Какви са разликите между публичен, частен и хибриден облак

Разликите между публичен, частен и хибриден облак - Balkan Services
Облачни технологии

В първа част на поредицата, посветена на облачните технологии, разгледахме тяхната същност, предназначение и ползи.

С масовото навлизане на облачните технологии (от англ. cloud), вече не се говори просто за облак, а за публичен, частен и хибриден облак.

Добре е да се подчертае, че публичните, частните и хибридните облаци покриват до голяма степен основното определение за облачни услуги, но имат и различия. Какви са те, ще разгледаме в статията.

 

Прочетете още: Какво представляват облачните технологии – същност, предназначение, ползи

 

Публичен облак (Public cloud)

Публичният облак е облачна инфраструктура, която позволява на компаниите да се възползват от пълните възможности и потенциал на отдалечената изчислителна мощност. Понятието обхваща центровете за данни и доставчиците на платформени и софтуерни услуги, a услугите се предоставят срещу заплащане и ползват от широк кръг потребители.

Публичен облак - Balkan Services

 

В случая „публичен“ не се отнася за достъпа до данните, а за инфраструктурата, която обслужва големия брой компании и потребители. Пример за организации, предоставящи подобни облачни услуги, са технологичните гиганти Amazon, Microsoft и Google.

 

Частен облак (Private cloud)

Частният облак влиза в дефиницията за предоставяне на централизирана отдалечена компютърна мощност към крайните устройства на потребителите посредством интернет. Инфраструктурата е предназначена за самостоятелно ползване от организациите и не се споделя с други фирми или потребители.

Това е възможно като се отдели сървърно помещение в сградата на компанията, а машините в него предоставят услуги на служителите.

Частен облак - Balkan Services

 

Сървърите не са разположени в център за данни и цялата отговорност за поддръжката на инфраструктурата носи конкретната организация. Все още много съвременни бизнес софтуери работят по този начин.

 

Прочетете още: Випласт АД оптимизира производството си с облачния софтуер Soft1 ERP [case study]

 

Заяви безплатна консултация - Balkan Services

 

Хибриден облак (Hybrid cloud)

Много компании избират да използват  процеси и услуги, които се наемат от доставчик, както и такива, които се поддържат изцяло от самата организация. В тези случаи можем да говорим за хибриден облак.

Хибриден облак

 

Например основната част от софтуера може да бъде на сървър в организацията (on-premises), а базите данни да се използват като PaaS (Platform аs а Service).

Този подход се оказва особено ефективен и често прилаган от финансови институции. Те предпочитат основната банкова система да бъде инсталирана на собствени сървъри (on-premises), а за електронни разплащания, с цел по-голяма бързина и достъпност, избират облачно базирани решения.

 

За редица организации пандемията ускори значително плановете им за дигитална трансформация. Използването на облачно базирани ERP системи, Business Intelligence решения и други бизнес софтуери ще продължи да нараства, което ще спомогне адаптирането на организациите към вече наложилия се хибриден модел на работа.

 

Прочетете още: Облачни системи за бизнес анализи – същност и предимства [част 1]

 

Според прогнозите на Gartner, глобалните разходи за облачни технологии ще достигнат до над 482 млрд. долара през 2022 г., спрямо 313 млрд. долара през 2020 г.*

 

Останалите статии от поредицата, посветена на облачните технологии може да прочетете тук 👇

Какво представляват облачните технологии – същност, предназначение, ползи (обновена 2024)

Видове облачни услуги – IaaS, PaaS, SaaS

Висшата лига в облачните технологии – multi-tenant cloud 

 

Ще се радваме да споделите статията с ваши колеги, ако ви е била полезна 🙂


В Balkan Services разполагаме с експертни познания за бизнеса, технологиите и законодателството, владеем и трите езика. Ще ви изслушаме внимателно и посъветваме за избор на точната бизнес система за вашите нужди.

Contact us button - Balkan Services

Balkan Services внедрява бизнес софтуер от 2006 г. и има завършени повече от 660 проекта за над 320 компании. Следваме изпитана методология на внедряване с ясни стъпки и ноу-хау за добрите практики.


Бюлетин за дигитализация на Balkan Services

 

* Източник

Същност на облачните технологии - Balkan Services
Облачни технологии
Какво представляват облачните технологии – същност, предназначение, ползи (обновена 2024)

Понятието облак (от англ. cloud) от години е навлязло широко в нашето ежедневие и се използва като обобщение за голям набор от услуги.  Съществуват редица отделни системи с различни възможности, предимства, недостатъци и цени, които в публичното пространство биват определяни като облак. Генерализирането на всички тях с един единствен термин …

Multi-tenant cloud - Balkan Services
Облачни технологии
Висшата лига в облачните технологии – multi-tenant cloud

В част 3 от поредицата статии, посветена на облачните технологии, разгледахме видовете облачни услуги: IaaS – Infrastructure as a Service (Инфраструктура като услуга), PaaS – Platform as a Service (Платформа като услуга), SaaS – Software as a Service (Софтуер като услуга). Софтуерът като услуга от своя страна може да се …

Видове облачни услуги: IaaS, PaaS, SaaS - Balkan Services
Облачни технологии
Видове облачни услуги – IaaS, PaaS, SaaS

В първа част от поредицата, посветена на облачните технологии, разгледахме тяхната същност, предназначение и ползи, а във втора – разликите между публичните, частните и хибридните облаци. Част три разглежда основните модели на предоставяне на облачни услуги. Облачно базираните услуги могат да се разделят на три основни вида – IaaS (Инфраструктура …