ТОП 10 AI тенденции при бизнес анализа и фирмените данни

BI

Навярно трудно ще се намери човек, който да отрече, че светът се намира в средата на бум на изкуствения интелект (от англ. artificial intelligence, AI), a генеративният изкуствен интелект (от англ. generative AI) ще ни отведе в нова ера на производителност и просперитет.

Заедно с възможностите, които ни предоставя AI, съществуват и нарастващи опасения по темата.

Към момента достъпът до данни за генеративния изкуствен интелект беше свободен, което създава предпоставки за изкривени или откровено неверни данни. Това прави някои резултати ненадеждни или заблуждаващи, което може да се превърне в заплаха за бизнеса и за обществото.

Достоверни данни и автоматизация на анлизите - Balkan Services

 

За да работи коректно и бъде надежден за бизнеса, изкуственият интелект е необходимо да бъде захранван с доказано валидни и верни данни. Достоверните данни, в комбинация с автоматизация на анализите, ще бъдат основата за подпомагане на хората и организациите при вземане на ефективни и навременни решения.

 

От много към по-качествени данни

Преминаването от огромни количества към по-качествени данни може да се приеме като преминаване нагоре по веригата за създаване на стойност, състояща се от 5 елемента на данните:

  1. Обем
  2. Скорост
  3. Разнообразие
  4. Валидност
  5. Стойност

 

На големите данни (от англ. Big data) често се приписват 3 от тези елемента – обем, скорост и разнообразие. Това е така, защото те представляват огромно количество данни, често се натрупват бързо и от различни източници.

Достоверните, по-качествени данни отиват по-далеч, включвайки и останалите два, вероятно най-важни елемента от веригата на стойност – валидност и стойност. Достоверни са данните, събрани от различни проверени източници, които се отличават с проследим произход. Тези данни могат да бъдат усъвършенствани, обединявани и управлявани, т.е. третирани като познат, качествен продукт, който може да бъде споделян и търгуван.

 

❓ Кои са тенденциите в използването на изкуствения интелект

❓Как тези тенденции ще помогнат за постигане на достоверни данни

❓ Как да използвате потенциала на AI в анализа на данните за вашия бизнес

 

ТОП 10 AI тенденции

 

1. Генеративният AI няма да „изяде“ останалите видове изкуствен интелект

В пространството се говори основно за генеративен AI, който притежава огромен потенциал. От години обаче се полагат усилия и в други области на изкуствения интелект, някои от които започнаха да дават резултати. Пример за това е машинното обучение (от англ. machine learning, ML), което се използва във все повече сфери.

Една от най-големите заблуди е, че генеративният AI ще замени всички области на изкуствения интелект, което би било голяма грешка.

Миналата година BARC (Business Application Research Centre) обяви, че „времето за игра“ с усилията за традиционен AI е свършило, което означава, че ИИ е достатъчно зрял, за да бъде пуснат в производство.

Докато генеративният AI търси своето място, машинното обучение и други ИИ вече са показали безграничен потенциал за приложение и подобряване производителността на бизнеса.

Процент на генеративния AI - Balkan Servives

 

Прогноза: Очаква се генеративният AI да достигне ~30% дял от общия пазар на ИИ до 2025 г.

 

2. Потребителите ще използват генеративния AI за прозрения

Не всеки иска да създава приложения. Всъщност повечето от нас принадлежат към „другите 75%“ потребители, които може дори да не осъзнаят кога са имали интеракция с аналитични инструменти.

Всичко, което този тип потребители наистина искат, е мигновен отговор и нямат време, желание или умения да извършват анализ.

Потребителите също така са склонни да се доверяват повече на хора, отколкото на данни, така че сътрудничеството и споделянето на данни е от ключово значение. Тази потребителска база оценява автоматично генерираните визуализации и прозрения, допълнени с обяснения на естествен език. Ако това се случи в рамките на бизнес системите, с които работят, би било особено полезно за тях.

Прогноза: До 2025 г. 66% от G2000 ще възприемат управлявани от изкуствен интелект BI приложения с функционалност за чат, въпроси и отговори и проактивни известия, което ще увеличи четирикратно броя на потребителите с достъп до контекстуална информация.

 

3. Ерата на неструктурираните данни вече е тук

По-голямата част (според Forrester 80%) от данните в света са неструктурирани – неподредени в редове и колони. Пример за това са имейлите и документите във вашата интранет мрежа.

Трудно е да анализират неструктурирани данни, но с новите метаданни и семантични техники можем да променим това.

Чрез използването на графики на знанието (Knowledge Graphs) и векторни бази данни, допълнени с RAG (Retrieval, Augmentation, Generation), възможностите за надеждно комбиниране на структурирани и неструктурирани данни са безкрайни. В комбинация с възможност за управление на отговорите може повторно да използвате проверени и надеждни въпроси и отговори, което позволява сканиране на цялата база данни и използване на частни големи езикови модели (от англ. LLM, Large language models), създадени вътрешно чрез анализ на данни.

Удвояване на неструктурираните данни - Balkan Services

 

Прогноза: Неструктурираните данни, управлявани от предприятията, ще се удвоят през 2024 г.

 

4. Бизнес анализът се променя от BI към AI и обратно

Революцията в областта на генеративния изкуствен интелект се движи с огромна скорост, като дава възможност за нови начини на взаимодействие с данните.

Вече с едно плъзване можете да добавяте файл в чат интерфейс и да започнете да говорите с AI. Той може да генерира заявки и код, да помага за създаване на съдържание и да ускорява автоматизирани процеси.

Все по-често хората могат да започнат своето аналитично пътешествие в тези генеративни инструменти за ИИ, като ги използват за опростена визуализация на данни и бизнес прогнози. Това е BI в AI.

 

Прочетете още: Business Intelligence система – какво, за кого и защо

 

С развитието на колаборацията между двата типа инструменти, все по-често ще превключваме между тези два различни режима, за да извлечем максимални ползи от всяка платформа.

Прогноза: Според Gartner® до 2026 г. генеративният AI ще промени значително 70% от усилията за проектиране и разработване на нови уеб и мобилни приложения.

 

Бюлетин за дигитализация на Balkan Services

 

5. Произходът на данните е от значение: Разкодирайте ДНК-то на вашите данни

Ако качеството и произходът на данните са били важни преди, в света с изкуствен интелект те вече не подлежат на обсъждане. Това е от решаващо значение както за данните, които управляват вашия бизнес, така и за обучението на моделите на AI.

Нуждата от разпознаваем и ясен произход на данните е особено остра при публичните големи езикови модели (от англ. LLM, Large language models), където произходът понастоящем не може да бъде проследен. Без тези знания е трудно и най-добрите генеративни модели на ИИ да разграничат фактите от измислиците. Това може да доведе до фалшиви факти и deepfakes.

За предприятията доверието в подобни данни може да има сериозни последици. Ето защо организациите е необходимо да поставят този въпрос като приоритет още сега.

Нуждаем се от механизъм за ясно етикетиране и обозначаване на данните, като използваме техники за произход и криптография, заедно с техники, които все още не са измислени, за да създадем еквивалент на „ДНК тест за вашите данни“.

Вече съществуват организации в тази насока, като например „Коалицията за произход и автентичност на съдържанието“, в която членуват Intel, BBC и Sony; Google Watermarking (SynthID). Когато има доверие в произхода и проследимостта на данните, се задейства самоподдържащ се цикъл, в който хората поемат отговорност за данните. Това е и едно от най-важните условия за превръщане на патентованите корпоративни данни в продукти.

Съдържание, генерирано от AI - Balkan Services

 

Прогноза: 90% от онлайн съдържанието може да бъде генерирано от изкуствен интелект до 2025 г.

 

6. Нарастването на броя на начинаещите разработчици изисква грамотност в областта на AI

За кратко време станахме свидетели на еволюция от приложения, изискващи ниско ниво на използване на код към приложения, използващи само езикови модели.

Тази тенденция ще породи много нови приложения, създадени от „обикновения разработчик“, което ще доведе до бурен прилив на иновации. От друга страна е възможно да доведе до управленски хаос и пренасищане с апликации.

Този процес дава много правомощия и е добре организациите да предприемат стъпки за обучение на своите служители за ползите и капаните на генеративния AI.

AI обучение на служителите - Balkan Services

 

Ако през последните пет години всичко се свеждаше до обучение на екипите на грамотност по отношение на данните, сега компаниите е добре да се насочат към грамотност по отношение на изкуствения интелект.

Прогноза: За да намалят новите рискове, създадени от широкото използване на генеративен ИИ от техните служители, до края на 2025 г. 60% от големите предприятия ще предоставят официално обучение за грамотност по отношение на данните и отговорен ИИ.

 

7. Инженерингът на данни, анализът и науката за данните се сливат

Според IDC предприятията предпочитат да работят по целия поток от данни с най-добрите в сферата, възможно най-малко на брой, в идеалния случай само 1, доставчици. Новите платформи почти ще обединят инженеринга на данни, с мощен изкуствен интелект, автоматизация и наука за данните.

Това ще даде възможност на бизнес анализаторите да изпълняват задачи по управление и подготовка на данни, да прилагат и усъвършенствани статистически модели към данните и инструментите, с които работят всеки ден, без да е необходимо да ги експортират в усъвършенствана работна среда.

Решаване на по-стратегически казуси - Balkan Services

 

Улесняването на процесите и сливането на ролите и възможностите на инженеринга на данни, науката за данните и анализа, ще позволят на организациите да решават по-стратегически казуси. Ще преминем от въпроса колко печалба е реализирана през това тримесечие към въпроса: „Към кои клиенти трябва да се насочим занапред?“ и „Кои ключови служители са застрашени от напускане и кои са факторите, определящи това решение?“.

Прогноза: Gartner® твърди, че до 2026 г. 50% от организациите ще трябва да оценяват ABI (Analytics and Business Intelligence Platforms) и DSML (Data Science Machine Learning) платформите като цялостна, композитна платформа поради конвергенцията на пазара.

 

Заяви безплатна консултация - Balkan Services

 

8. Автоматизацията и изкуственият интелект създават благоприятен цикъл

Досега големите езикови модели (от англ. LLM, Large language models) и генеративният AI (от англ. artificial intelligence) се използваха главно за подпомагане на разсъжденията и провеждане на анализи, а не за предприемане на действия. Но вече се полагат усилия за подпомагане на последните, включително подход към LLM, който включва синергия на разсъжденията и действията.

Разбира се, това изисква трансформирани данни в почти реално време и на правилното място. В организациите ще започнем да виждаме нови начини за използване на генеративен ИИ с автоматизация на приложенията.

Генеративният изкуствен интелект, свързан с автоматизацията, ще означава по-малко ръчна работа за хората за свързване и изграждане на работни потоци, като вместо това те ще се фокусират върху вземането и управлението на решения.

Прогноза: Според Gartner® до 2027 г. засичането на отклонения и други разширени възможности за анализ ще се превърнат в автономни платформи за анализ, които ще управляват и изпълняват изцяло 20% от бизнес процесите.

 

Прочетете още: Qlik Sense – мощен аналитичен инструмент в ръцете на бизнеса

 

9. Адаптирането на изкуствения интелект във всяка стъпка на процеса става критично за бизнеса

В момента ранните приложения на генеративния ИИ са масово скалируеми и обикновено се разглеждат в контекста на взаимоотношенията между бизнеса и потребителите (B2C).

С течение на времето все по-често ще виждаме изкуствен интелект, адаптиран към индустрията и по-специфични случаи на използване от страна на бизнеса (B2B). Това ще приеме формата на частни големи езикови модели (от англ. LLM, Large language models) и приложения, при които основата може да е обща, но със слоеве на персонализация. Пример за това е клъстерът за изкуствен интелект, който Марк Зукърбърг изгражда за медицински изследвания.

Вашите организационни данни ще бъдат ценна „суровина“ тук и ще се появят „фабрики за решения“, където ще могат да се споделят и търгуват специфични за областта данни и приложения. Въпросът за това кой изкуствен интелект ще бъде основата за изграждането на това обаче остава без отговор.

Персонализирани модели на AI - Balkan Services

 

Прогноза: До 2026 г. повече от 80% от случаите на използване на генеративен ИИ в предприятията ще използват персонализирани, специализирани модели на ИИ, а не модели на обща основа, предлагани чрез публични API.

 

10. Данните като продукт, който може да се търгува

Архитектурните подходи за хармонизиране на разнообразни данни станаха реалност през последната година, благодарение на изкуствения интелект и технологичните пробиви. Ключов компонент на тези подходи, който намира отклик сред клиентите е „данните като продукт“.

Става дума за прилагане на принципите на продуктовия мениджмънт към данните, като се задават въпроси за това какви казуси решаваме с данните, за какво ще се използват и от кого. Той подчертава значението на качеството на данните, управлението и използваемостта за крайните потребители. Данните като продукт се развиват, за да се превърнат в основа за всички форми на анализ и изкуствен интелект.

 

Прочетете още: С нов BI софтуер Кика Груп „вижда” пълната картина на бизнеса си по света [case study]

 

Концепцията за третиране на данните като ценен актив или продукт означава, че те могат да бъдат изведени на повърхността в каталог, да се използват за различни вътрешни цели и дори да се превърнат в търгуема стока. Целта е данните да се монетизират като продукт извън организацията.

Монетизиране на данни - Balkan Services

 

Появяват се все повече платформи, в които валидираните данни могат да бъдат усъвършенствани, купувани, продавани и търгувани, а тези, които ги притежават да получават възнаграждение.

Стартирането на „GPTs“ от OpenAI е важен етап и окончателна повратна точка, тъй като има подход на магазин за приложения за контекстуализирани приложения с изкуствен интелект, с модел за споделяне на приходите.

По-нататъшното развитие на този подход ще бъде обогатяването му с допълнителни данни. Това ще насърчи организациите да използват собствените си данни за по-нататъшно обучение на моделите на ChatGPT, които след това могат да бъдат монетизирани.

В бъдеще подобни борси ще служат като проверени източници, въз основа на които големите езикови модели ще могат да ползват санкционирани данни и да разпределят компенсация за достъпа, подобно на начина, по който музикалната индустрия постъпи със стрийминг услугите. Колкото повече се използва продуктът от данни, толкова по-ценен е той.

Прогноза: До 2026 г. 60 % от водещите компании за корпоративна информация ще са идентифицирали продукти от данни, а 15 % ще са приписали бизнес стойност на продуктите с методология за оценка на данни.

 

В обобщение

Ако качеството на данните е било важно преди, то в свят с генеративен изкуствен интелект е значително по-ключово. Макар да сме решили казусите с обема и скоростта, все още работим върху разнообразието при данните. Нужно е да преминем от големи данни към по-надеждни такива, което изисква решаване и на въпросите за валидност и стойност.

Данните и метаданните на вашата компания са ценен актив. Вземането под внимание на валидността и стойността им ще гарантира, че можете да ги използвате и да действате ефективно върху тях, за да дадете възможност на изкуствения интелект.

Пътят ни към обещаното бъдеще на генеративния ИИ зависи от качеството на данните, използвани за тази технология. Ако данните се проверяват последователно и задълбочено за произход и качество, те могат да бъдат превърнати в продукт. След това, колкото повече ваши данни се използват за AI, толкова по-ценни ще бъдат те.

Ще станем свидетели на еволюция на по-добрите данни, които ще се превърнат в суровина и в търгуема стока. Капиталът от данни ще придобие значимост и ще бъде в основата на всички иновации, използващи генеративен ИИ.

AI ще промени света - Balkan Services

 

Това е последният момент преди AI да се внедри във всички аспекти на работата. Сега не е моментът да се успокоявате, защото в противен случай ще изостанете. Генеративният ИИ ще промени света в същата степен, в която го направи интернет и отчасти бизнес софтуерът. Има предизвикателства, но чрез предприемане на правилните действия, преодоляването на препятствията ще постави началото на ера на безпрецедентни иновации и просперитет.

 

Ако това ви се струва непосилно, не забравяйте, че не е нужно да се справяте сами. A и не бива. Работете с компетентни партньори, които могат да превърнат големите ви данни в по-добри, надеждни данни, така че и вие да можете да реализирате стойността на генеративния изкуствен интелект.

 

Прочетете още: Защо ролята на консултанта за внедряване на бизнес софтуер е ключова за успеха на вашия проект?

 


 

В Balkan Services разполагаме с експертни познания за бизнеса, технологиите и законодателството, владеем и трите езика. Ще ви изслушаме внимателно и посъветваме за избор на точната бизнес система за вашите нужди.

Contact us button - Balkan Services

Balkan Services внедрява софтуерни решения за бизнеса от 2006 г. и има завършени повече от 690 проекта, от които над 420 са в областта на BI системите. Следваме изпитана методология на внедряване с ясни стъпки и ноу-хау за добрите практики.

 

Източник: „Bridging the Trust Gap in Generative AI“, Qlik

 

От QlikView към Qlik Sense: Миграцията на TESY към ново поколение BI - Balkan Services
BI
От QlikView към Qlik Sense: Миграцията на TESY към ново поколение BI

В постоянно развиващия се свят на инструментите за анализ и по-специално на Business Intelligence (BI), прогресът често е свързан с припознаване на промяната като движеща сила. С възхода на технологиите  и необходимостта от модернизация, много организации обмислят предизвикателния, но жизненоважен процес на миграция от един BI инструмент към такъв от …

С нов BI софтуер Кика Груп „вижда” пълната картина на бизнеса си по света - Balkan Services
BI
С нов BI софтуер Кика Груп „вижда” пълната картина на бизнеса си по света [case study]

Българските експортно ориентирани компании стъпват на нови пазари в Европа и се превръщат в част от постепенното пренареждане на икономиките. Китай също се преструктурира, като част от производствата постепенно се свиват, а нишите до голяма степен се заемат от динамично растящи фирми от цял свят.  Компанията, за която предстои да …

С BI Лавена проследява продажби за милиони - Balkan Services
BI
С нов BI софтуер „Лавена” проследява продажби за милиони на пет континента [case study]

„Вземането на бизнес решения е важен и сложен процес, който поставя предизвикателства пред мениджмънта на компанията. Вземането на правилни решения е гаранция за оцеляването на бизнеса, а бързото вземане на правилните решения е залогът за развитие на компанията” – Константин Шаламанов, Изпълнителен директор на „Лавена” АД   „Лавена” е един от пионерите …