10 BI тенденции за 2022 – настъпва ли краят на конкуренцията, каквато я познаваме?

В днешната действителност никой бизнес не може да се разраства без помощта на технологиите.

В новата динамика на пазара нито една компания няма да успява, ако разчита само на себе си.

Силата на бизнеса е заложена в споделянето на ресурсите, за да се върви към новаторство и устойчиво развитие.

Пандемия. Климатични промени. Икономическо неравенство.

Днес най-големите проблеми на обществото са взаимно свързани. И след като причинно-следствената връзка е така преплетена, и то на глобално ниво, решенията също трябва да бъдат колективни.

Складирането на информация и ресурси само възпрепятства новаторството, забавя разрешаването на проблемите и разрушава доверието.

В тази среда дигиталната трансформация не е достатъчна. Необходима е дигитална иновация, в която данните са продуктът или услугата. Дигиталният подем от миналата година отключи множество възможности. Бизнес софтуерът е гореща тема, а данните и анализите определено са на гребена на вълната.

Докато обаче софтуерът може да се мащабира непрекъснато, талантът е ограничен. В неотдавнашно изследване на IDC бе открито, че в голяма част от света и основно Европа, Близкият Изток и Африка, намирането на талантливи и опитни служители е най-същественото препятствие пред постигането на бизнес целите.

Това означава, че компаниите повече не разполагат с лукса да бъдат новатори единствено в рамките на организацията. Те трябва да развиват иновации и извън нея – в сътрудничество с партньори и цялата екосистема.

ИТ лидерите достигат "следващото нормално" - Balkan Services

За да заеме лидерска позиция на пазара, една компания вече трябва да бъде свързана с останалите.

Границите вече губят своите очертания. Конкурентът може да стане партньор, партньорът може да стане клиент, а клиентът може да стане конкурент.

Решението не е организациите да се обграждат със стени, а да приемат нова форма на граници по отношение на конкурентоспособността: взаимоотношения, които се развиват, носят нови възможности и положителни крайни резултати за всички.

Използването на данните като продукт или услуга е основно предимство в новата действителност. А това не може да се постигне самостоятелно от една единствена компания.

Компаниите вървят по пътя към „взаимосвързаност“, създавайки доверена екосистема, базирана на прозрачни правила на взаимодействие. Това ще генерира съвместни данни, задълбочени анализи и иновации, които не биха били възможни за постигане самостоятелно.

На компаниите им е много по-лесно да бъдат свързани, откогато и да било. API икономиката (API Economy) е променила всичко, като прави решението „да се купи или построи“ много по-малко значимо.

Сега, след като е лесно всички съставни части да говорят помежду си, задачата на организациите е да сглобят, управляват и обединят данните, анализа, процесите и хората.

Подход за взаимосвързаност на организациите - Balkan Services

Този подход е катализатор за ускорената дигитална иновация и това е пътят към един взаимно свързан свят.

Взаимно свързани организации: 10 BI тенденции, които променят конкуренцията, каквато я познаваме

 1. Сътрудничество при разработване

ОПРЕДЕЛЯЩО СЪБИТИЕ: Почти 4 от 5 главни изпълнителни директори вярват, че дистанционното сътрудничество ще продължи да бъде водещо, дори след пандемията. (PwC)

ПРОГНОЗА: До 2023 г. 30% от организациите ще овладеят колективните усилия на техните общности от анализатори, и ще надминават по представяне конкурентите, които разчитат единствено на централизирано анализиране или на самообслужване. (Gartner)

2. Дашбордът е мъртъв. Да живее дашбордът!

ОПРЕДЕЛЯЩО СЪБИТИЕ: Според IDC, само 33% от изпълнителните директори се чувстват комфортно да поставят под въпрос ключовите показатели за ефективността (KPI‘s) и метриките, използвани в техните организации.

ПРОГНОЗА: До 2025 г. подобрените функционалности на BI инструментите ще повишат използването им с над 50% за пръв път, обхващайки все повече бизнес процеси и решения. (Gartner)

Фиг. 1: Примерен дашборд в Qlik Sense 

Дашборд в Qlik Sense - Balkan Services

Прочетете още: Business Intelligence решения – какво, за кого и защо

3. Познанието за произхода на данните ще предоставя разбираем Business Intelligence (BI)

ОПРЕДЕЛЯЩО СЪБИТИЕ: В проучване на BARC (The Business Application Research Center) сред 2259 потребители на BI системи, най-честата причина за проблеми при анализа на данни е тяхното лошо качество. Основните данни в компаниите и тяхното качество отново се очертават като най-важната BI тенденция.

ПРОГНОЗА: До 2023 г. организациите, даващи възможност за споделяне на данни между предприятията, ще се представят по-добре от тези, които не го правят. (Gartner)

4. Скоростта на извличане на знания от данните поставя цената на фокус

ОПРЕДЕЛЯЩО СЪБИТИЕ: През 2020 и 2021 г. се наблюдаваше огромен ръст в използването на хранилища за облачни данни и т.нар. data lakes.

ПРОГНОЗА: До 2023 г. 50% от клиентите на публични облачни услуги ще претърпят увеличаващи се разходи и неуспехи на проектите в резултат от лошо управление. (Gartner)

5. Дистрибутираните облаци (Distributed clouds) стават норма

ОПРЕДЕЛЯЩО СЪБИТИЕ: Според 451 Research, през последните 12 месеца 48% от потребителите с колокирано оборудване са пренасочили част от използваните услуги или приложения от хипермащабните публични облачни доставчици (напр. Amazon Web Services, Microsoft Azure, Google Cloud Platform) към друго място.

ПРОГНОЗА: До 2025 г. 50% от големите предприятия ще въведат трансформиращи бизнес модели, използващи „дистрибутирани облачни услуги“, но на локация по техен избор. (Gartner)

6. Вградените задълбочени анализи стават широко разпространени

ОПРЕДЕЛЯЩО СЪБИТИЕ: Ново проучване на Gartner разкрива, че половината от техническите специалисти вече работят и по предоставяне на аналитични инструменти за потребители извън техния собствен отдел.

ПРОГНОЗА: До края на 2022 г. над половината от служителите от едно бизнес направление ще имат непосредствен достъп до крос-функционални анализи, превърнали се в неразделна част от техните дейности и процеси, което ще им помага да вземат оперативни решения по-ефикасно и по-ефективно. (Ventana Research)

Фиг. 2: Примерен дашборд в Qlik Sense 

Дашборд в BI системата Qlik Sense - Balkan Services

7. Действия, базирани на данни

ОПРЕДЕЛЯЩО СЪБИТИЕ: Средният брой на приложенията на софтуера като услуга (SaaS), използвани от организациите, нарасна на 110 през 2021 г., което е с 38% увеличение спрямо предходната година. (BetterCloud)

ПРОГНОЗА: До 2023 г. 60% от организациите ще съчетаят компоненти от 3 или повече инструмента за анализи, за да изградят ориентирани към решенията приложения, свързващи изводите от анализите с действия. (Gartner)

Прочетете още: BI – скритият служител

8. Припокриването на науката за данните с анализите развива уменията на всички

ОПРЕДЕЛЯЩО СЪБИТИЕ: Инструментите за бизнес анализи все повече включват функционалности от науката за данни, или дейта сайънс (от англ. data science) и машинно обучение, с цел решаване на по-сложни задачи.

ПРОГНОЗА: До 2025 г. недостигът на учени в сферата на данните (data scientists) повече няма да възпрепятства навлизането на дейта сайънс и машинно обучение в организациите. (Gartner)

9. Сигурността става топ приоритет

ОПРЕДЕЛЯЩО СЪБИТИЕ: Появата на отворени стандарти като Solid предоставя възможността за съхраняване на данни по начин, който насърчава сигурната оперативна съвместимост.

ПРОГНОЗА: До 2025 г. 80% от организациите, търсещи да развият дигиталния бизнес ще се провалят, понеже не са възприели съвременния подход към управлението на данните и анализите. (Gartner)

Бюлетин за дигитализация на Balkan Services

10. Data Mesh става новата структура за дистрибутирани данни

ОПРЕДЕЛЯЩО СЪБИТИЕ: Според IDC, през 2021 г. 75% от предприятията използват нови, външни източници на данни за подсилване на крос-функционалното вземане на решения по начини, които увеличават стойността в сравнение с използването само на вътрешни данни.

ПРОГНОЗА: До 2024 г. организациите, които използват активни метаданни за обогатяване и доставяне на динамична структура от данни, ще намалят времето за интегрирано доставяне на данни с 50% и ще подобрят продуктивността на екипите за данни с 20%. (Gartner)

Данните и извлечените от тях знания ще станат обменна валута, която ще създаде за компаниите отлична основа за устойчиво развитие. Приемането на този подход изисква ясни правила, обща цел, дългосрочна визия и промяна на нагласата.

Статията е базирана на електронната книгаBI and Data Trends 2022”, създадена от нашия партньор Qlik.

Визията на Qlik – един от водещите производители на BI софтуер, е за свят с грамотно разбиране на данните, в който всеки може да ги използва и анализира за подобряване на вземането на решения и разрешаване на най-сложните си предизвикателства.

Qlik осигурява цялостна BI платформа за интеграция и анализ на данни в реално време, за да запълни празнините между данни, знание и действия. Като преобразува данните в знание, бизнесът може да взима по-добри решения, да повишава приходите и доходността, както и да подобрява отношенията си с клиентите.

Qlik упражнява дейност в над 100 държави и обслужва над 50 000 клиенти в цял свят.

Прочетете още: Qlik Sense – мощен аналитичен инструмент в ръцете на бизнеса

Целия материал „BI and Data Trends 2022“ можете да изтеглите оттук >


Balkan Services внедрява софтуерни решения за бизнеса от 2006 г. и има завършени успешно над 640 проекта, от които 400+ в областта на Business Intelligence.

Ако искате да научите за възможностите на Qlik Sense и видите в действие BI системата, експертите ни са насреща да съдействат.

Contact us button - Balkan Services
Balkan Services
Balkan Services

Balkan Services внедрява софтуерни решения за бизнеса от 2006 г. и има завършени повече от 720 проекта за имплементация на бизнес софтуер и изграждане на цялостна IT инфраструктура за 390+ компании. Следваме изпитана методология на внедряване с ясни стъпки и ноу-хау за добрите практики.