Видове облачни услуги – IaaS, PaaS, SaaS

Видове облачни услуги: IaaS, PaaS, SaaS - Balkan Services
Облачни технологии

В първа част от поредицата, посветена на облачните технологии, разгледахме тяхната същност, предназначение и ползи, а във втора – разликите между публичните, частните и хибридните облаци.

Част три разглежда основните модели на предоставяне на облачни услуги.

Облачно базираните услуги могат да се разделят на три основни вида – IaaS (Инфраструктура като услуга), PaaS (Платформа като услуга) и SaaS (Софтуер като услуга). Те представляват своеобразна градация на възможностите за отдалечени изчисления, а всички предимства на облака (от англ. cloud) могат да бъдат открити единствено в най-високото ниво на облачни услуги.

 

IaaS – Infrastructure as a Service (Инфраструктура като услуга)

 

Основното и най-ниско „стъпало“ на облачните услуги е инфраструктурата като услуга (IaaS), което включва предоставяне на инфраструктурата на сървърите в центровете за данни. Това е облачно базирана алтернатива на притежанието на физическо оборудване (т.нар. оn-premises), която позволява закупуването на толкова ресурси, колкото са необходими и предлага по-голяма гъвкавост.

Компаниите могат да наемат физически или виртуални сървъри от инфраструктурата и да ги използват според своите нужди.

В този случай бизнесът сам поема отговорност да инсталира операционни системи, бази данни и различни видове софтуери, а доставчикът поема грижата за поддръжка на машините.

IaaS - Balkan Services

 

Тази особеност води до скрити разходи, тъй като компаниите наемат частично облачно решение. Организациите често не си дават сметка, че ще се наложи да инвестират допълнително средства за получаването на една цялостна работеща система.

Популярни доставчици на IaaS са Microsoft Azure, Amazon Web Services (AWS), Google Compute Engine.

 

Прочетете още: Какво представляват облачните технологии – същност, предназначение, ползи

 

PaaS – Platform as a Service (Платформа като услуга)

 

Следващото ниво на предоставяне на облачни услуги е платформата като услуга (PaaS), при която се предоставя не просто компютърен ресурс, а и работеща платформа, например система за управление на база данни. PaaS е предназначена за разработчици на софтуер, като им осигурява средата за създаване и управление на собствени приложения и софтуер.

Обикновено доставчикът има ангажимент да поддържа хардуера, да инсталира операционна система върху него и след това да внедри съответната платформа. Клиентът от своя страна е необходимо само да се насочи към конкретен тип бизнес софтуер, който ще използва тази база данни. Компанията дори може да държи базата данни в друг център за данни или при себе си.

PaaS - Balkan Services

 

Реално платформата не е завършено софтуерно решение, а място, позволяващо да се съхраняват структурирани данни.

В този смисъл услугата не е комплексна, но облекчава компаниите от определени административни задачи, от създаването на бекъпи и от осигуряването на нови версии на различните типове платформи. Разбира се, всичко това се отразява на цената на облачната услуга и тя е по-висока от цената на IaaS (Инфраструктура като услуга).

Примери за платформи като услуга са Azure SQL Database , Google App Engine, Adobe Magento Commerce Cloud.

 

Прочетете още: Какви са разликите между публичен, частен и хибриден облак

 

Заяви безплатна консултация - Balkan Services

 

SaaS – Software as a Service (Софтуер като услуга)

 

Най-високото ниво на облачните услуги е софтуерът като услуга (SaaS). С този модел организациите не получават една или няколко платформи, а цялостно работещо решение. Заплаща се месечна абонаментна такса и се работи винаги с последната версия на софтуера.

За компаниите вече няма значение какви платформи или услуги използва бизнес софтуерът, къде се намира и как се администрира. С това най-високо ниво на облачни технологии един бизнес може да разполага със завършена система, за чието използване са необходими единствено интернет и браузър.

SaaS - Balkan Services

 

Отлични примери са облачно базираните ERP и BI системи. Други примери за добре познати решения, предлагани като SaaS, са Office 365, Dropbox, Mailchimp, Zoom, Google Drive.

 

Прочетете още: Облачни системи за бизнес анализи – същност и предимства [част 1]

 

Според Gartner, през 2022 г. разходите за Инфраструктурата като услуга (IaaS) ще постигнат най-висок ръст сред различните модели на облачни услуги – 30,63%, а тези за Платформа като услуга (PaaS) ще нараснат с 26,1%.

Софтуерът като услуга (SaaS) вероятно ще се запази с най-голям пазарен дял в публичния облак, като се очаква разходите за него да достигнат 176,6 млрд. долара през 2022 г.

За 2023 г. Gartner предвижда ръст от близо 31% на годишна база за IaaS модела, 24% за PaaS и 18% за софтуера като услуга (SaaS).*

 

Бюлетин за дигитализация на Balkan Services

 

Софтуерът като услуга (SaaS) също може да се раздели на подкатегории, които носят специфични предимства за компаниите. Става дума за т. нар. „single-tenant и „multi-tenant cloud, различаващи се спрямо начина, по който използват изчислителните ресурси.

 

Останалите статии от поредицата, посветена на облачните технологии може да прочетете тук 👇

Какво представляват облачните технологии – същност, предназначение, ползи (обновена 2024)

Какви са разликите между публичен, частен и хибриден облак

Висшата лига в облачните технологии – multi-tenant cloud 

 

Ще се радваме да споделите статията, ако ви е била полезна 😊


В Balkan Services разполагаме с експертни познания за бизнеса, технологиите и законодателството, владеем и трите езика. Ще ви изслушаме внимателно и посъветваме за избор на точната бизнес система за вашите нужди.

Contact us button - Balkan Services

Balkan Services внедрява бизнес софтуер от 2006 г. и има завършени повече от 660 проекта за над 320 компании. Следваме изпитана методология на внедряване с ясни стъпки и ноу-хау за добрите практики.

 

*Проучване на Gartner

 

Същност на облачните технологии - Balkan Services
Облачни технологии
Какво представляват облачните технологии – същност, предназначение, ползи (обновена 2024)

Понятието облак (от англ. cloud) от години е навлязло широко в нашето ежедневие и се използва като обобщение за голям набор от услуги.  Съществуват редица отделни системи с различни възможности, предимства, недостатъци и цени, които в публичното пространство биват определяни като облак. Генерализирането на всички тях с един единствен термин …

Multi-tenant cloud - Balkan Services
Облачни технологии
Висшата лига в облачните технологии – multi-tenant cloud

В част 3 от поредицата статии, посветена на облачните технологии, разгледахме видовете облачни услуги: IaaS – Infrastructure as a Service (Инфраструктура като услуга), PaaS – Platform as a Service (Платформа като услуга), SaaS – Software as a Service (Софтуер като услуга). Софтуерът като услуга от своя страна може да се …

BI в търговия на едро - Balkan Services
BI
В арсенала срещу наближаващата икономическа буря: тази технология спасява бизнес планове, обороти, работни места и печалби. Да обърнем поглед към най-големия бизнес сектор в България

Гост-автор: Людмил Стойчев CBN Pannoff, Stoytcheff & Co., независима агенция за пазарни и бизнес изследвания   “Как да помогна? “* Ако BI софтуерът имаше човешки интелект – тази реплика би го характеризирала най-добре. А всеки ден в бизнеса е отговорно. И напрегнато. Всеки час идва с разход за хора, амортизации, външни …