АБВ 5 ООД

АБВ 5 ООД е фирма специализирана в дистрибуция на хранителни стоки, сладкарски изделия, битова химия и други бързо оборотни стоки. Компанията осъществява дейността си в Централна и Северна България, като разполага с повече от сто служители, разпределени в две логистични бази - в гр. Свищов и гр. Велико Търново.

BI

Проектът е изграден в началото на 2012 година и бива поддържан и развиван и към днешна дата. Първите резултати започват да се получават месец след началото му. Първата версия се базира върху софтуер за управление на бизнеса Дейта Плюс, като почти изцяло подменя оперативния репорт на системата, що се отнася до продажби, доставки, стокови и складови наличности. В последствие тази система бива сменена с ОРАК, което налага повторно изграждане и обединение на данните от системите. На следващ етап е изградено приложение за анализ на приходите и разходите, и стойността на компанията.

Системата дава възможност на клиента да погледне бизнеса си от всички страни и позволява както на  мениджърите във фирмата така и на служителите на оперативно ниво да получават актуална информация свързана с продажби, клиенти, доставчици, рентабилност на бизнеса, събираемост на средствата и много други важни данни.