Начало | За нас | Екип

Екип

Всяка компания се стреми да притежава високомотивиран екип от професионалисти. С течение на годините Balkan Services изгради колектив, който е не просто изпълнител, а неделима част от растежа на компанията.

Спецификата на нашите проекти и предизвикателствата, пред които сме изправени в ежедневната си работа, изискват максимално ефективна комуникация и взаимодействие, както между хората в екипа, така и между тях и клиентите.

За да удовлетворим напълно техните очаквания, ние създадохме гъвкава организационна структура и силна корпоративна култура.

Знанията и уменията, които те придобиват, чрез различни вътрешнофирмени и специализирани обучения, допринасят за по-високото качество и добавена стойност, която предлагат на нашите клиенти.

Ние насърчаваме непрекъснато нашите служители да бъдат инициативни и да споделят своите идеи - твърдо вярваме в личния принос на всеки от тях.

Активното участие във всяка фаза на проекта е от изключително значение, защото по този начин се формира сплотен екип от хора, които осъзнават не само всеки аспект от дейността на компанията и бизнеса на клиентите ни, но и своята индивидуална роля в постигането на крайния резултат.

 • Владимир Рашев - Balkanservices.com
  Владимир Рашев

  Managing Partner

  T: +359 2 4008947

  M: +359 898 886 954

  E:vladimir.rashev

  LinkedIn

 • Бояна Ликоманова - Balkanservices.com
  Бояна Ликоманова

  Head of BI Department and Partner

  T: +359 2 4008951

  M: +359 894 649 563

  E: boyana.likomanova

  LinkedIn

 • Слави Славов
  Слави Славов

  Head of ERP Department and Partner

  T: +359 2 4008945

  M: +359 898 876 638

  E: slavi.slavov

  LinkedIn

 • Десислава Българанова
  Десислава Българанова

  Head of Financial Department and Partner

  T: +359 2 4008944

  M: +359 897 933 886

  E: desislava.balgaranova

  LinkedIn

 • Петър Станев - Balkanservices.com
  Петър Станев

  Head of IT Department and Partner

  T: +359 2 4008943

  M: +359 899 941 598

  E: peter.stanev

  LinkedIn

 • Добромир Матеев - Balkanservices.com
  Добромир Матеев

  Head of Division and Partner

  M: +359 889 066 888

  E: dobromir.mateev

  LinkedIn

 • Радослав Вангелов
  Радослав Вангелов

  Business Development Manager

  M: +359 882 618 508

  E: radoslav.vangelov

  LinkedIn