Висшата лига в облачните технологии – multi-tenant cloud

Multi-tenant cloud - Balkan Services
Облачни технологии

В част 3 от поредицата статии, посветена на облачните технологии, разгледахме видовете облачни услуги: IaaS – Infrastructure as a Service (Инфраструктура като услуга), PaaS – Platform as a Service (Платформа като услуга), SaaS – Software as a Service (Софтуер като услуга).

Софтуерът като услуга от своя страна може да се раздели на подкатегории, които носят специфични предимства за компаниите. В повечето случаи за самите крайни потребители тези разлики не са от съществено значение.

Става дума за така наречените single-tenant и multi-tenant облаци, различаващи се по начина, по който използват изчислителните ресурси. Спецификите им ще разгледаме в част 4 от поредицата за облачни технологии по-долу.

 

Single-tenant cloud

При single-tenant става дума за облак, при който всичко, касаещо един бизнес –  софтуерът заедно с неговите бази данни, са в определена група от сървъри, отделени специално за него.

Така всяка компания разполага с конкретни машини, които се използват единствено за нейните процеси и нужди , т.e. изчислителната мощност е отделена само и единствено за нуждите на един клиент. Това означава, че софтуерната архитектура, базите данни и свързаните с тях елементи няма да бъдат споделяни с други компании.

Single-tenant cloud - Balkan Services

 

Single-tenant решението предлага добра надеждност и изключителна сигурност, с цяла облачна среда, посветена само на един клиент.

Организации, които използват собствен частен облак или облачна услуга на трета страна, най-вероятно използват single-tenant решения.

От друга страна, почти всички услуги и софтуери, използвани в публичен облак са multi-tenant.

 

Multi-tenant cloud

При multi-tenant облак (от англ. cloud) се залага на споделеното използване на ресурси. В един център за данни на множество машини е организирано едно основно ниво, което може да приеме хиляди потребители, така че изчислителната мощност да се използва съвместно и балансирано.

По този начин фирмите не са ограничени до определени машини и могат да се възползват от допълнителни ресурси спрямо своите нужди и натоварване.

Multi-tenat cloud - Balkan Services

 

Например, ако в една компания двама души работят със софтуера, а в друга – 200, то системата много бързо ще изпрати по-голямата мощност към вторите, докато натоварването не се промени.

Мulti-tenant облакът е особено полезно решение за компаниите в сферата на търговията с пикови натоварвания на продажбите около Черен петък, Коледа, Великден и т.н.

Сред другите предимства на този висш пилотаж при облачните технологии е и едновременно получаване от всички потребители на актуализациите на софтуера и гарантирана работа винаги с последна версия на системата.

 

Заяви безплатна консултация - Balkan Services

 

Multi-tenant решенията са по-достъпни от single-tenant, защото разходите, свързани със софтуера, се споделят и разпределят между множество клиенти.

Този модел на облачни технологии позволява и по-лесна интеграция с други бизнес софтуери чрез интерфейс за програмиране на приложения (API).

Сигурността е приоритет и на доставчиците на multi-tenant облаци които работят непрекъснато, за да доставят най-високо ниво на сигурност.

Пример за multi-tenant облачни технологии са Oracle NetSuite ERP, облачното решение на BI платформата Qlik Sense, Netflix, HubSpot и други.

 

Прочетете още: Какви са разликите между публичен, частен и хибриден облак

 

В крак с тенденциите при облачните технологии

Бъдещето категорично принадлежи на облака и се очаква рано или късно повечето бизнес софтуери да преминат на облачен режим на работа. Облачните технологии гарантират ефективност на потребителите, както и постоянна поддръжка на облачно базираните системи.

Ако трябва да обобщим, най-високото ниво на облака, при което могат да се открият всички предимства на cloud решенията е софтуерът като услуга (SaaS) със съвместна употреба на ресурсите – multi-tenant облак.

По наши наблюдения постепенно всички решения вървят в посока към най-високото ниво на облачни технологии.

 

Прочетете още: Видове облачни услуги – IaaS, PaaS, SaaS

 

Бюлетин за дигитализация на Balkan Services

 

Производителите на бизнес софтуер разбират тази тенденция и активно се подготвят за прехода към изцяло отдалечена изчислителна мощност. Това изисква сериозна промяна в начина на мислене и в концепциите за създаване и инсталиране на решенията, тъй като архитектурата при една single-tenant и при една multi-tenant среда са изключително различни. Тези, които са закъснели с въвеждането на промените, тепърва ще трябва да наваксват и да се учат в движение.

 

Прочетете още: Випласт АД оптимизира производството си с облачния софтуер Soft1 ERP [case study]

 

#1 облачна ERP система – NetSuite

За да улесним клиентите си с този преход, си партнираме с Oracle NetSuite – #1 облачна ERP система в света. В Balkan Services използваме решението за нуждите на компанията и успешно го внедряваме при наши клиенти.

ERP системата е проектирана да бъде облачна, още преди самото понятие за облак да съществува. Това са повече от 20 години, в които ERP решението се усъвършенства, модернизира и предлага възможностите на най-високото multi-tenant ниво на облака. Функционалностите на NetSuite ERP имат много перспективи за развитие и за в бъдеще, и позволяват на компаниите да се фокусират основно върху бизнеса си.

 

 

С над 33 000 клиенти в 200+ страни, NetSuite ERP e най-предпочитаната в световен мащаб облачна ERP система. Предоставя пълен набор от решения за бизнеса на едно място: ERP, CRM, BI, PSA (Professional Services Automation), SRP (Services Resource Planning) и др. Позволява планиране и управление на ключовите бизнес процеси в една система и осигурява пълна видимост и контрол на бизнеса.

 

Прочетете още: Защо ИТ компаниите управляват бизнеса си с NetSuite?       

 

Останалите статии от поредицата, посветена на облачните технологии може да прочетете тук 👇

Какво представляват облачните технологии – същност, предназначение, ползи (обновена 2024)

Какви са разликите между публичен, частен и хибриден облак

Видове облачни услуги – IaaS, PaaS, SaaS

 

 


Ако желаете да получите повече информация или да заявите безплатно демо на облачната ERP система NetSuite, нашите консултанти са насреща, за да помогнат.

Contact us button - Balkan Services

Balkan Services е официален партньор на Oracle NetSuite за България от 2015 г. със статут „Solution provider“. Компанията ни внедрява софтуерни решения за бизнеса от 2006 г. и има завършени успешно над 140 ERP проекта предимно в средни и големи компании.

 

 

 

Същност на облачните технологии - Balkan Services
Облачни технологии
Какво представляват облачните технологии – същност, предназначение, ползи (обновена 2024)

Понятието облак (от англ. cloud) от години е навлязло широко в нашето ежедневие и се използва като обобщение за голям набор от услуги.  Съществуват редица отделни системи с различни възможности, предимства, недостатъци и цени, които в публичното пространство биват определяни като облак. Генерализирането на всички тях с един единствен термин …

Видове облачни услуги: IaaS, PaaS, SaaS - Balkan Services
Облачни технологии
Видове облачни услуги – IaaS, PaaS, SaaS

В първа част от поредицата, посветена на облачните технологии, разгледахме тяхната същност, предназначение и ползи, а във втора – разликите между публичните, частните и хибридните облаци. Част три разглежда основните модели на предоставяне на облачни услуги. Облачно базираните услуги могат да се разделят на три основни вида – IaaS (Инфраструктура …

BI в търговия на едро - Balkan Services
BI
В арсенала срещу наближаващата икономическа буря: тази технология спасява бизнес планове, обороти, работни места и печалби. Да обърнем поглед към най-големия бизнес сектор в България

Гост-автор: Людмил Стойчев CBN Pannoff, Stoytcheff & Co., независима агенция за пазарни и бизнес изследвания   “Как да помогна? “* Ако BI софтуерът имаше човешки интелект – тази реплика би го характеризирала най-добре. А всеки ден в бизнеса е отговорно. И напрегнато. Всеки час идва с разход за хора, амортизации, външни …