Данон Сердика АД

Данон Сердика е абсолютен лидер на българския пазар на свежи млечни продукти. В портфолиото на компанията са включени над 60 продукта с високо и постоянно качество. Компанията съчетава европейските стандарти на Данон със спецификата и условията на българския пазар и желанията на българските потребители.

 

 

BI

Компанията разполага с широка търговска мрежа, покриваща цялата страна, а предлаганият от нея асортимент включва 5 марки и около 40 висококачествени продукти. Тази мащабна търговска дейност, както и политиката на компанията да съчетава европейските стандарти на DANONE Group със спецификата и условията на българския пазар, налагат нуждата от надеждно решение за анализ на отсъстващата информация за продажбите. Qlik напълно отговаря на тази необходимост, като позволява справките да бъдат изготвяни много по-лесно и дава много допълнителни възможности за гъвкав и лесен анализ на информацията за продажби, финанси и други. Приложението е интегрирано със съществуващата във фирмата оперативна система – Тонеган.