Начало | Клиенти | Българска Фондова Борса - София АД

Българска Фондова Борса - София АД

Българска Фондова Борса – София АД е лицензирана от Държавната комисия по ценни книжа за извършване на дейност като фондова борса на 09.10.1997г. и към настоящия момент е единствената действаща фондова борса в страната. Предметът на дейност на дружеството включва следните видове операции и сделки:1. организиране на търговия с ценни книжа и други финансови инструменти;2. организиране и поддържане на информационна система за търговия с ценни книжа;3. създаване и поддържане на клирингова система за гарантиране на поетите задължения по сделките с ценни книжа, извършвани на нея.

BI

X3Analyses е базирано на QlikView приложение за финансов анализ, разработено и поддържано от Балкан Сървисис ООД и Сервиз Финансови Пазари ЕООД - дъщерно дружество на Българска фондова Борса - София АД. X3Analyses предоставя високо надеждни финансови анализи и аналитични инструменти за осъществяване на точни и достоверни оценки на ценните книжа, които се търгуват на Българска Фондова Борса - София. Основната цел на X3Analyses е да помага на инвеститорите, превръщайки финансовия анализ в бърза и лесна задача. Независимо от вашите аналитични и информационни потребности, X3Analyses е тук, за да ги задоволи.