За девета поредна година Qlik бе отличен като лидер в престижното проучване на Gartner за Business Intelligence и аналитични платформи - Magic Quadrant for Business Intelligence and Analytics Platforms. Годишното изследване традиционно разглежда водещите BI решения, като ги оценява и сравнява по различни критерии: сигурност на данните, интеграция с различни бази данни, управление на данните, визуализации, споделяне на информация, възможност за използване през мобилни устройства и др.

Най-големите предимства на Qlik, които наредиха компанията за поредна година сред лидерите, са:

  1. Self-service възможности: потребителите сами могат да надграждат използваното от тях приложение, а с помощта на Insight Advisor разработването на нови функционалности става още по-лесно;
  2. Високо ниво на клиентска удовлетвореност: Qlik има изградена активна потребителска общност, която спомага продуктовото развитие;
  3. Продуктова визия: постоянно развитие и разширяване на платформата в пряка зависимост от променящите се изисквания на пазара.


Като партньор на Qlik за последните 13 години, Balkan Services има успешно завършени над 200 проекта, базирани на QlikView и Qlik Sense.