг система от следващо поколение, Qlik Sense е подходящото решение за нови потребители на Business Intelligence системи.

Организациите, които вече работят с QlikView, могат да се възползват от възможностите на Qlik Sense, чрез паралелната работа с двата продукта. По този начин се комбинират предимствата на двете BI системи и се адаптират спрямо нуждите на организацията. Възможно е такива компании да решат да преминат и изцяло към Qlik Sense.

Двата Qlik продукта споделят някои основни характеристики:

  • Системите са интуитивни и лесни за работа;
  • Предоставят възможност на бизнеса за вземане на навременни и информирани решения;
  • Спестяват значително време за обединяване, унифициране и анализ на данни;
  • Базират се на асоциативна база данни;
  • Позволяват работа с много големи обеми от данни;
  • Предоставят бърз достъп до конкретна информация.

 

Но BI системите на Qlik имат и своите отличителни функционалности.

QlikView например е подходящо решение за разработване и внедряване на подробни, предефинирани приложения и задълбочен анализ на данни. Оформлението на справките и дизайнът на дашбордите могат да бъдат много детайлно и „фино” настроени. BI софтуерът може да се използва и развива от вътрешни за компанията BI разработчици или напреднали BI потребители.

От своя страна Qlik Sense отговаря на изискванията за насочващ анализ (guided analytics) на данни, но също така въвежда възможността за съвременна self-service система. Функционалността за самостоятелно създаване на справки и репорти може да бъде предоставена на потребители, които се нуждаят от по-опростени и персонализирани анализи в дейността си, като е възможно да се работи в различни направления (напр. продажби, финанси, маркетинг и др.).

Както QlikView така и Qlik Sense имат своето основание да бъдат на BI пазара, тъй като за някои компании все още има смисъл да използват и двата продукта паралелно, включително ние имаме подобни Qlik проекти.

От 2021 г. QlikView вече не се предлага самостоятелно на нови потребители.

Нашият партньор и вендор Qlik обяви нова атрактивна програма – Аnalytics Modernization Program (AMP) или Програма за модернизация на анализите.

Въвеждането на програмата е предхождано от решението на Qlik да преустанови продажбата на вечни (от англ. perpetual) лицензи.

Промяната е естествен отговор на световните тенденции за все по-голям интерес към SaaS (Software as a Service) и е валидна за всички настоящи и бъдещи потребители на BI системите QlikView и Qlik Sense.

От 2021 г. компаниите имат възможност да използват решенията на Qlik на абонаментна база (от англ. subscription).

Програмата дава възможност на потребителите на QlikView да надградят възможностите си за анализи, въвеждайки BI решението от ново поколение Qlik Sense и позволявайки паралелно ползване на двете BI системи.

На настоящите ползватели на QlikView е предоставена възможност за улеснено добавяне на Qlik Sense, като им се осигурява необходимата Qlik Sense среда за работа и потребителски лицензи.

Повече за програмата вижте тук >> 

 

Ще се радваме да споделите статията, ако ви е била полезна 🙂

 


Balkan Services внедрява софтуерни решения за бизнеса от 2006 г. и има завършени повече от 640 проекта, от които над 400 в областта на BI системите. Следваме изпитана методология на внедряване с ясни стъпки и ноу-хау за добрите практики.

Ако планирате внедряване на Business Intelligence решение и желаете да се консултирате с опитни специалисти, заявете безплатна консултация чрез попълване на контактна форма.

 

 

Няма коментари
Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

*

code Кликни върху символите за обновяване.

От QlikView към Qlik Sense: Миграцията на TESY към ново поколение BI - Balkan Services
BI
От QlikView към Qlik Sense: Миграцията на TESY към ново поколение BI

В постоянно развиващия се свят на инструментите за анализ и по-специално на Business Intelligence (BI), прогресът често е свързан с припознаване на промяната като движеща сила. С възхода на технологиите  и необходимостта от модернизация, много организации обмислят предизвикателния, но жизненоважен процес на миграция от един BI инструмент към такъв от …

BI
ТОП 10 AI тенденции при бизнес анализа и фирмените данни

Навярно трудно ще се намери човек, който да отрече, че светът се намира в средата на бум на изкуствения интелект (от англ. artificial intelligence, AI), a генеративният изкуствен интелект (от англ. generative AI) ще ни отведе в нова ера на производителност и просперитет. Заедно с възможностите, които ни предоставя AI, …

С нов BI софтуер Кика Груп „вижда” пълната картина на бизнеса си по света - Balkan Services
BI
С нов BI софтуер Кика Груп „вижда” пълната картина на бизнеса си по света [case study]

Българските експортно ориентирани компании стъпват на нови пазари в Европа и се превръщат в част от постепенното пренареждане на икономиките. Китай също се преструктурира, като част от производствата постепенно се свиват, а нишите до голяма степен се заемат от динамично растящи фирми от цял свят.  Компанията, за която предстои да …