Облачни системи за бизнес анализи – 10 съвета за избор на облачнa BI система [част 2]

Как да изберете облачна BI система - Balkan Services
BI

В първата част на статията, посветена на облачните системи за бизнес анализи (т. нар. BI системи), разгледахме тяхната същност и предимства.

Втората част е посветена на това как една компания да избере подходящата за нея облачна Business Intelligence (BI) система.

Не всички облачно базирани BI платформи са еднакви. Важно е една организация да избере подходящото решение за анализи, което най-точно да отговаря на нейните бизнес нужди.

 

Прочетете още: Облачни системи за бизнес анализи – същност и предимства [част 1]

 

10 съвета за избор на облачно базирана BI система

 

#1 „Истински“ облак (cloud)

Много платформи твърдят, че са облачни, но използването им изисква локално базирана инфраструктура. Ако изготвянето на бизнес анализи налага наличието на локален софтуер, то системата не е изцяло облачно базирана.

Реализацията в облачна среда намалява риска за сигурността, като премахва необходимостта от създаване на локални копия на данните.

Доставчик на облачни BI системи - Balkan Services

 

„Истинският“ доставчик на облачно базирани BI системи отговаря за поддръжката, инфраструктурните разходи, автоматичните актуализации и възстановяване при евентуални загуби на данни. Това  спестява значителни вътрешни разходи на компанията, а служителите успяват да се фокусират върху анализа на данни, а не върху изготвянето на справки и репорти.

 

Прочетете още: Какво представляват облачните технологии – същност, предназначение, ползи

 

#2 Възможност за избор на облак: публичен, частен, мулти-облачен и хибриден

Много компании вече използват мулти-облачна среда за своите приложения и системи. За да отговарят на изискванията за сигурността, може да се наложи някои инструменти за анализ на данни да бъдат на локални сървъри или във виртуален частен облак.

С правилното разпределение на бизнес софтуера се осигурява висока степен на гъвкавост при изготвянето на бизнес анализи, със системи в среда по избор на компанията.

 

#3 Миграция на данни

Много вендори на SaaS (Software As A Services) решения задължават своите клиенти да прехвърлят фирмените си данни в техния облак. Преместването може да се окаже времеемко и скъпо, а при миграцията на данни понякога възникват забавяния, загуби или други предизвикателства.

Компаниите е добре да потърсят BI решение, което им позволява да съхраняват данните си в най-удачното и ефективно за организацията място.

 

#4 Единен достъп до BI системата

Като при всеки облачно базиран софтуер, приемането му от служителите е от ключово значение за неговото ефективно използване. Организациите могат значително да улеснят служителите си като изберат облачна система за бизнес анализи, която притежава само един възможен начин за вход (login).

Администраторите и ИТ ръководителите също се нуждаят от опростен начин за управление на анализа на данни. Добре е те да могат да управляват цялото внедряване на системата от една конзола за управление и ако се наложи, лесно да променят модела на внедряване по всяко време.

 

Прочетете още: BI – скритият служител

 

#5 Self-service, лесно достъпни и мащабируеми данни за всички потребители

Не всички облачно базирани BI системи изискват специфични технически умения за използването им. Най-добрите облачни решения за бизнес анализ дават на потребителите лесен достъп до данни чрез каталог с опростен потребителски интерфейс, където те могат да избират и набавят нужните им за анализа данни, както и лесно и бързо да откриват взаимовръзки.

Добри облачни BI системи - Balkan Services

 

Добрите облачни BI решения позволяват бързото и лесно получаване на изводи и вземане на решения, позволявайки на потребителите да изследват и анализират данните си в различен контекст.

 

#6 Производителност и мащабируемост

Повечето инструменти за анализ на данни имат предизвикателства с производителността. Това е така, защото са базирани на заявки, ограничавайки потребителите до предварително определени пътища до самите данни.

Компаниите могат да потърсят високоефективно облачно BI решение, което осигурява бърз и лесен достъп до анализи и справки, дори когато се използва едновременно от голям брой потребители. Допълнителна полза е, ако капацитетът за мащабиране на системата във всяка посока е ясен и бърз.

 

#7 Надграждане на бизнес анализите

Възможностите на изкуствения интелект (от англ. Artificial Intelligence) стават все по-неразделна част от бизнес анализите и различните BI системи ги използват по различен начин.

Организациите могат да се ориентират към бизнес интелиджънс система, която използва AI, за да подобри потребителското изживяване с функционалности като предложения за справки на база изградения модел на данни и взаимодействия на естествен език.

Облачна BI система и човек - Balkan Services

 

Тези възможности предоставят на потребителите най-доброто от двата свята: машинен интелект, който увеличава човешката експертиза и разбиране.

 

Прочетете още: 10 BI тенденции за 2022 – настъпва ли краят на конкуренцията, каквато я познаваме?

 

#8 Организация в облачната екосистема

Автоматизацията е друго предимство, което значително съкращава времето за генериране на анализи и справки, и увеличава възможността за извличане на изводи от данните.

Изкуственият интелект ускорява извличането на изводи чрез автоматизация на комбинирането на набори от данни, подготовката и трансформирането на данни, както и изготвянето на широк набор от справки и визуализации.

 

#9 Интерактивен мобилен анализ

От лаптоп до смартфон, най-добрите облачни системи за бизнес анализ предоставят на потребителите консистентно и изчерпателно изживяване.

Мобилен облачен BI - Balkan Services

 

Това включва възможността за анализ и споделяне на данни от всяка точка на света, по всяко време и от всяко устройство, само с наличието на интернет и браузър.

 

#10 Сигурно изживяване от висок клас с възможности за сътрудничество

Облачната BI система е добре да позволява лесно задаване и промяна на правата за достъп, така че фирмените данни да останат защитени и само правилните хора да могат да работят с тях.

Когато една компания оценява преминаването към SaaS платформа, важно е да знае, че доставчикът на услуги следва отворени и одитирани процеси за контрол на сигурността.

💡 Съвет: Проверете дали доставчикът притежава следните сертификати за сигурност:

  • SOC 2 Type 2
  • SOC 3
  • ISO27001

 

Опции за облачна инфраструктура

За максимално удовлетворение на нуждите си от бизнес анализи, повечето организации използват комбинация от типове облаци и доставчици.

Кои са 4-те основни опции за съхранение на данни?

Данни в облачни BI системи - Balkan Services

 

1. Данни на място (on-premises)

При този подход данните се съхраняват на локален хардуер (сървъри или компютри), който обикновено се настройва и поддържа от компанията.

Организации с изключително чувствителни данни, като банки или медицински организации, понякога избират локално решение за максимална сигурност.

 

2. Частен облак (private cloud)

Поставени зад защитна стена, частните облачни услуги и хардуер са делегирани само на една компания, която осигурява повишено ниво сигурност и контрол на данните.

Както при on-premises (локални), организациите с изключително чувствителни данни може да изберат частен облак отново с цел повишена сигурност.

 

Бюлетин за дигитализация на Balkan Services

 

3. Публичен облак (public cloud)

Този модел се характеризира с по-висока производителност и управляемост, и по-ниски разходи.

Услугите се споделят от множество компании, но данните и приложенията на всяка компания са скрити едни от други.

 

4. Хибриден и мулти-облачен (hybrid cloud and multi-cloud)

Много организации използват микс от различни публични, частни и дори локални подходи за оптимизиране на сигурността, мащабируемостта и разходите си.

Най-добрите решения за анализ позволяват този подход и по този начин организациите могат да избират кои данни къде да се съхраняват и къде се извършва анализът.

 

Прочете още: Какви са разликите между публичен, частен и хибриден облак

 

Qlik Sense – Цялостна облачна система за бизнес анализи

 

Qlik Sense - Balkan Services

 

Най-добрата в своя клас архитектура за Business Intelligence (BI) със self-service възможности е само една от причините, поради които Qlik Sense се превръща в еталон за BI система от следващо поколение.

Единственият по рода си асоциативен аналитичен механизъм и усъвършенстваният AI дават възможност на служителите на всички нива свободно да анализират данни, да правят по-големи и точни открития и изводи, и да разкриват връзки и прозрения, които не могат да бъдат получени с помощта на други инструменти за анализ.

С Qlik Sense компаниите поддържат широк спектър от възможности за бизнес анализи, давайки възможност на всеки в организацията да взема информирани и навременни решения.

 

Прочетете още: Qlik Sense – мощен аналитичен инструмент в ръцете на бизнеса

 

Ще се радваме да споделите статията, ако ви е била полезна 🙂

 

В Balkan Services разполагаме с експертни познания за бизнеса, технологиите и законодателството, владеем и трите езика. Ще ви изслушаме внимателно и посъветваме за избор на точната бизнес система за вашите нужди.

Contact us button - Balkan Services

Balkan Services внедрява софтуерни решения за бизнеса от 2006 г. и има завършени повече от 660 проекта, от които над 400 са в областта на BI системите. Следваме изпитана методология на внедряване с ясни стъпки и ноу-хау за добрите практики.

 

 

От QlikView към Qlik Sense: Миграцията на TESY към ново поколение BI - Balkan Services
BI
От QlikView към Qlik Sense: Миграцията на TESY към ново поколение BI

В постоянно развиващия се свят на инструментите за анализ и по-специално на Business Intelligence (BI), прогресът често е свързан с припознаване на промяната като движеща сила. С възхода на технологиите  и необходимостта от модернизация, много организации обмислят предизвикателния, но жизненоважен процес на миграция от един BI инструмент към такъв от …

BI
ТОП 10 AI тенденции при бизнес анализа и фирмените данни

Навярно трудно ще се намери човек, който да отрече, че светът се намира в средата на бум на изкуствения интелект (от англ. artificial intelligence, AI), a генеративният изкуствен интелект (от англ. generative AI) ще ни отведе в нова ера на производителност и просперитет. Заедно с възможностите, които ни предоставя AI, …

С нов BI софтуер Кика Груп „вижда” пълната картина на бизнеса си по света - Balkan Services
BI
С нов BI софтуер Кика Груп „вижда” пълната картина на бизнеса си по света [case study]

Българските експортно ориентирани компании стъпват на нови пазари в Европа и се превръщат в част от постепенното пренареждане на икономиките. Китай също се преструктурира, като част от производствата постепенно се свиват, а нишите до голяма степен се заемат от динамично растящи фирми от цял свят.  Компанията, за която предстои да …