ТОП 10 BI тенденции за 2023 г. – Как да се подготвите за кризата [част 2]

В част първа на статията, посветена на BI тенденциите за 2023 г. разгледахме 5 тренда в бизнес интелиджънс и данните, свързани с калибриране на решенията.

Втората половина на материалa разкрива останалите 5 тенденции, обхващащи калибрирането на интеграцията.

Калибриране на интеграцията

6. Консолидацията на пазара отваря нови възможности

Във фрагментирания свят, в който живеем, съществува и друга тенденция: обединяване или т.нар. консолидация на пазара. Наблюдаваме консолидация на изолирани системи и процеси, вкл. интеграция на данни, управление, анализи, AI, визуализация, наука за данни, автоматизация.

Комбинирането на тези функции отваря възможности, непознати до момента. Улесняват се производителите и потребителите на данни да си сътрудничат, започвайки с продукт, резултати или решения, позволявайки им да изграждат гъвкави и ефективни канали за данни.

Общите стандарти и използването на API позволяват оперативна съвместимост. Когато една компания работи в повече направления, консолидацията става още по-лесна.

Тук не става въпрос за използване на данни само от един набор или компрометирането им. Вместо това, компаниите е добре да избират приложения, които обединяват данни от различни набори и системи.

Влиянието: В трудни времена, ръководството се включва повече в управлението на бизнеса, като се стреми да запази възвращаемостта на компанията. Това може да промени моделите на ценообразуване – от „на потребител“ към „според стойността“. Трудно е компаниите да предвидят от какви инструменти ще се нуждаят конкретните потребители, ако не знаят какво предстои. Вместо това, би било добре да улесняват достъпа на служителите до различни инструменти и платформи.

Самостоятелен пазар за обработка на данни, BI тенденции - Balkan Services

Прогнозата: „До края на 2023 г. самостоятелният пазар за подготовка на данни ще изчезне, а възможностите за обработка на данни ще бъдат вградени в съвременните BI инструменти за управление и анализ на данни.“ — Gartner

Прочети още: ТОП 10 BI тенденции за 2023 г. – Как да се подготвите за кризата [част 1]

7. Старото се завръща като ново – в облака

По време на пандемията, компаниите бързо се адаптираха и модернизираха системите си, преминавайки в облака.

Тъй като тези промени узряват, някои от предизвикателствата на on-premises решенията започват да се появяват и в облачна среда. Например, след като започнете да използвате облачно пространство за съхранение на данни, ще е необходимо да се справите с движението на данни, тяхната трансформация, каталозите с метаданни и др.

Тези нужди водят до инвестиции в множество софтуерни сегменти в облачните пространства за съхранение на данни – включително семантични слоеве и интеграция на данни, движение, източници и повишена видимост.

Изглед от BI платформата Qlik Sense 

Qlik Sense - Balkan Services

Този фактор доведе до поява на изобилие от стартиращи компании, често дублиращи се по отношение на технологии. Голяма част от тях в последствие биват консолидирани от по-големи компании. Тази тенденция ще продължава да се развива, като вероятно в един момент ще премине от бум към крах. През третото тримесечие на 2022 г. финансирането на стартъпи е намаляло с 53%, което е ранен сигнал за това.

С други думи, скоро може да се очаква голяма вълна от сливания и придобивания, в които малките компании ще търсят изход.

Това се случи при on-premises решенията, ще се случи и при облачните решения.

Влиянието: От гледна точка на оптимизация на разходи, за компаниите не е рентабилно да работят с много и нишови доставчици. За щастие, много от функционалностите на различните решения ще бъдат пресъздадени в по-големите интегрирани аналитични платформи. Докато пазарът на облачни технологии се развива, ръководството вероятно ще спре да разчита на архитектури, създадени от стартиращи компании. Вместо това, тези стартъпи могат да бъдат използвани като източник на квалифицирани кадри.

Квалифицирани кадри, BI тенденции - BBalkan Services

Прогнозата: „До 2024 г., с цел спомагане трудното намиране на квалифицирани кадри, 55% от големите технологични компании ще използват пазара на облачни услуги и технологичните старъпи като техен най-важен източник на кадри и решения.“ – IDC

Прочети още: Облачни системи за бизнес анализи – същност и предимства [част 1]

8. „X структурата” поддържа свързаното управление на данни

Дискусията през последните години е за структурирането на данните, като важна методология, която свързва различните набори от данни, чрез семантични модели. Но за свързано управление, компаниите се нуждаят от повече от това.

В свят пълен със „строители“ се нуждаем от други структури, или „Х структура“. Това включва приложения за структуриране на данни, BI структури, структурни алгоритми. Точно сега нуждата от тези методологии са много по-незрели.

Бюлетин за дигитализация на Balkan Services

Възможността за повторно използване на данни и анализи е от критична важност. Нуждата от повторна употреба също подчертава важността на каталозите от данни, както и тяхната развиваща се роля. Общите API ще направят възможно съществуването на модулност и ще предоставят възможност за съвместяване на данни, а каталозите ще позволят цялостен надзор над създадените „артефакти”.

Влиянието: За свързано управление на данните, компаниите ще се нуждаят от „X структури“. Също ще е нужно да се сертифицират отделни „артефакти“, въз основа на това колко са надеждни. Всяка организация днес търси по-добри начини за достъп до фирмените данни и информацията, която носят. А в един разединен свят, управлението на данни става още по-важно.

X структура, BI тенднеции - Balkan Services

Прогнозата: „До края на 2023 компаниите в G2000 списъка на Forbes* ще са изградили структури за контрол на данни и подходяща архитектура за активиране на DataOps, базирани на ML инженерство на данни, и нужните иновации за новите поколения работна ръка.” – IDC

*Forbes Global 2000 класира най-големите компании в света, използвайки четири показателя: продажби, печалби, активи и пазарна стойност.

Прочети още: BI – скритият служител

9. Изкуственият интелект (AI) с все по-голяма роля

Както споменахме в Тенденция 6, анализите, автоматизацията и изкуственият интелект (AI) започват да се преплитат и припокриват все повече, и заедно разкриват невиждани досега възможности.

Тези технологии се изместват все по-назад по веригата на анализ на данни – в етапите преди изобщо да се създаде приложение с дашборди в BI системата. Организациите могат да използват тази тенденция по няколко начина.

Използването на изкуствен интелект ще промени дългогодишното 80/20 разпределение на време и усилия (80% подготовка на данни, 20% анализ) чрез автоматизиране на много от повтаряемите процеси по пътеката. Например, може да се автоматизира локализирането и рапортуването на аномалии, тяхната корекция, откриване на рискови атрибути и др.

Примерен изглед от BI системата Qlik Sense 

Qlik Sense dashboard - Balkan Services

Алгоритмите могат да „обхождат“ данните и да откриват изводи и прозрения, извън човешките хипотези.

И накрая, автоматичните известия ще доведат до по-голяма ангажираност на потребителите.

Влиянието: По-широката употреба на изкуствения интелект не означава, че хората ще бъдат изключени от процеса по анализ. Все пак хората са изключително добри в синтезирането на сложни проблеми с множество компоненти. Изкуственият интелект (AI) ще автоматизира повечето повтарящи се задачи, извършващи се ръчно в процеса по подготовка на данните, за да могат специалистите да се фокусират върху по-стратегически задачи.

Автоматизиране на повтарящи се задачи, BI тенднеции - Balkan Services

Прогнозата: „До 2024 г., повтарящите се, ръчно изпълнявани задачи за интегриране на данни ще бъдат намалени с до 50%, чрез адаптирането на шаблони за проектиране на структурирани данни.“ — Gartner

Прочети още: Qlik Sense – мощен аналитичен инструмент в ръцете на бизнеса

10. Възходът на производните и синтетичните данни

Данните са ликвиден актив – може да изглеждат различни за различни цели.

Днес е по-лесно от всякога да се трансформират данни според това за какво точно са нужни.

Данни, които са трансформирани, обработени, агрегирани или корелирани се наричат „производни“ данни. Те са особено полезни за създаването, управлението и предоставянето на тестови данни към разработчиците.

В други случаи, просто няма необходимото натрупано количество на полезни данни. Например, недостигът на активни потребители може да бъде предизвикателство за малките бизнеси, защото няма да имат данни, с които да „захранят“ изкуствения интелект.

Подобен случай на недостиг на данни е например, ако едно предприятие желае да разгледа различни сценарии за евентуалното си финансово бъдеще.

И в двата случая синтетичните данни биха били опция. Синтетичните данни са данни, които не са генерирани от реални операции.

Влиянието: Благодарение на редица фактори, вкл. повторната употреба на данни, тестване, закони за поверителност, липсващи данни и необходимостта от данни за обучение на AI модели, ще наблюдаваме все по-честото използване на производни и синтетични данни.

Синтетични данни, BI тенднеции - Balkan Services

Прогнозата: „До 2030 г., синтетичните данни напълно ще изместят реалните данни в захранването на AI модели.“ – Gartner

Прочети още: Колко струва една BI система? [част 1]

Какво означават тези тенденции за компанията ви?

Във фрагментирания свят с постоянна криза, в който живеем, е важно компаниите да са подготвени и да внедряват иновации.

Обмислете как тези тенденции ще повлияят на вашата компания в няколко стъпки:

1. Идентифицирайте ситуации, в които липсата на данни в реално време и скоростта на вземане на решение могат да предизвикат казус;

2. Намерете точния баланс от използване на код във вашата организация, за да осигурите максимална ефективност на потребители и разработчици;

3. Потърсете начини как разказването на истории с данни да бъде по-свързано с предприемането на действия;

4. Използвайте иновации при естествените езици, за да свеждате изводите от данните до повече заинтересовани хора;

5. Търсете начини за сливане (консолидиране) на технологии;

6. Използвайте „X структурата”, за да поддържате свързаното управление на данни;

7. Доверете се на изкуствен интелект на повече места от веригата на анализ на данни;

8. Използвайте кризата при финансиране на стартъпи, за да попълните екипите си с квалифицирани кадри;

9. Разчитайте все повече на производни и синтетични данни.

Става дума за нещо повече от технология. Специалистите в областта на работата с данни ще играят ключова роля в калибрирането на организациите по време на криза. Наличието на квалифицирани кадри ще бъде все по-голяма тема за компаниите. Ключът тук е повишаване на грамотността относно данните на настоящите екипи в организациите, използвайки както обучения, така и технологии.

Data Literacy, BI тенденции - Balkan Services

Данните и анализите могат да помогнат за намаляване на несигурността на компаниите. Адресирането на тенденциите в този материал, неминуемо ще доведе до увеличаване ефективността на бизнеса.

Решенията на Qlik са създадени с цел да увеличат продуктивността на всеки служител в организацията, независимо от техническите му умения, чрез обединение на данни от различни източници. Платформата дава възможност за задълбочено изследване на фирмените данни по един интуитивен начин.

Прочети още: Групама генерира справки и анализи за минути с Qlik Sense

Ще се радваме да споделите статията, ако Ви е била полезна 🙂


В Balkan Services разполагаме с експертни познания за бизнеса, технологиите и законодателството, владеем и трите езика. Ще ви изслушаме внимателно и посъветваме за избор на точната бизнес система за вашите нужди.

Contact us button - Balkan Services

Balkan Services внедрява софтуерни решения за бизнеса от 2006 г. и има завършени повече от 660 проекта, от които над 400 са в областта на BI системите. Следваме изпитана методология на внедряване с ясни стъпки и ноу-хау за добрите практики.

Източник: „Top 10 BI & Data Trends 2023, Calibrate for crisis“, Qlik

Balkan Services
Balkan Services

Balkan Services внедрява софтуерни решения за бизнеса от 2006 г. и има завършени повече от 720 проекта за имплементация на бизнес софтуер и изграждане на цялостна IT инфраструктура за 390+ компании. Следваме изпитана методология на внедряване с ясни стъпки и ноу-хау за добрите практики.