Начало | За нас | Екип

Екип

Всяка компания се стреми да притежава високомотивиран екип от професионалисти. С течение на годините Balkan Services изгради колектив, който е не просто изпълнител, а неделима част от растежа на компанията.

Спецификата на нашите проекти и предизвикателствата, пред които сме изправени в ежедневната си работа, изискват максимално ефективна комуникация и взаимодействие, както между хората в екипа, така и между тях и клиентите.

За да удовлетворим напълно техните очаквания, ние създадохме гъвкава организационна структура и силна корпоративна култура.

Знанията и уменията, които те придобиват, чрез различни вътрешнофирмени и специализирани обучения, допринасят за по-високото качество и добавена стойност, която предлагат на нашите клиенти.

Ние насърчаваме непрекъснато нашите служители да бъдат инициативни и да споделят своите идеи - твърдо вярваме в личния принос на всеки от тях.

Активното участие във всяка фаза на проекта е от изключително значение, защото по този начин се формира сплотен екип от хора, които осъзнават не само всеки аспект от дейността на компанията и бизнеса на клиентите ни, но и своята индивидуална роля в постигането на крайния резултат.

 • Владимир Рашев - Balkanservices.com
  Владимир Рашев

  Managing Partner

  T: +359 2 4008947

  M: +359 898 886 954

  E: vladimir.rashev[at]balkanservices.com

  LinkedIn

 • Бояна Ликоманова - Balkanservices.com
  Бояна Ликоманова

  Head of BI Department and Partner

  T: +359 2 4008951

  M: +359 894 649 563

  E: boyana.likomanova[at]balkanservices.com 

  LinkedIn

 • Слави Славов - Balkanservices.com
  Слави Славов

  Head of ERP Department and Partner

  T: +359 2 4008945

  M: +359 898 876 638

  E: slavi.slavov[at]balkanservices.com

  LinkedIn

 • Десислава Българанова - Balkanservices.com
  Десислава Българанова

  Head of Financial Department and Partner

  T: +359 2 4008944

  M: +359 897 933 886

  E: desislava.balgaranova[at]balkanservices.com

  LinkedIn

 • Петър Станев - Balkanservices.com
  Петър Станев

  Head of IT Department and Partner

  T: +359 2 4008943

  M: +359 899 941 598

  E: peter.stanev[at]balkanservices.com 

  LinkedIn

 • Добромир Матеев - Balkanservices.com
  Добромир Матеев

  Head of Division and Partner

  M: +359 889 066 888

  E: dobromir.mateev[at]balkanservices.com

  LinkedIn

   

 • Петя Божкова - Balkanservices.com
  Петя Божкова

  Head of EU Projects and Programmes

  T: +359 2 4008965

  M: +359 894 340 567

  E: petya.bozhkova[at]balkanservices.com

  LinkedIn

 • Николай Миленков - Balkanservices.com
  Николай Миленков

  Head of Marketing and Sales Department

  T: +359 2 4008952

  M: +359 895 560 279

  E: nikolay.milenkov[at]balkanservices.com

  LinkedIn