Облачни системи за бизнес анализи – същност и предимства [част 1]

Системите за бизнес анализи или т.нар Business Intelligence решения (BI) са се утвърдили като надежден инструмент за взимане на навременни и информирани управленски решения. Следвайки световните тенденции за преминаване в облака (от англ. cloud), облачните системи за анализ на данни набират все по-широка популярност.

Каква е същността на облачните BI решения, кои са техните предимства и как компаниите да изберат подходящата за тях система ще разгледаме в статия от две части.

Същност на облачните BI системи

Анализът на данни в облака е модел на услуга, при която процесите, свързани с бизнес анализ се извършват в инфраструктурата на производителя на BI софтуер, а не на физически сървъри на компанията.

Тъй като настройката и поддръжката на облачното решение за анализ обикновено се извършва от производителя или от негов партньор, анализът на данни в облака позволява на служителите да се фокусират върху извличането на ценни изводи от фирмените данни.

Облачните BI системи предоставят възможности за лесна скалируемост, осигуряват висока надеждност на данните, производителността им е по-висока от on-premises решенията и в същото време спестяват разходи на компанията.

Облачно базирани BI системи - Balkan Services

Хибридният модел на бизнес анализи пък позволява на потребителите да се възползват от предимствата на облачно базираните BI системи, без да прехвърлят абсолютно всички свои данни в облака. Това може да се налага поради различни изисквания за съхранение на данни за определена територия или строги законови правила.

Хибридният модел е стъпало нагоре и надгражда способностите на SaaS (software as a service) решенията, където и да се намират данните, било то на физически сървър (on-premises), в частен или публичен облак.

Прочетете още: Business Intelligence решения – какво, за кого и защо

Предимства на облачните системи за анализ на данни

Все повече компании избират SaaS (Software As A Service) решение за своите бизнес анализи. Това се дължи на повишения „апетит“ за гъвкавост и информирани, базирани на данни бизнес решения. Този фактор заедно с отдалечената работа, правят локалните (on-premises) решения недостатъчно ефективни.

В дългосрочен план, анализите на големи данни в облака ще доведе до ускорени иновации, съвместни анализи и навременни изводи, характеризиращи процесите по взимане на бизнес решения от ново поколение.

Прочетете още: BI – скритият служител

Защо компаниите преместват своите бизнес анализи в облака?

 • По-ниски цени и бърза възвръщаемост: С анализите на данни в облака значително спадат хардуерните разходи, както и разходите за ИТ специалисти в компанията, които да поддържат физическите сървъри.
 • Дистанционен и хибриден модел на работа: Работните навици се промениха и дистанционната работа изисква постоянен достъп до всички бизнес системи на компанията като ERP, CRM, BI и др.
 • Улеснена съвместна работа: Най-добрите облачно базирани BI системи позволяват моментни снимки на анализи, добавяне на коментар за подобрен контекст и улесняват дискусиите. Това създава добра основа за вземане на навременни и информирани решения.
 • Актуални възможности на системата: Актуализациите и ъпгрейдите в облачно базираните бизнес интелиджънс платформи се извършват автоматично. Така организациите спестяват разходи в дългосрочен план и не се притесняват за текущата поддръжка, свързана с локалните сървъри.
Бюлетин за дигитализация на Balkan Services
 • Гъвкава производителност: Вместо закупуване на допълнителен хардуер, когато компанията има периоди на повишение на използваните данни, облачно базираните системи за бизнес анализи предоставят възможност за включване и изключване на услугата при необходимост. Например, ако организацията има моментно повишаване на използването на данни (промоции, Черен петък, Коледа и т.н.), много бързо може да се увеличи обема на хранилището на данни, след което да се намали отново.
 • Надеждност и сигурност: SaaS средата предоставя значително по-нисък риск за сигурността на данните. Вероятността от грешки е много по-ниска, когато сървърите не се конфигурират ръчно. От друга страна, за да бъдат сертифицирани, доставчиците на SaaS решения са задължени да отговарят на много високи стандарти за сигурност.
 • Централизирани данни: Когато данните са разпръснати и разделени в различни бизнес софтуери, цялостното състояние на бизнеса е много трудно да бъде обобщено. Облачно решение за анализ обединява всички данни, за да представи пълна картина на бизнеса и да направи достъпна за всички потребители информацията, съдържаща се във фирмените данни.

Прочетете още: 10 BI тенденции за 2022 – настъпва ли краят на конкуренцията, каквато я познаваме?

Как работят облачните BI системи

При облачните BI системи, процесите по анализ се извършват в инфраструктура, управлявана от производителя на съответния софтуер, а не във физически(on-premises) сървър, притежаван от компанията. Ето защо понякога тези решения се наричат „анализи като услуга“ (от англ. analytics as a servicе).

Доставчикът на платформата обикновено управлява настройката и поддръжката, което улеснява компаниите в получаването на задълбочена информация за данните, като същевременно дава възможност за скалируемост, гъвкава производителност, надеждност и спестяване на разходи.

Фигурата по-горе внася повече яснота:

 • Източниците на данни са както от облачни, така и от on-premises бази данни и приложения. Най-добрите облачни платформи за анализ на данни могат да управляват хибридна доставка на данни (от различни типове бизнес системи) и позволяват автоматизация на приложенията. Източници на данни могат да са транзакционните системи на компанията тип ERP, уебсайт, социални мрежи, CRM, специализирани системи за финансово управление – т.нар. FPM системи, и др.
 • Данните се съхраняват в облачно базирано хранилище за данни на доставчика, каквито са Amazon Redshift, Google BigQuery, Microsoft Azure и Snowflake.
 • Облачният инструмент за бизнес анализи използва тези данни, за да позволи генерирането на персонализирани анализи и създаването на визуализации, дашброди и репорти. Най-добрите инструменти за бизнес анализи позволяват и задълбочени и прогнозни анализи, машинно обучениe (machine learning) и автоматизирано машинно обучение (AutoML), вградени анализи в самите платформи и позволяват изпращане на нотификации за предварително дефинирани действия.
 • Този набор от възможности за анализ спомага идентифицирането на модели и улесненото извличане на изводи, които водят до навременни действия с цел увеличаване на ефективността, приходите и печалбата. Най-добрите облачни BI инструменти безпроблемно се интегрират с други приложения и системи, за да задействат автоматизирани събития, базирани на информацията в данните.

Прочетете още: Qlik Sense – мощен аналитичен инструмент в ръцете на бизнеса

В част 2 на статията разглеждаме как да изберете подходящата за вас облачна система за бизнес анализи.

Прочетете част 2 на статията тук >


В Balkan Services разполагаме с експертни познания за бизнеса, технологиите и законодателството, владеем и трите езика. Ще ви изслушаме внимателно и посъветваме за избор на точната бизнес система за вашите нужди.

Contact us button - Balkan Services

Balkan Services внедрява софтуерни решения за бизнеса от 2006 г. и има завършени повече от 660 проекта, от които над 400 са в областта на BI системите. Следваме изпитана методология на внедряване с ясни стъпки и ноу-хау за добрите практики.

Balkan Services
Balkan Services

Balkan Services внедрява софтуерни решения за бизнеса от 2006 г. и има завършени повече от 720 проекта за имплементация на бизнес софтуер и изграждане на цялостна IT инфраструктура за 390+ компании. Следваме изпитана методология на внедряване с ясни стъпки и ноу-хау за добрите практики.