Защо ИТ компаниите управляват бизнеса си с NetSuite?

Защо ИТ компаниите управляват бизнеса си с NetSuite?
ERP

Ние в Balkan Services сме избрали да управляваме своите ИТ проекти с най-предпочитаната облачна ERP система в света – NetSuite.

Ако искате да рaзберете как вашата ИТ компания да разполага с преднина и да се развива стабилно на международния пазар, то тази статия е за Вас.

В България с над 10,000 компании и повече от 10 млрд. лв. годишни приходи*, ИКТ браншът е работодателят с най-високи възнаграждения. ИКТ индустрията е трета в страната ни по инвестиция в персонал, втора по износ на услуги и най-големият износител на високотехнологични продукти.

В днешно време технологиите се развиват много по-бързо, отколкото можем да си представим, затова не е изненада, че софтуерните компании са сред най-динамичните и бързо развиващи се компании в глобален мащаб.

Като представители на ИКТ индустрията (Информационни и комуникационни технологии), ИТ компаниите успяват бързо да разработват и въвеждат технологични иновации.

Устойчивост на компаниите в ИТ сектора

За да останат конкурентни на пазара, софтуерните компании трябва да бъдат гъвкави, да се развиват и да създават иновации в условията на постоянно променяща се икономическа среда. Това важи с особена сила за по-малките компании от ИТ сектора, които се конкурират с технологични гиганти.

Дори и най-добре подготвените бизнес планове могат да се окажат недостатъчни, ако дадена компания не е гъвкава и готова да се променя в индустрия, която показва силно динамичен характер.

За да изпреварят своите конкуренти, ИТ компаниите трябва да се развиват бързо и да се възползват от възможностите за експанзия на международните пазари.

Един от ключовите фактори да се случи това е ИТ фирмите да разчитат на подходящ за спецификите на дейността им бизнес софтуер, с помощта на който да управляват своята дейност и да поддържат високи резултати.

Подобни софтуерни решения позволяват:

 • съответствие с локалните и международни счетоводни стандарти;
 • оптимизиране на разходите;
 • управлението на финансови отчети с голям обем;
 • управление на проектите и др.

 

Препоръчително е внедряването на бизнес софтуера да се осъществи с минимално прекъсване на ежедневните работни процеси, тъй като в ИТ сектора скоростта на въвеждане на нови продукти и услуги на пазара е от ключово значение.

 

Управление на всички бизнес процеси само с една система

С Oracle NetSuite това е напълно възможно.

NetSuite е най-предпочитаната в световен мащаб облачна ERP система, която предоставя пълен набор от решения за бизнеса на едно място: ERP, CRM, BI, PSA (Professional Services Automation), SRP (Services Resource Planning) и др.

 

Повече от 24 000 компании в различни индустрии, опериращи в над 200 страни, използват NetSuite за планиране и управление на бизнеса си.

ERP системата NetSuite помага на софтуерните компании да преминат безпроблемно към облачна среда и да са в крак със съвременните технологии. Бизнес софтуерът спомага преодоляването на предизвикателствата в ИТ сектора, свързани с:

 • промяната на бизнес моделите;
 • управлението на договорите;
 • управлението на абонаментни услуги;
 • процесите по признаване на приходи и разходи и постигането на нормативно-правно съответствие;
 • интеграцията на множество системи;
 • стандартите за отчитане.

Синергията между точното за нуждите на бизнеса софтуерно решение и надежден партньор в дигитализацията, който да го внедри, осигурява преднина на ИТ компаниите чрез следните ключови ползи:

 • ускорено бизнес развитие;
 • бързо адаптиране към промените;
 • повишена ефективност;
 • глобална експанзия;
 • ускорено въвеждане на новите продукти и услуги на пазара;
 • по-ниски разходи за обслужване;
 • намаляване на риска.

 

Фиг.1: Основен dashboard в NetSuite 

NetSuite Dashboard - balkanservices.com

 

Прочетете още: Какво трябва да знаете за ERP системите

 

Защо NetSuite е подходящо решение за компаниите от ИТ сектора

Един от най-важните инструменти за ИТ компаниите е този за управление на времето, задачите и графиците, който помага за разпределение и контрол на задачите по служители, екипи и проекти.

NetSuite позволява да управлявате бизнеса си много по-добре, чрез ефективно управление на ежедневните задачи и цялата административна работа.

Управлението на екипите се оптимизира благодарение на автоматизираното планиране и отчитане в системата на работното натоварване за всички отдели. Графици могат да бъдат генерирани за всеки отдел, като се използва автоматично планиране.

ERP системата позволява много лесно да се изведе изразходваното време на всеки служител, отдел или по проект и автоматично да се генерират фактури към клиентите.

Ако искате да запазите някои вече утвърдени практики, NetSuite позволява интеграция с Jira, Slack и други софтуери. Поради това не е изненада, че този софтуер за управление на бизнеса е полезен за различни по мащаб и организационна структура ИТ компании.

 

Фиг. 2: Организация на време и задачи в NetSuite 

Time management and events in NetSuite - balkanservices.com

 

Внедряването на ERP система в софтуерните компании може да доведе до голям брой промени. ИТ секторът се развива с огромна скорост, а времето е изключително ценен ресурс.

За ИТ компаниите е важно да получат бързо внедряване и ясен проектен план, в който са посочени ключовите етапи на проекта – от бизнес анализа до реалното въвеждане на ERP системата в експлоатация, както и последващото развитие и поддръжка.

Софтуерни компании по цял свят избират да се доверят на облачната ERP система NetSuite, защото с нея могат да си осигурят:

 • Партньор с дългогодишен опит в ИТ сектора – екипът от разработчици и консултанти на NetSuite има задълбочени познания за предизвикателствата, с които се сблъскват софтуерните и технологични компании, както и за най-добрите практики за постигане на оптимален работен процес;

 

 • Водещи практики за управление на бизнеса – ERP системата NetSuite е не само приспособена за дейността на софтуерните компании. Ежедневната работа със софтуерни компании от различни краища на света, както и вертикалите в редица други индустрии, позволява прилагане на най-добрите световни практики при разработката и развитието на ERP софтуера. Това осигурява безценно ноу-хау и преднина на организациите, опериращи с NetSuite.;

 

 • Управление на приходите, което дава възможност на потребителите да се справят с по-сложни правила, свързани с признаването им (revenue recognition);

 

 • Автоматизирано изготвяне на счетоводни документи, съобразено с местните и международни законодателства и счетоводни стандарти – в екипа на NetSuite има финансови експерти, чиято дейност е посветена на разучаването на новите стандарти и прилагането на тази експертиза при развитието на ERP системата;

 

 • Подобряване прозрачността на бизнеса – обединяване на информацията за бизнеса в една система и осигуряване на поглед над цялостната дейност на организацията в реално време;

 

 • Единна система за управление на международни софтуерни компании – NetSuite дава възможност на софтуерните компании да се разраснат, използвайки една и съща система за управление във всички офиси на организацията по света;

 

 • Гъвкавост и възможност за адаптация на ERP системата към различни бизнес модели;

 

 • Управление на ИТ компанията във всеки етап от жизнения й цикъл;

 

 • Работа винаги с последна версия на NetSuite, поради автоматичната актуализация на NetSuite два пъти годишно;

 

 • Оптимизация на разходите за ИТ инфраструктура;

 

 • Достъп до фирмената информация от всяка точка на света и устройство, което дава мобилност и оперативност на ИТ компаниите.

 

Компании като Zendesk, Software AG, ESET вече го направиха.

 

Фиг. 3: Основен дашборд в NetSuite

NetSuite Dashboard example - balkanservices.com

 

Добавената стойност от партньорството с опитен ERP интегратор

Внедряването на ERP системата NetSuite от опитен внедрител като Balkan Services може да осигури на софтуерните компании:

 • Експертиза за спецификите на ИТ сектора, базирана на опит от завършени ERP проекти с NetSuite в други технологични компании, опериращи в България и чужбина, както и на собствения ни опит като ИТ компания;

 

 • Следване на изпитана методология с ясни и предвидими стъпки, съчетана с индивидуален подход към всяка ИТ компания, за да отговори софтуерът по най-добрия начин на нуждите й;

 

 • Внедряване по възможно най-бързия, ефективен и оптимален начин, включително дистанционно, съобразено с гъвкавия режим на работа на повечето ИТ компании, особено в последно време;

 

 • Опитен екип от консултанти, който притежава задълбочени познания за софтуерния продукт и практически опит за внедряването му;

 

 • Ноу-хау за добрите практики – опитът ни от завършените над 135 ERP проекта във водещи индустрии ни позволява да разбираме отлично нуждите на компаниите, да предлагаме варианти как да се справят с предизвикателствата, да ги подкрепяме при формулиране на техните желания и нужди;

 

 • Интеграция между всички софтуерни системи, които ползва една ИТ компания – нашият екип има завършени над 200 интеграции с над 150 различни софтуерни решения;

 

 • Консолидирано отчитане – разбираме значението и спомагаме автоматизацията на процеса по консолидираното отчитане за компаниите в ИТ сектора;

 

 • Продуктово обучение на екипа, който ще работи с ERP системата;

 

 • Своевременна поддръжка и последващо развитие на системата, за да отговаря максимално на променящите се нужди и мащаб на дейност.

 

Прочетете още: ERP системите в ИКТ индустрията в България [пазарен анализ]

 

Опит с NetSuite от първо лице

Като компания, която се развива вече 15 години в ИТ сектора, ние разбираме отлично  предизвикателствата, пред които са изправени ИТ компаниите и познаваме добрите практики за оптимизация на техните бизнес процеси.

Balkan Services е официален партньор на Oracle NetSuite със статут на Solution Provider.

Логична следваща стъпка след установяване на партньорството бе решението да внедрим NetSuite в нашата компания, да управляваме цялостно дейността си с ERP системата и да разполагаме с опит от първо лице.

 

Фиг. 4: Проследяване на ключови показатели и прогнози в NetSuite 

KPI's and trends dashboard in NetSuite - balkanservices.com

 

Няколко години по-късно можем да обобщим, че най-ползваните функционалности на NetSuite в процеса на нашата работа като ИТ компания са модули за управление на:

 • Процеса от запитване до поръчка (на англ. Lead to Order) – CRM;

 

 • Различни типове проекти (вътрешни, външни с клиенти и доставчици) – Project Management;

 

 • Планирането на ресурси и навременната съпоставка с реалното изпълнение – Resource Allocation;

 

 • Времето за работа по проекти, задачи и CRM активности – Timesheets Management;

 

 • Изготвянето на договори за стоки и услуги на абонаментен принцип;

 

 • Различни типове проекти според начина на фактуриране на извършените по тях услуги, с възможност за въвеждане на правила за изчисляване нa изработени часове по проект с различни ценови ставки – Project Charge Billing;

 

 • Финанси, счетоводство по МСС, разпределение и преразпределение на разходи по отдели и проекти, управление на Дълготрайни активи, интеграция с ТРЗ софтуер, Баланс, ОПР и ПП по всяко време, ДДС, Интрастат, интеграция с БНБ за ежедневно изтегляне на централните валутни курсове и др. – Finance and FAM;

 

 • Маркетингови кампании и анализ – Marketing management;

 

 • Генерирането на напомнящи писма за просрочени фактури – Dunning letters;

 

 • Изготвянето на справки за ключови показатели, които показват в реално време резултатите от всички процеси в компанията – Business Intelligence.

 

Фиг. 5: Измерване на ключови показатели в NetSuite

KPI NetSuite - balkanservices.com

 

Интегрирахме NetSuite със системата ни за бизнес анализи на Qlik, и вече имаме цялостен поглед върху състоянието на бизнеса във всеки момент, базиран на актуални и верни данни.

Повече за измеримите ползи от внедряването на NetSuite в Balkan Services сме описали тук >

В заключение, NetSuite предоставя на компаниите от ИТ сектора възможност за гъвкав и постоянен растеж, подкрепяйки ги във всеки един етап от жизнения им цикъл.

С помощта на адаптираната към вашите нужди облачна ERP система, компанията ви ще успее да отговори на всяко предизвикателство в ИТ сектора и винаги ще бъде в крак с новите тенденции в сферата на технологиите.

 


Ако желаете да получите повече информация или да заявите безплатно демо на облачната ERP система NetSuite, свържете се с нас чрез попълване на контактна форма оттук >

Balkan Services е официален партньор на Oracle NetSuite. Компанията ни внедрява софтуерни решения за бизнеса от 2006 г. и има завършени успешно над 135 ERP проекта предимно в средни и големи компании.

 

Balkan Services digitalization newsletter - balkanservices.com

 

* ERP системите в ИКТ индустрията в България [пазарен анализ]

Няма коментари
Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

*

code Кликни върху символите за обновяване.

Всичко, което трябва да знаете за ERP системита - Balkan Services
ERP
Какво трябва да знаете за ERP системите (обновена 2024)

Ако потърсите в интернет по ключова дума ERP, ще бъдете затрупани от информация и нека бъдем откровени – вероятно малко объркани. Всеки уебсайт изглежда има своя собствена дефиниция за ERP система. Тези различия обаче само подчертават многобройните характеристики, които правят ERP системите толкова мощен инструмент.   Какво е ERP система …

Випласт АД оптимизира производството си с облачно ERP - Balkan Services
ERP
Випласт АД оптимизира производството си с облачния софтуер Soft1 ERP [case study]

Ефективни ли са бизнес процесите във вашата компания, как да подобрите производителността и каква е устойчивостта, адаптивността и гъвкавостта на служителите ви? Софтуерно решение може да „нарисува” картината на случващото се във вашата компания, за да можете лесно да си отговорите на всички тези въпроси.   От пролетта на 2023 …

Balkan Services автоматизира процеса по онлайн поръчки на Еф Еф Груп България
ERP
Как Еф Еф Груп повиши 7 пъти онлайн продажбите и изпълнява поръчки 5 пъти по-бързо [case study]

Възможно ли е да увеличите потенциала на бизнеса си с над 100%? Опитът на „Еф Еф Груп България“ показва, че това е постижима цел. Какво имаме предвид ще разберете от следващите редове.   „Еф Еф Груп България“ е компания за търговия с модни стоки с над 150 служители в цялата …