Гаранция за качество

Визията на Balkan Services е да бъде символ на компетентно ИТ консултиране. Всеки наш проект е ефективно бизнес решение, което спомага развитието на нашите клиенти.

 

Нашият стремеж е непрекъснатото подобряване на организацията и използването на информационните технологии в компаниите, превръщането на данните в информация, на информацията в знание, на знанието в решения, а решенията в действия!

За целта в Balkan Services е внедрена интегрирана система за управление, съгласно изискванията на следните стандарти за качество: ISO 9001, ISO 27001, ISO 20000, ISO 14001.